Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна з економіки за 2 курс МАУП

Карточка работы:38974ф
Цена:
Тема: Контрольна з економіки за 2 курс МАУП
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Визначити оптову ціну виробника та роздрібну ціну на одиницю підакцизної продукції, якщо відомо, що виробнича собівартість її становить 42,5 грн., позавиробничі витрати – 10 % виробничої собівартості, планова рентабельність за повною собівартістю – 15 %. На кожну 1000 одиниць такої продукції нараховується сума акцизів у розмірі 15200 грн. Податок на додану вартість – 20 %, націнка торговельних організацій – 3 % відпускної ціни без ПДВ Задача 2 У ливарному цеху працює 56 робітників-погодинників. Середній розряд працюючих – 3, умови праці шкідливі. Доплати становлять 45 % тарифного заробітку. Визначити місячний фонд заробітної плати в цеху, якщо фонд робочого часу одного робітника становить 160 год на місяць. Годинна тарифна ставка 1 розряду в шкідливих умовах праці – 1,8 грн., тарифний коефіцієнт 3 розряду – 1,4.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Науково-технічний прогрес, основні напрямки. Інноваційна діяльність підприємства 3 2. Нематеріальні ресурси. Поняття про нематеріальні активи підприємства, їх оцінка і знос. 9 3. Маркетингова діяльність підприємства 17 Задача 1 22 .Задача 2 23 Перелік використаних джерел 24
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:5
Литература:1. Економіка підприємств: навч. Посіб. / А.В.Шегда, Т.М.Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред. А.В.Шегди. – К.:Знання-прес, 2003. 2. 2. Бойчик I. М., Харiв М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Навч. посiбник Економіка пiдприємства. - : "Каравела" , 2000. 3. Вигуржинская С. Ю. Учебное пособие к лекциям и практическим занятиям по курсу "Экономика и организация производства"-Одесса; ОГАХ., 2000. 4. Економiчна енциклопедiя: У трьох томах. Вiдп. ред. С. В. Мочерний. - К. "Академiя" 2000. 5. Економіка пiдприємства. Збірник практичних задач i конкретних ситуацій. Навч. посiб. / С. В. Покропивний та iнш. - КНЕУ, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)