Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Управлінська результативність в міжнародному бізнесі»

Контрольна робота з дисципліни "Управлінська результативність в міжнародному бізнесі", КНЕУ, 5 курс

Карточка работы:9473-2014п
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Управлінська результативність в міжнародному бізнесі", КНЕУ, 5 курс
Предмет:Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Аналітична частина (по матеріалам підприємства «ХХХХ») 4 Висновки 10 Список використаних джерел 12  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Виробнича практика має на меті закріпити отримані теоретичні знання та сформувати практичні навички дослідження та порівняння якості менеджменту вітчизняних та зарубіжних компаній. Виходячи з поставленої мети, завданнями дослідження виступають: 1. Здійснити стратегічний аналіз «актуальність – визнання цінності». 2. Здійснити стратегічний аналіз «розуміння стратегії – згода з нею». 3. Здійснити стратегічний аналіз організаційного проектування, спрямованого на підтримку стратегії. Дослідження проводиться за допомогою анкети, що представлена в додатку А. Дослідження передбачає прогнозування ключових тенденцій та процесів, криз та викликів, які, можуть спіткати кожну з компаній-респондентів у середньостроковій перспективі. Також буде проаналізовано спільні та відмінні риси у вітчизняній та міжнародній практиці менеджменту в ключових питаннях стратегічного процесу. Із персоналу  «ХХХХ» були опитані керівник відділу продаж та керівник зовнішньоекономічного відділу (Дмитро П. та Ігор С.). Із персоналу «ААААА» були опитані керівник підрозділу реалізації продукції та керівник підрозділу зовнішніх зв’язків (Луї та Етьєн). Опитані менеджери«ХХХХ» та «ААААА» мають приблизно однаковий вік – чоловіки, від 30 до 40 років. Результати анкетування представлені в Додатку Б. Для більшої наочності результати анкетування представлені в табличній формі із позначенням відповідей кожного з респондентів.
Объём работы:
9
Выводы:Проведений стратегічний аналіз «ХХХХ» та його зарубіжного партнера (компанії «ААААА») дає змогу зробити ряд висновків. Проведений стратегічний аналіз «актуальність – визначення цілей» серед вітчизняних менеджерів свідчить про недостатній рівень переконання клієнтів у тому, що продукція підприємства «ХХХХ» є найкращою. Зазначимо, що «ХХХХ» дійсно має значну кількість конкурентів на світовому ринку, що потребує постійного вдосконалення та модернізації продукції підприємства. Тому важливо проводити дослідження ринку та адаптувати заявлені цінності до потреб клієнтів, формувати конкурентні переваги продукції, вкладати кошти в науково-дослідні розробки, підвищувати цінність продукції «ХХХХ» для клієнтів (окрім технічних параметрів підприємство може пропонувати вигідні умови кредитування, лізингу, технічного обслуговування, швидкість доставки та монтажу тощо). Менеджери «ХХХХ» вважають, що обрана стратегія не в повній мірі реалізовує потенціал компанії та дозволяє посилити конкурентні переваги. Хоча менеджери «ХХХХ» і не розуміють вигод для клієнта, що надаються обраною стратегією, проте готові докласти всіх зусиль для її максимальної реалізації. Відповідно, можна зробити висновок про недостатній рівень зворотного зв’язку між керівництвом компанії та топ-менеджментом при формуванні стратегії (думки менеджерів щодо формування конкурентних переваг не враховуються). Зазначимо, що менеджери французької компанії «ААААА» продемонстрували високу одностайність у оцінках місця компанії в матриці «Актуальність – визначення цілей» та в матриці «Розуміння стратегії – згода з нею», що свідчить про планомірну роботи з персоналом у зарубіжних компаніях щодо стратегічних цілей, корпоративних цінностей, підвищення корпоративної культури та командного духу. Наявна різниця у сприйнятті менеджменту «ХХХХ» та компанії «ААААА» обумовлюється національними особливостями практики ведення бізнесу, різницею в рівні розвитку економіки та рівнях витрат на роботу з персоналом. Можливостями розвитку  «ХХХХ» виступає збільшення долі ринку, проведення маркетингових досліджень споживачів та врахування національних особливостей при формуванні стратегії роботи як зі споживачами, так із власним персоналом. Загрозами для роботи «ХХХХ» на світовому ринку виступає політична нестабільність, коливання курсу валют, поява нових технологій у конкурентів. Перспективами розвитку «ХХХХ» виступає диверсифікація виробництва, активізація роботи на внутрішньому ринку України, переорієнтація на випуск продукції масового попиту. Важливою також виступає робота з персоналом для кращого розуміння стратегічних перспектив роботи підприємства, врахування при формуванні стратегій розвитку думок керівників підрозділів підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Белошапка В. А. Резервы роста результативности бизнеса в условиях экономического спада / В. А. Белошапка // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1 (115). – С. 77–85. 2. Белошапка Владислав. Бизнес-модель победителя / Владислав Белошапка // Инвестгазета. – 2012. – №35. – С. 44. 3. Белошапка Владислав. Выполняя обещанное / Владислав Белошапка // Инвестгазета. – 2012. – №44. – С. 42. 4. Белошапка Владислав. Согласие vs. поминание / Владислав Белошапка // Инвестгазета. – 2012. – №38. – С. 44. 5. Карпинчик В. Новая практика маркетинга требует нестандартный подход // Маркетинг и реклама. – 2011. – №1. – С. 34–35. 6. Котлер Ф Маркетинг 3.0:от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / Котлер Ф Маркетинг. – М. : Эксмо, 2011. – 560 с. 7. Офіційний сайт ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» // http://www.stakhanovvz.com/. 8. Парамонова Т. Н. Маркетинг : учебник / Т. Н. Парамонова, Б. Л. Немковский, И. Н. Красюк, С. А. Калугина, В. М. Комаров, Ж-Ларто. – М. : КНОРУС, 2008. – 542 с. 9. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации : учебник для вузов / А. А. Томпсон, мл., Стрикленд III А. Дж. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 420 с. 10. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2010. – 340 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (12)