Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Ліцензування банку

Карточка работы:56912б
Цена:
Тема: Ліцензування банку
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Український Державний Університет Фінансів і Міжнародної Торгівлі (УДУФМТ)
Содержание:Вступ 3 1. Необхідність регулювання банківської діяльності 4 2. Сутність ліцензування банківської діяльності 6 3. Процес ліцензування банківської діяльності 8 Висновки 18 Список використаної літератури 19
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Специфіка банківського сектору економіки потребує посиленого контролю і нагляду з боку державних органів регулювання. Діяльність банків забезпечує проведення розрахунків, акумуляцію грошових коштів і подальше використання їх, впливає на стабільність грошей, функціонування всіх секторів фінансового ринку, на динаміку інвестиційного процесу. Банки беруть на себе основну частку ризиків, які існують на фінансовому ринку. Головними цілями регулювання банківської діяльності є підтримка стабільності банківської системи, конкурентного середовища серед банків та захист інтересів вкладників і кредиторів. Створення нового банку регулюється загальним або спеціальним банківським законодавством, яке в більшості країн передбачає необхідність отримання спеціального дозволу (ліцензії) на відкриття банку. Ліцензування має за мету обмежити здійснення банківських операцій тільки тими юридичними особами, які мають дозвіл на їх проведення від уповноваженого органу. Метою даної роботи є дослідження процесу ліцензування банківської діяльності.
Объём работы:
16
Выводы:З метою підвищення надійності і стабільності банківської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій. Ліцензування – це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій. Для отримання ліцензії кредитна установа, що подає заяву, має дотримуватись низки вимог, передусім відносно: • мінімального розміру статутного капіталу; • джерел формування статутного капіталу; • складу засновників банку; • кваліфікації, досвіду та репутації керівництва банку; • кола операцій, що виконуватимуться банком, та стратегії його діяльності; • правильності оцінки банківських активів за їх ринковою вартістю; • заходів щодо створення резервів на випадок виникнення сумнівних та безнадійних боргів і збитків від банківської діяльності. В Україні відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність» дозвіл на створення комерційного банку і на виконання банківських операцій видається Національним банком України. Остаточне рішення про надання ліцензії чи відмову у її видачі НБУ приймає протягом місяця з дня подання комерційним банком клопотання і необхідного пакету документів.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Верховна Рада України вiд 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами і доповненням) 2. Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків” // Національний банк України Постанова вiд 10.06.2005 № 210 3. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуленко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 4. Банківські операції: Підручник. / За ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ , 2000. – 384с. 5. Банківський менеджмент. : Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А. Кириченка – 3-тє видання, перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с. 6. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)