Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Організація проектування підприємства

Карточка работы:9279-2014ф
Цена:
Тема: Організація проектування підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент організацій / Менеджмент медичної та фармцевтичної галузі / Менеджмент в охороні здоров'я
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління 4 2. Поняття мережевої організації 8 3. Розробить заходи щодо підвищення ефективності організаційної структури підприємства ТОВ «Стройкомплекс» 14 Висновки 18 Список використаних джерел 19  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах формування економічних методів управління необхідно широко використовувати принципи та методи проектування організаційних форм управління. Науково обґрунтоване формування організаційних структур управління є актуальним завданням сучасного етапу адаптації господарюючих суб’єктів до ринкової економіки. Тому це питання буде розглянуто при виконанні роботи. Вiдзначимо, що проектування органiзацiйних форм управлiння складається з певних етапiв: передпроектної пiдготовки, проектування, впровадження проекту органiзацiйних форм управлiння. Мережева організація є однією з організаційних форм управління. Важливим є розгляд сутності мережевої організації, оскільки вона має свої особливі риси, які дають змогу їх відрізнити від інших організаційних форм, а це є важливим в сучасних умовах. Метою роботи є розкриття питань, пов’язаних організаційними формами управління і організаційною структурою підприємства. Для виконання поставленої мети будуть виконані наступні завдання: 1) розглянути концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління; 2) визначити поняття мережевої організації; 3) розробити заходи щодо підвищення ефективності організаційної структури підприємства ТОВ «Стройкомплекс».  
Объём работы:
16
Выводы:Організаційна форма управління розуміє в собі низку функціональних підрозділів, що взаємодіють між собою, завдання і функції, відповідальність, повноваження і права всередині організації розподіляються між всіма цими ланками. Усі ці зв’язки відображають співвідношення централізації та децентралізації Розглянуто також сутність мережевої організації та виявлено, що вона має низку обмежень і риси, що відрізняють їх від інших організаційних форм. Вона може бути порушена непродуманими модифікаціями, але стабільна мережева організаційна структура призначена для обслуговування передбачуваного ринку шляхом залучення спеціалізованих ресурсів відповідно до заданих продуктовим ланцюжком цінностей. У роботі розглянуто організаційну структуру на прикладі підприємства ТОВ «Строкомплекс» і розглянуто заходи щодо підвищення її ефективності, а саме запропоновано розформувати економічний відділ на 2 відділи, функції яких визначено більш конкретно, а також призначити начальників деяких відділів для перерозподілу відповідальностей, що призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому.  
Вариант:нет
Литература:1. Довгань Л. Є. Корпоративне управління : навчальний посібник / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М.Савчук. – К. : Кондор, 2007.– 174 с. 2. Мальська М. П. Корпоративне управління : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2012. – 348 с. 3. Пилипенко А. А. Менеджмент : навчальний посібник / А. А. Пилипенко, С. М. Пилипенко, В. І Отенко. – Х. : Видавничий Дім ІНЖЕК, 2005. – 456 с. 4. Сазонець І. Л. Корпоративне управління : навч. пос./ І. Л. Сазонець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. 5. Чернявський А. Д. Організаційне проектування : навч.посібник / А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2005 – 160 с. 6. Шморгун Л. Г.Менеджмент організацій : навч. посіб. Рекомендовано МОН / Л. Г. Шморгун. – К. : ЦУЛ, 2010. – 452 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)