Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Охорона праці»

Контрольна робота з дисципліни "Охорона праці", НАУ, 5 курс

Карточка работы:9089-2014п
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Охорона праці", НАУ, 5 курс
Предмет:Охорона праці
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 2. Небезпека дії на організм людини електричного струму в залежності від його параметрів. Методи реанімації потерпілих від ураження електричним струмом. Вирішити задачі: В результаті технічного переоснащення, що базується на впровадженні інформаційних технологій в приміщенні, що знаходиться на 2 поверсі виробничого корпусу заплановано встановити комп’ютери. Визначити скільки комп’ютеризованих робочих місць , оснащених відео дисплейним терміналом можна встановити у даному приміщенні і яких розташування відповідно до встановлених правил і норм охорони праці. А=17 м Б=15 м H=3.5 м Задача 2 Визначити доплати за умови праці, де діють протягом всієї зміни такі фактори.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 3 2. Небезпека дії на організм людини електричного струму в залежності від його параметрів. Методи реанімації потерпілих від ураження електричним струмом 6 Задача 1 10 Задача 2 12 Список використаних джерел 14  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бедрій Я. І. Охорона праці : навчальний посібник / Я. І. Бедрій. – Львів : К.К.К., 2006. − 258 с. 2. Гандзюк М. П. Основи охорони праці: Підручник для студ. вищих навчальних закладів / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – Каравела; Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 463 с. 3. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці Текст : підруч. / В. Ц. Жидецький ; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищої освіти. Укр. акад. друкарства; рец.: Г. Г. Гогіташвілі, І. І. Даценко, Б. С. Штангрет. − 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. − 336 с. 4. Жидецкий В. Ц. Основи охорони праці Текст : підруч. / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. Укр. акад. друкарства, Укр. держ. лісотехн. ун-т; рец.: Г. Г. Гогіташвілі, С. В. Кравченко. − 5-е вид., доп. – Львів : Афіша, 2006. − 350 с. 5. Керб Л. П. Основи охорони праці : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. П. Керб. − К. : КНЕУ, 2007. − 252 с. 6. Пістун І. П. Охорона праці. Практикум : навч. посіб. / І. П. Пістун та ін. − Суми, 2007. − 241 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)