Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Управлінська результативність в міжнародному бізнесі»

Корпоративна культура як інструмент забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії

Карточка работы:9952-2014ф
Цена:
Тема: Корпоративна культура як інструмент забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії
Предмет:Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність та види корпоративної культури 4 2. Місце та роль корпоративної культури в процесі забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії 10 Висновки 14 Список використаних джерел 16
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сучасному етапі розвитку економіки, провідними характеристиками якої є не тільки створення нових знань і випуск високотехнологічної продукції з високими споживчими якостями, але й широке ефективне використання нових знань і цієї продукції в усіх галузях народного господарства і сферах діяльності людини, розвиток виробничих організацій залежить від інтенсивності підприємництва та інновацій, тобто ефективного використання знань. Достатність робочої сили і сировинних ресурсів, сьогодні у меншій мірі розцінюється як конкурентна перевага. Вирішальним фактором економічного зростання і стійких стратегічних переваг стає інтелектуальний капітал виробничої організації, а її перевага над аналогічними конкуруючими нею організаціями передбачає досягнення конкурентних переваг в управлінні. Тому особливу роль відіграють знання працівників організації, їх навички прийняття та реалізації рішень. Ці знання накопичуються на основі досвіду вирішення завдань з управління. На активізацію виробничої діяльності впливають зовнішні і внутрішні фактори. Одним із найважливіших внутрішніх чинників розвитку виробничої організації є корпоративна культура. До недавнього часу вважалося, що в конкурентній боротьбі перемагає найсильніший, і зусилля менеджерів спрямовувалися на те, щоб стати кращою організацією, в умовах переходу до економіки знань конкурентні зусилля спрямовуються на те, щоб стати унікальною організацією. Унікальність організації забезпечується насамперед, рідкісними та незамінними ресурсами до яких і належить організаційна культура. Таким чином, у забезпеченні конкурентоспроможності організації особливу роль відіграє корпоративна культура, яка відноситься до рідкісних і найбільш складно відтворювальних нематеріальних ресурсів виробничої організації.  
Объём работы:
13
Выводы:Корпоративна культура визначається як спосіб здійснення діяльності в рамках певної організації, це означає, що її співробітники беруть на себе конкретні зобов’язання з метою успішної адаптації даної організації в зовнішньому середовищі, а також успішної внутрішньої інтеграції. Ці зобов’язання представляються як свого роду спільна програма намірів співробітників. Визначаються прийнятні для всіх правила поведінки, які приписують, що припустимо, а що ні. Розробляються правила, що визначають порядок взаємовідносин між співробітниками, співробітників з клієнтами та партнерами. Все це може бути формалізовано і представлено у вигляді кодексу корпоративного управління, корпоративної поведінки, етичного чи соціального кодексу та інших документів. Будь-яка стратегія організації може бути реалізована тільки через відповідну корпоративну культуру. Наприклад, забезпечення довгострокового лідерства в зниженні витрат можливо тільки при наявності корпоративної культури та цінностей, що сприяють підтриманню «цінової переваги компанії». Завдання, які стоять сьогодні перед організаціями спрямовані на створення стратегії управління знаннями для забезпечення конкурентоспроможності бізнесу, і це неможливо без створення певної корпоративної культури, спрямованої на формування знань, їх поширення, обмін і використання персоналом організації. Роль корпоративної культури для формування міжнародної конкурентоспроможності компанії проявляється в наступному: 1. Формування ефективних команд працівників особливо важливо для міжнародних компаній, в яких працюють представники різних культур. 2. Формування іміджу компанії на міжнародному ринку не можливе без попереднього створення корпоративної культури. 3. Адаптація до зовнішнього середовища в міжнародній компанії буде відбуватися швидше, якщо персонал організований та розуміє цілі та цінності компанії. 5. Корпоративна культура сучасних організацій повинна сприяти створенню нового знання, генерації ідей, новаторства, творчості у всіх підрозділах. В забезпеченні унікального конкурентоспроможного підприємства особливу роль відіграє корпоративна культура, яка відноситься до рідких та найбільш складних нематеріальних стратегічних ресурсів, які майже неможливо скопіювати. Кожне підприємство має свої конкурентні переваги, які відрізняють від його конкурентів, оскільки вони є результатом взаємодії різних факторів та унікальних людей – його персоналу. Корпоративна культура є пов’язуючою ланкою, яка об’єднує співробітників підприємства. Результатом такої взаємодії є синергітичний ефект, який забезпечує успіх підприємству, його конкурентну перевагу. Синергію не можливо копіювати, саме тому корпоративна культура – це незамінний стратегічний актив, дія якого забезпечує стійку конкурентоспроможність. Основним напрямком удосконалення корпоративної культури організацій, з метою підвищення їх конкурентоспроможності, є створення атмосфери творчості, професіоналізму, лояльності.  
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (12)