Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Дослідження прибутковості підприємства в умовах конкурентного середовища

Карточка работы:9421-2014ф
Цена:
Тема: Дослідження прибутковості підприємства в умовах конкурентного середовища
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Звіт з практики
Задание:Виконано індивідуальне завдання до звіту з практики
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:3. Дослідження прибутковості підприємства в умовах конкурентного середовища 3 3.1. Аналіз прибутку підприємства 3 3.2. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції 11 Список використаної літератури 26 Додатки 28  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Баранцева С. М. Фактори, які впливають на вибір стратегії управління прибутком з урахуванням концепції життєвого циклу підприємства / С. М. Баранцева // Торгівля і ринок України. – 2012. – Вип. 34. – С. 203–208. 2. Горбатенко О. А. Обґрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту на підприємстві Електронний ресурс / О. А. Горбатенко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/ 2011_17_1/Gorbatenko.pdf 3. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посібник / Б. Є. Грабовецький. – Видавництво : Київ « Центр учбової літератури», 2009. – 256 с. 4. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. 5. Марченко О. І. Асортимент і продукція підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О. І. Марченко // Формування ринкових відносин а Україні: збірник наукових праць. – К.: науково-дослідний економічний інститут. – 2006. Вип. 8. – 130 с. 6. Матеріали для виробництва взуття. Основні види і класифікація Електронний ресурс / Укрбізнес. − Режим доступу : http://analitic.ub.ua/2400-materiali-dlya-virobnictva-vzuttya-osnovni-vidi-i-klasifikaciya.html . 7. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства : Підручник / О. О. Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336 с. 8. Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 9. Погрібна Л. М. Аналіз обсягів реалізації продукції та виявлення резервів їх збільшення Електронний ресурс / Л. М. Погрібна, Г. О. Ус. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Economics/20606.doc.htm 10. Савенко О. І. Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві Електронний ресурс / О. І. Савенко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/23_D_2009/Economics/49836.doc.htm 11. Хмелевський О. В. Механізм управління прибутковістю промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / О. В. Хмелевський. – Хмельницький, 2008. – 22 с. 12. Швабій К. І. Дохід як об’єкт оподаткування / К. І. Швабій // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – Сер. : Економіка, право. – 2009. – № 4 (47). – С. 105–112. 13. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / Л. А. Швайка. – Львів : «Новий світ – 2000», 2003. – 268 с. 14. Шелобаев С. И. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие для вузов / С. И. Шелобаев. – 2-ге изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с. – С. 189–195. 15. Шмиголь Н. М. Економічна суть доходів та доходності в системі управління підприємством / Н. М. Шмиголь // Держава та регіон : наук.-виробн. журнал. – Сер.: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Вид-во Класичного приватного університету. – 2009. – № 7. – С. 221–225.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)