Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Історія зарубіжної літератури»

Теорія Т. Готьє «мистецтво заради мистецтва» і її реалізація у творчості письменника

Карточка работы:10228-2014п
Цена:
Тема: Теорія Т. Готьє «мистецтво заради мистецтва» і її реалізація у творчості письменника
Предмет:Історія зарубіжної літератури
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Англійська мова / Переклад /Філологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЕСТЕТИКА ТВОРЧОСТІ Т. ГОТЬЄ 5 1. 1. Новаторство Т. Готьє 5 1.2. Концепція Т. Готьє «мистецтво заради мистецтва» 8 1.3. Вплив «Парнасців» на творчість Т. Готьє 11 Висновки до Розділу 1 14 РОЗДІЛ 2 ТЕОРІЯ Т. ГОТЬЄ «МИСТЕЦТВО ЗАРАДИ МИСТЕЦТВА» І ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА 16 2.1. Реалізація естетичних поглядів Т. Готьє в збірці «Емалі й Камеї» (1852) 16 2.2. Теоретичні поняття Т. Готьє в збірці «Комедія смерті» (1838) 21 Висновки до Розділу 2 26 ВИСНОВКИ 28 SUMMARY 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Теофіль Готьє – видатний французький поет школи романтиків. Не задовольняючись класичними переконання романтиків, він започаткував нову романтичну течію, авангардом якої стала група «Парнас». Пізніше в літературі виділився окремий напрям, творців у стилі якого називали парнасцями. Їхнє товариство пропагувало ідею чистого мистецтва або «мистецтва заради мистецтва», яка існувала майже півстоліття. Незважаючи на чистоту таких намірів, створювати чисте мистецтво було важко. Готьє, як лідер руху, неодноразово піддавався критиці за надлишковий популізм у творчості. Також його звинувачували в намаганні за чистим мистецтвом укритися від реальних проблем оточення, з якими він не хотів вступати до бою. Зважаючи на розвиваючий вплив, який зумовлює поезія на людину, а також корисні повчальні мотиви, які містяться у творчості Т. Готьє, в якості актуальної була обрана тема курсової роботи «Теорія Т. Готьє «мистецтво заради мистецтва» і її реалізація у творчості письменника». Мета дослідження – дослідити творчість Т. Готьє, визначити основні ідеї його теорії «мистецтва заради мистецтва» та особливості її реалізації в його творчості. Об’єкт дослідження – поетична творчість Теофіля Готьє. Предмет дослідження – збірки Т. Готьє «Емалі і камеї» та «Комедія смерті». Відповідно до мети та предмету були визначені наступні завдання дослідження: провести дослідження творчого шляху Т. Готьє; визначити основні принципи теорії «мистецтва заради мистецтва»; проаналізувати вірші поетичних збірок Готьє «Емалі і камеї» та «Комедія смерті»; визначити ідеї «мистецтва заради мистецтва», застосовані у збірках. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз художніх та наукових літературних джерел, переклад, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 20 найменувань. Робота викладена на 29 сторінках основного тексту.
Объём работы:
29
Выводы:В даній курсовій роботі проведений аналіз творчого доробку Теофіля Готьє, а саме його поетичних збірок «Емалі і камеї» та «Комедія смерті». Проведене теоретичне дослідження художніх творів поета та наукової літератури дозволяє зробити наступні висновки. Теофіль Готьє видатний французький письменник і критик, автор гасла «мистецтво для мистецтва». Формування майбутнього письменника, котрий ще замолоду виявив здібності до малювання і віршування, відбулося в столиці Франції. Сучасникам Готьє запам’ятався як палкий захисник романтичного мистецтва на прем’єрі новаторської вистави В. Гюго «Ернані». Боротьбу за романтизм його прихильники тоді виграли. З того часу Ґотьє вважав автора «Собору Паризької Богоматері» другом, а себе – його учнем. Захоплення творчістю Гюго вплинуло на вибір життєвого шляху дев’ятнадцятирічного Готьє, який вирішив присвятити себе літературі. Але романтизм Готьє мав свої особливості: він не сприйняв громадянського пафосу Гюго. Підкреслений аполітизм – одна з важливих рис його життєвої позиції. З перших кроків на творчому шляху Готьє обстоював свободу мистецтва від законів суспільства. В теоретичних виступах Готьє захищав гасло «мистецтво заради мистецтва», яке він проголосив у 1835 році. Естетичні уподобання поета завжди були послідовними. В статті «Про прекрасне в мистецтві», яка має репрезентативний характер, відбиваючи основні погляди поета, він підкреслював: «Мистецтво заради мистецтва – це творчість, звільнена від усіх прагнень, окрім прагнення досконалості». Творчий доробок письменника налічує велику кількість прозових і поетичних творів, серед яких – романи, новели, есе, статті критичного та теоретичного характеру. Найбільш відомі його романи – «Мадемуазель де Мопен» («Mademoiselle de Maupin», 1835—1836), «Ельдорадо, або Фортуніо» («L'Eldorado ou Fortunio», 1838), «Капітан Фракас» («Le Capitaine Fracasse», 1863) та ін. Теофіль Готьє був за своєю природою новатором. Будучи мандрівником, полюбляв відкривати нові місця. Під час роботи в журналістиці відкривав імена давно забутих письменників. Так само в література Готьє був першопрохідцем. Новаторство Т. Готьє проявилось у започаткуванні ним нової течії всередині романтизму та організація поетичного гурту «Парнасці», які творили в стилі цієї течії. Після революції 1848 року французький романтизм розділився на «романтизм для людей» і «чисте мистецтво» або «мистецтво заради мистецтва». Готьє став одним з головних активістів «Парнасу», який почав випускати альманах «Сучасний Парнас». Назва групи говорила про бажання поетів відокремитися від життєвої метушні та від проблем буденності. Епоху прагматизму, яка прийшла на зміну епосі революції, вони вважали ворогом мистецтва і стверджували абсолютну свободу художника від потреб натовпу, не виключаючи моралі і релігій. Будь-яка тенденційність, на їхню думку, є протилежною природі мистецтва, тому вони рішуче відвертались від будь яких соціальних проблем, не бажаючи перетворювати таїнство поезії на буденність. Парнасці подарували світу відточеність поетичних форм, вишуканість поетичних засобів, збагатили мову, відшліфували ритми та збагатили рими. «Парнасці» на чолі з Готьє надали нового життя концепції «мистецтва заради мистецтва», ставлячи перед заробітком і комфортними умовами життя творчий доробок письменника. Це концепція, яка підкреслює автономну цінність мистецтва та розглядає проблеми моралі, користі, реалізму та дидактики як такі, що не мають відношення і навіть є шкідливими для художніх якостей твору. Оточувати митця повинні лише речі, які надихатимуть його. Саме через такі погляди парнасців нерідко критикували за те, що вони ховаються від світу. У вірші «Мистецтво», який належить до програмних, тобто відображає основні ідеї письменника, Готьє підкреслював: «Все прах. – Одне, радіючи, Мистецтво не помре. Статуя Переживе народ». Думку про безсмертну силу мистецтва письменник довів не тільки своїми теоретичними виступами, а й літературною творчістю: його поетичні твори, в особливості збірки «Емалі й Камеї» та «Комедія смерті» по сьогодні є орієнтиром творчості для багатьох поетів. Вершиною поетичної майстерності Готьє стала збірка «Емалі й камеї». Сюди увійшов знаменитий вірш «Мистецтво», в якому Готьє проголосив технічну складність головною вимогою мистецтва. Збірка «Комедія смерті» сповнена похмурими віршами, проте серед них трапляються і життєстверджуючі твори. Ця збірка сповнена похмурих думок про смерть людини. Деякі літературознавці, прискіпливо вивчаючи вірші Готьє, вбачають у символах його віршів ознаки замкненості у власному світі. В певних випадках з такими висновками можна погодитись. Повна відданість мистецтву допомогла досягти Готьє значних успіхів на творчому фронті: вірші його відзначаються великою експресивністю, символічністю, створюють романтично піднесений настрій. Справивши враження на своїх сучасників і нащадків, Готьє удостоївся опису власної біографії з боку таких талановитих письменників, як Бодлер і Гумільов.
Вариант:нет
Литература:1. Бодлер Ш. Искусственный рай. Клуб любителей гашиша / Ш. Бодлер, Теофиль Готье и др. – М, 1997 – 416 c. 2. Готье Т. Ватто Электронный ресурс / Т. Готье : пер. с франц. Г. Иванова. – Режим доступа: http://wikilivres.ca/wiki/Ватто_(Готье/Георгий_Иванов). 3. Готье Т. Гиппопотам Электронный ресурс / Т. Готье ; пер. с франц. Н. Гумилева. – Режим доступа: http://gumilev.ru/translations/9/. 4. Готье Т. Змеиная нора Электронный ресурс / Т. Готье : пер. с франц. А. Гелескула. – Режим доступа: http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/theophile-gautier/1513-poetry-gautier-verse14.html. 5. Готье Т. Цветочный горшок Электронный ресурс / Т. Готье ; пер. с франц. Ю. Петрова. – Режим доступа: http://www.morganaswelt.ru/library/poetry/theophile-gautier/1515-poetry-gautier-verse16.html. 6. Готье Т. Цветы Зла и стихотворения в прозе (предисловие) / Ш. Бодлер. Цветы зла : пер. Эллиса. – Томск : Водолей, 1993. – 252 с. 7. Готье Т. Эмали и камеи / Т. Готье ; пер. с франц. Н. Гумилева. – Санкт-Петербург: изд-во б. М. В. Попова, 1914. – 246 c. 8. Готье Теофиль – Биография Электронный ресурс. – Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage21757/biography. 9. Готье Теофиль. Энциклопедия кругосвет Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/node/33500. 10. Гумилев Н. С. Теофиль Готье Электронный ресурс / Н. С. Гумилев. – Режим доступа: http://ru.wikisource.org/wiki/Теофиль_Готье_%28Гумилёв%29. 11. Зенкин С. Н. Теофиль Готье и «искусство для искусства» / С. Н. Зенкин // Работы по французской литературе. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 320 с. 12. Искусство ради искусства Электронный ресурс. – Режим доступа: http://dytyrdof.ru/myvliolai38naivle/Искусство_ради_искусства. 13. Клюкина А. Эстетика и символика цвета в сборнике Теофиля Готье «Эмали и камеи» Электронный ресурс / А. Клюкина // Знание. Понимание. Умение. – Режим доступа к журн.: http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/Kljukina_A2/#_ednref1. 14. Косиков Г. К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» Вступительная статья / Г. К. Косикова. // Г. К. Косиков. Готье Т. Эмали и камеи : сборник – М., Радуга, 1989. – С. 5–28. 15. Литературная энциклопедия, 1929-1939 / упоряд. В. М. Фриче. – М. : Издательство Коммунистической академии, 1929. – (Готье). Т. 2: Былины-Грибоедов – 1929. – 768 с. 16. Павлова О. С. Концепция античности в поэзии Т. Готье : сборник «Эмали и камеи»: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. фил. наук : спец. 10.01.05 «Литературы народов Европы, Америки и Австралии» / О. С. Павлова. – Нижний Новгород, 2000. – 191 с. 17. Парнасцы Электронный ресурс. – Режим доступа: http://injournal.ru/glossary/parnas.html. 18. Соколова Т. В. Проблема поэтического живописания во Франции на рубеже 20-30 гг. XIX века / Т. В. Соколова // Литературные связи и традиции: Межвузов. сб. – Горький, 1976. – С. 111–123. 19. Столбов В. Теофиль Готье. Очерк жизни и творчества / В. Столбов // Избранные произведения. – В 2 т. – М., 1972. – Т. 1. – 580 с. 20. Тимашева О. В. Парнасцы Электронный ресурс / О. В. Тимашева // Режим доступа: http://kornilova.professorjournal.ru/57.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (10)