Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Контрольна робота з дисципліни "Українська мова", 1 курс

Карточка работы:9001-2014ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Українська мова", 1 курс
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Кіно-, телемистецтво / Театральне мистецтво / Режисери кіно і телеб. / Оператори кіно і телеб. /Звукорежисери
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Яку роль відіграють словники в підвищенні мовленнєвої культури? Назвіть типи словників 2. Культура усного спілкування. Етикет телефонної розмови 3. Укласти наступні документи: Заява; Автобіографія; Резюме; Характеристика; Оголошення або Запрошення 4. Зробити переклад 5. Поставте імена по-батькові в кличному відмінку. Складіть речення. Поясніть пунктограми 6. Запишіть подані прізвища українськими літерами, поясніть написання 7. З’ясувати значення поданих слів із кількома скласти речення. До яких груп належать ці слова?
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1. Яку роль відіграють словники в підвищенні мовленнєвої культури? Назвіть типи словників 3 2. Культура усного спілкування. Етикет телефонної розмови 7 3. Укласти наступні документи: Заява; Автобіографія; Резюме; Характеристика; Оголошення або Запрошення 14 4. Зробити переклад 19 5. Поставте імена по-батькові в кличному відмінку. Складіть речення. Поясніть пунктограми 19 6. Запишіть подані прізвища українськими літерами, поясніть написання 20 7. З’ясувати значення поданих слів із кількома скласти речення. До яких груп належать ці слова? 22 Список використаних джерел 27  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бибик С. Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, договори угоди / Світлана Бибик, Галина Сюта. – Х. : Фолио, 2005. – 491 с. 2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с. 3. Діденко А. Сучасне діловодство : навч. посібн. для проф.-тех. закл. Освіти / Анатолій Діденко. – 5-є вид. – К. : Либідь, 2009. – 383 с. 4. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. Чинний від 2003-09-01. – К. : Держстандарт України, 2003. – 22 с. 5. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2011. – 624 с. 6. Українській правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. Мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2010. – 288 с. 7. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 3-е вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2012.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)