Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Педагогіка»

Форми та види позакласної роботи з іноземної мови у старшій школі

Карточка работы:56892б
Цена:
Тема: Форми та види позакласної роботи з іноземної мови у старшій школі
Предмет:Педагогіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:Вступ 3 1. Значення позакласної освіти 5 2. Форми та види позакласної роботи 9 3. Організація позакласної роботи з іноземної мови у старшій школі 14 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Додатки 29
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У вдосконалюванні викладання іноземної мови, у наданні учням знань з іноземної мови, у розвиткові мовних умінь та навичок (практичного мовлення) поряд з уроками велике значення має позакласна робота з іноземної мови. Добре організована та систематична позакласна робота дає можливість, з одного боку, закріплювати знання та навички, отримані учнями на уроках, а з іншого – глибше розкривати багатство мови, знайомити учнів з тими фактами мови, які не вивчаються на уроках, але знання яких є необхідним у мовній практиці. Ця роботи створює сприятливі умови для мовленнєвої практики: учень тренується в іноземній мові в межах своїх сил та здібностей за активної допомоги учителя та товаришів. Створюване на позакласних заняттях іноземне мовленнєве середовище підготовлює учнів до мовленнєвої діяльності на іноземній мові у природних умовах. Тому тема курсової роботи є актуальною. Урок може не вмістити все те, що цікавить учнів, і всього того, що є необхідним для практичного оволодіння іноземною мовою. Сприятливі умови для задоволення індивідуальних інтересів учнів та для прищеплювання мовленнєвих умінь та навичок створює багатостороння позакласна роботи. На позакласних заняттях учні виходять за тісні межі підручників, набувають багато життєво необхідних навичок – вчаться самостійно підбирати та аналізувати матеріал, користуватися довідковою літературою, словниками, спілкуватися на іноземній мові. Мета даної роботи – показати, що добре організована позакласна робота з іноземної мови відкриває великий простір для заохочення учнів до вивчення іноземної мови, виховує в них цікавість, уважність до явищ та фактів мови, допомагає підвищувати мовленнєву культуру школярів. Предметом курсової роботи є позакласна робота, об’єктом – організація позакласної роботи з іноземної мови у старшій школі. Для успішного виконання курсової роботи необхідно виконати наступні завдання: - визначити мету, задачі та значення позакласної роботи; - проаналізувати форми та види позакласної роботи; - розглянути методичні прийоми проведення позакласних заходів та способи їх організації у старшій школі. Теоретичне значення курсової роботи полягає в тому, що її висновки та основні положення можна використовувати при організації позакласного навчання в учбовому процесі викладання іноземної мови як спосіб його вдосконалення в плані методичного забезпечення викладання іноземної мови в старшій школі.
Объём работы:
25
Выводы:У системі навчання іноземної мови великою є роль позакласних заходів з іноземної мови. Вони покликані сприяти подальшому вдосконалюванню практичного володіння учнями іноземною мовою, моральному розвитку особистості, становлячи частину єдиного навчально-виховного процесу, доповнюючи й розвиваючи навчальну роботу на уроці. В умовах позакласної роботи вчитель має можливість більш системно й цілеспрямовано розвивати й поглиблювати деякі з основних понять, повідомлюваних учнем на уроці іноземної мови, удосконалювати основні мовні вміння. Знайомити учнів з найважливішими добутками закордонної літератури, побутом і культурою народи, мова якого вивчається. Метою позакласної роботи визначаються її конкретні освітні та виховні задачі, які можуть бути успішно виконані лише за умови дотримання специфічних методичних принципів її організації та при вдалому визначенні її змісту. В основі організації позакласної роботи з іноземної мови, як і в основі побудування уроків, лежать загальнодидактичні принципи і специфічні методичні принципи, якими визначаються зміст, форми, види та методи проведення позакласної роботи з іноземної мови. Основними організаційними принципами позакласної роботи з іноземних мов є принципи добровільності та масовості, принцип урахування і розвитку індивідуальних особливостей та інтересів учнів, принцип зв'язку позакласної роботи з уроками. Як правило, розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові. Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати та події, видатних людей, розучують вірші, уривки з літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, оформляють стінгазети, альбоми, стенди тощо. Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами - гуртки (розмовні, драматичні, перекладів, позакласного читання). Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної структури, сюди належать вечори художньої самодіяльності, фестивалі конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки тощо. Як окрему форму практичних занять з іноземної мови можна виділити листування школярів. Позакласна робота виховує колективістські якості учнів, формує адекватні особисті відношення. Вона пов'язана з створенням колективу, що передбачає товариську взаємодопомогу, співпереживання і визначення свого місця у колективі. Серед різноманітних форм позакласної роботи з іноземної мови (години цікавої граматики, вечори, лінгвістичні газети й бюлетені, свята іноземної мови, лекції, бесіди, конкурси, олімпіади тощо) кружок по праву займає провідне місце, у старших класах такий кружок може розглядатися в рамках “клубу з інтересів”. Одним з масових змагань, які проводяться з метою популяризації мовної культури, є олімпіада, яка перевіряє знання в обсязі програми, рівень розвитку мови, граматичний кругозір, кмітливість школярів. До епізодичних позакласних занять відносять бесіди, лекції, усні журнали, конкурси й навіть вечори іноземної мови. Важливе місце у позакласній роботи належить дню, тижню, або декаді іноземної мови. Ще одним видом позакласної роботи є учнівська конференція, яка носить тематичний характер. Існуючу систему позакласної роботи необхідно вдосконалювати, поряд із традиційними формами, що дають гарний результат, використовувати нові, тому що позакласна робота дає необмежені можливості для творчості, як учителі, так і учнів.
Вариант:нет
Литература:1. Богуславский С.Р. Школьный литературный клуб: книга для учителя: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1989 2. Виды внеклассной работы по русскому языку/ Сост. М.М. Морозова – М.: - Просвещение, 1968. - 273с. 3. Воспитание творческого читателя: Проблемы внеклассной и внешкольной работы по литературе / Под ред. С.В. Михалкова, Т.Д. Полозовой. - М., 1981. 4. Зотов Ю. Б. Организация современного урока. — М., 1984. 5. Кружковая работа по русскому языку. Пособие для учителей/ Н.Н. Ушаков. –М.: Просвещение, 1979-349 с. 6. Малафмк І. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. — Рівне, 1997. 7. Маргулис Е. Д. Коллективная деятельность учащихся — К., 1990. 8. Махмутов М.Й. Теория и практика проблемного обучения.- М.,1972. 9. Методика преподавания литературы / под ред. Р.Ф.Брандесов, Т.В.Зверс. – М.: Просвещение, 1985. 10. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.З.Шакирова, Л.Г.Саяхова и др.:- Л.: Просвещение,1990.- 416с. 11. Онищук В. О. Структура і методика уроку в школі — К.: 1973. 12. Организационные формы обучения / Под ред. Ю.Й. Малеваного. - К., 1991. 13. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.-184с. 14. Педагогічний пошук / Упорядник І М. Баженова. — К., 1989 15. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. — К., 1989. 16. Шевченко С. Д. Школьный урок, как научить каждого. — М., 1991. 17. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности в учебном процессе / Г.И. Щукина.- М.: Просвещение, 1986. - 126с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (407)