Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Історія зарубіжної літератури»

Сентиментальні герої у повісті Гете "Страждання юного Вертера" та Карамзіна "Бідна Ліза"

Карточка работы:10222-2014ф
Цена:
Тема: Сентиментальні герої у повісті Гете "Страждання юного Вертера" та Карамзіна "Бідна Ліза"
Предмет:Історія зарубіжної літератури
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Філологія: мова та зарубіжна література: англійська, німецька, польська, російська
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СЕНТИМЕНТАЛІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ XVIII-XIX СТОЛІТЬ 5 РОЗДІЛ 2. СЕНТИМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ В ТВОРЧОСТІ Й. В. ФОН ГЕТЕ 10 2.1. Трагедія головного героя в романі Гете «Страждання юного Вертера» 14 2.2. Культурна цінність роману Гете «Страждання юного Вертера» 15 РОЗДІЛ 3. М. М. КАРАМЗІН – ПРЕДСТАВНИК СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 18 3.1. Нещасливе кохання героїні повісті М. Карамзіна «Бідна Ліза» 19 3.2. Спільні мотиви творів Карамзіна «Бідна Ліза» та Гете «Страждання юного Вертера» 24 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сентименталізм як літературний напрям представлений великою кількістю письменників в Європі. Особливостями жанру стало звернення до «маленької людини» у якості героя, натхненне зображення природи, відхід від зображення соціальної проблематики, культ почуттів, чистоти та незіпсованості людини, приділення уваги внутрішньому світу людини. Загальні для цього напряму мотиви знайшли відображення у творчості німецького та російського письменників: Й. В. Гете та М. М. Карамзіна. Їхні твори «Страждання юного Вертера» та «Бідна Ліза» відповідно мали шалений успіх на батьківщини та стали культовими у вітчизняній літературі своїх країн. В мотивах цих творів виявлені певні схожі настрої, деякі з них проаналізовані в даній роботі. Зважаючи на унікальність та безперечну цінність творів, які, певно, ніколи не втратять своєї повчальної цінності, в якості актуальної була обрана тема курсової роботи «Сентиментальні герої в романі І. Гете «Страждання юного Вертера» та в повісті М. Карамзіна «Бідна Ліза». Мета дослідження – дослідити творчість Й. В. Гете та М. М. Карамзіна, визначити основні риси сентименталізму в їхніх творах. Об’єкт дослідження – творчість Й. В. Гете та М. М. Карамзіна в напрямі сентименталізму. Предмет дослідження – твори «Страждання юного Вертера» Й. В. Гете та «Бідна Ліза» М. М. Карамзіна. Відповідно до мети та предмету були визначені наступні завдання дослідження: визначити основні відмінні риси сентименталізму як напряму в літературі; провести дослідження творчого доробку Й. В. Гете та М. М. Карамзіна в напрямі сентименталізму; проаналізувати роман Й. В. Гете «Страждання юного Вертера» та повість М. М. Карамзіна «Бідна Ліза»; визначити спільні мотиви, які зустрічаються в даних творах. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз художніх та наукових літературних джерел, переклад, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 20 найменувань. Робота викладена на 25 сторінках друкованого тексту.
Объём работы:
24
Выводы:В курсовій роботі розглянуто питання розвитку сентименталізму як напряму в літературі. Визначено його основні риси, особливості розвитку в країнах Європи та перелічено найяскравіших представників Англії, Франції, України. Особлива увага, зважаючи на тему роботи, була приділена розвитку цього літературного напряму в Німеччині та Росії. Проведений аналіз художніх творів та наукових літературних джерел з обраної теми дозволяє зробити наступні висновки. Сентименталізм – літературний напрям XVIII-ХІХ століть, який протиставляється класицизму. Для нього характерні звернення до образу звичайної людини в якості героя, поетичне зображення природи, відхід від соціальної проблематики, плавна мова тексту, культ почуттів та чистоти людини, увага до внутрішнього світу людини Серед німецьких та російських письменників-сентименталістів особливу увагу привертають Й. В. Гете та М. М. Карамзін, зважаючи на зроблений внесок у розвиток цього напряму на території їх країнах. Їхні твори «Страждання юного Вертера» та «Будна Ліза» відповідно є культовими, вони принесли їм не лише вітчизняну славу, але й світову. «Страждання юного Вертера» Гете розповідає про буття звичайного хлопця, який одного часу зустрічає кохання свого життя, Шарлоту. Не отримавши взаємності, герой піддається гніту життєвих обставин та покінчує з життям. Схожі мотиви простежуються в повісті Карамзіна «Бідна Ліза», в якій головна героїня селянка Ліха також залишається покинутою та вирішує піти з життя. Її коханий, дворянин Ераст, пізніше також покараний долею. Символізм залишив велику культурну спадщину не лише в літературі, а, зокрема, і в театрі.
Вариант:нет
Литература:1. Deutsche-Brusseler-Zeitung. – 12 и 16 сентября, 21, 25 и 28 ноября, 2, 5 и 9 декабря 1847 – №№ 73,74, 93, 94, 95,96, 97 и 98. 2. Белоусов. Р. Иоганн Вольфганг и Шарлотта Гете и Буфф. Электронный ресурс / Р. Белоусов // Режим доступа : http://www.peoples.ru/love/goethe-lotta 3. Гете И. В. Собрание сочинений : в 10 т. / И. В. Гете : пер. с нем. А. Аникста и Н. Вильмонта. – М. : Художественная литература, 1977 – Т. 5: Ифигения в Тавриде. – С. 136–206. 4. Гете И. В. Страдания юного Вертера / И. В. Гете пер. Г. В. Стадников. – М. : Наука, 2001. – 254 с. 5. Гёте. И. В. Гёц фон Берлихинген с железною рукою / И. В. Гёте. – М. : Художественная литература, 1977. – 130 с. 6. Енциклопедія Українознавства, 1954-1989 / Упоряд. В. Кубійович / – Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя. – 4016 с 7. Иванов В. И. Собрание сочинений / В. И. Иванов. – Брюссель, 1987 – Т. 4. – 796 с. 8. Илюшина Л. Синдром юного Вертера Электронный ресурс / Л. Илюшина // Режим доступа : http://www.inha.ru/article/kompleksy-ot-a-do-ya/sindrom-yunogo-vertera/ 9. Иоганн Вольфганг Гете Электронный ресурс / История немецкой литературы // Режим доступа : http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/iogann-volfgang-gete.htm 10. Каминский В. М. К вопросу о сентименталистском художественном методе в литературе / В. М. Каминский // Русская лит. – 1984. – № 2. – С. 124–137. 11. Карамзин Н. М. Бедная Лиза : Повести / Н. М. Карамзин. – М. : Детская литература, 2002. – 171 с. 12. Лімборський І. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм / І. Лімборський ; ред. Д. С. Наливайко. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – 363 с. 13. Лукач Г. М. К истории реализма / Г. М. Лукач. – М. : – Художественная литература, 1939. – 371 с. 14. Перехвальская Е. Карамзин Н. М. Первый русский историк Электронный ресурс / Е. Перехвальская // Режим доступа : http://www.kostyor.ru/biography/?n=60 15. Родные поэты: Стихотворения русских поэтов-классиков XIX и начала XX века. – 7-е изд. – М. : Детcкая литература, 1979. – 287 с. 16. Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гете / К. А. Свасьян. – М. : Мысль, 1989. – 191 с. 17. Сентименталізм Сентименталізм Електронний ресурс : Енциклопедія літературних напрямів і течій // Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/printout.php?number=3 18. Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения (к двухсотлетию со дня выхода в свет) / В. Н. Топоров. – М. : РГГУ, 1995. – 512 с. 19. Шабалина Т. Сентиментализм Электронный ресурс / Т. Шабалина // Режим доступа : http://encyclopaedia.biga.ru/enc/culture/SENTIMENTALIZM.html 20. Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни / И. П. Эккерман. – М., 1934, 707 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (10)