Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Історія зарубіжної літератури»

Синтез філософського діалогу і роману подорожі в «Утопії» Т. Мора

Карточка работы:10229-2014п
Цена:
Тема: Синтез філософського діалогу і роману подорожі в «Утопії» Т. Мора
Предмет:Історія зарубіжної літератури
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Англійська мова / Переклад /Філологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ФІЛОСОФСЬКИЙ ДІАЛОГ І РОМАН-ПОДОРОЖ «УТОПІЯ» Т. МОРА – ТЕЧІЯ У ЛІТЕРАТУРІ 6 1.1. Естетика епохи Відродження 6 1.2. Епоха Відродження та взаємодії, погляди на цей період у романі Т.Мора «Утопія» 12 Висновки до Розділу 1 15 РОЗДІЛ 2 ЄДНІСТЬ Й ПРОТИРІЧЧЯ ФОРМИ І ЗМІСТУ РОМАНУ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ 17 2.1. «Утопія» як соціально-філософський твір 17 2.2. Поняття утопії та антиутопії в романі Т. Мора 22 Висновки до Розділу 2 29 ВИСНОВКИ 32 ДОДАТОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Найвидатнішим гуманістом раннього періоду епохи Відродження в Англії був Томас Мор – великий мислитель, письменник, державний діяч. Твором Томаса Мора, який приніс автору світову славу, є «Золота книга, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія». «Утопія» за своєю літературною формою – розповідь про подорожі в невідомі краї – якнайбільше відповідала захопленням доби географічних відкриттів, а разом з тим давала простір для фантастики – єдиного на той час засобу вираження сміливої соціалістичної думки. У світі багато хороших держав. У хорошій державі правитель прагне завоювати нові території, але в ідеальній – прагнув би розвивати наявні. У гарній державі правителі придумали жорстокі покарання за крадіжку, а в ідеальній – проаналізували б її причини і усунули їх. У хорошій державі правителі самі знають, як краще, а в ідеальній – постаралися б перейняти позитивний досвід інших країн. В ідеальній державі правителем був би гуманіст і філософ. Так міркує мандрівник Рафаїл Гітлодей, герой роману, в першій частині книги. Рафаїл – розумна людина з багатим життєвим досвідом, в його уста Томас Мор вкладає свої думки та ідеї. Однак, сам він теж присутній в сюжеті в особі співрозмовника Гітлодея, який ставить йому запитання і іноді сперечається з його поглядами. Дослідники стверджують, що цей прийом використано з метою обходу цензури, хоча, можливо, і з метою додання оповіданню деякої реалістичності. Так чи інакше, Рафаїлу Гітлодею випало щастя побувати в ідеальній державі, яке називається Утопія. Друга частина книги повністю складається з опису цієї самого ідеальної держави, де всі щасливі. Актуальність виконаного дослідження зумовлена тим, що Томас Мор став першим видатним утопістом, автором першого утопічного роману, за яким було написано безліч інших творів цього жанру. Характерно, що самий жанр утопічного роману склався в епоху Відродження, коли в усі сфери життя проникали глибокі зміни, і думка передових людей, окрилена зухвалими надіями, випереджаючи хід історії, спрямовувалася до променистим далей ідеалу. Утопічні романи епохи Відродження були багато в чому різні, але всі їх об’єднувала палка віра в людину і в те, що людина має право на земне щастя. Середньовічні аскети, які всі свої надії покладали на царство небесне, похмуро твердили, що земля є «юдоль сліз і страждань». Гуманісти, які створювали утопічні романи, прагнули показати, що за певних умов земля перестане бути царством скорботи. Їх завдання насамперед і полягало в тому, щоб відповідно до вимог людського розуму «відкрити» ці умови (а епоха Відродження була часом сенсаційних відкриттів) і, спираючись на них, сконструювати переконливу модель ідеального людського співжиття. Так мислить уже Томас Мор. Тільки він не обмежується зображенням «найкращого устрою держави», але торкається також темних сторін сучасної йому європейської, і насамперед – англійської, дійсності. Об’єктом дослідження є творчість Т. Мора як представника епохи Відродження в літературі Англії. Предмет аналізу – синтез філософського діалогу і роману подорожі в «Утопії» Томаса Мора. Мета дослідження полягає у виявленні та характеристиці особливостей синтезу філософського діалогу і роману подорожі в «Утопії» Т. Мора. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань, а саме: 1) охарактеризувати естетику епохи Відродження; 2) проаналізувати епоху Відродження та взаємодії, погляди на цей період у романі Т. Мора «Утопія»; 3) розглянути «Утопію» як соціально-філософський твір; 4) дослідити поняття утопії та антиутопії в романі Т. Мора. Структура виконаного дослідження обумовлена його метою та завданнями і складається зі вступу, двох розіділів та висновків до кожного з них, резюме англійською мовою, додатку та списку викорситаної літератури.
Объём работы:
33
Выводы:Таким чином, хронологічні межі англійського Відродження – кінець XV – початок XVII ст., але підготовка ґрунту для виникнення гуманістичної культури розпочалася раніше, ще в XIV ст. Це був час значних соціальних змін: розпочався розклад феодалізму, відбувався швидкий розвиток міст, ремесла, торгівлі, що в свою чергу, вплинуло і на розвиток літератури та формування в ній нових тенденцій. Найвидатнішим представником раннього англійського гуманізму був Томас Мор, близький друг Еразма Роттердамського, перший великий гуманіст Англії. На відміну від Колета він не схилявся до реформаційних ідей. Його насамперед привертали соціально-політичні проблеми, що набули в той час величезної гостроти. Світову славу Томас Мор здобув своєю книгою «Утопія», або, точніше: «Золота книга, настільки ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопію» (1516), написаної латинською мовою і видана у Фландрії. В ході дослідження було встановлено, що роман поєднує в собі риси утопії та антиутопії. Утопія – це схильність дотримуватися бачення якогось альтернативного суспільства, де не буде нинішніх соціальних лих і де буде повна самореалізація людини, забезпечений її цілковитий добробут завдяки утвердженню досконалої справедливості, свободи, рівності та інших ідеалів, що їх формулюють автори утопій. Літературна антиутопія, тобто художні твори, автори яких навмисно прагнуть розкрити страшні наслідки намагань утілити в життя якийсь раціональний проект утопії, набула великої переконливої сили у XX столітті. В «Утопії» Томас Мор виразив мрію про ідеальний суспільний лад. Утопія – це суспільство соціальної рівності, де не існує приватної власності, грошей, де всі працюють і на рівних правах користуються плодами праці. Мета праці, в розумінні утопійців, полягає в забезпеченні умов для духовного розвитку й освіти. Золото тут не має ніякої ціни: з нього виготовляють посуд для брудних потреб, обвивають золотом шию і пальці громадянам, які зганьбили себе. Політичний лад Утопії – демократичний, всі посади виборні, жінки мають рівні з чоловіками права. Увесь образ життя і звичаї утопійців докорінно відрізняються від умов життя в тогочасній Англії, вони спрямовані на те, щоб виховувати людей повноцінних, з розвинутим почуттям громадського обов’язку. Одним із проявів антиутопії є той факт, що в зображеній країні є раби. Як же узгоджується ця обставина з гуманними принципами, на яких ґрунтуються утопічні порядки. Тут треба мати на увазі ряд моментів. Суттєво те, що рабський стан не передається в Утопії у спадок. Та й сам раб може отримати свободу, якщо проявить себе якнайкраще. Найчастіше рабами на острові стають особи, які здійснили якесь ганебне діяння. В Утопії рідко застосовується смертна кара, її зазвичай замінює важка примусова праця. Тим самим утопійське рабство, по думці Т. Мора, протиставлено жорстокості судових вироків тодішньої Англії і повинно відтіняти гуманний характер суспільного ладу Утопії. Підсумовуючи зазначимо, що як літературний твір, «Утопія» послужила зразком для наступних утопічних романів. Вона написана жваво, автор прагне до правдоподібності, яка досягається дуже точним зображенням, фіксуючим намічені ситуації. Однак у романі відсутні людські характери, які б надовго запам’ятались, та автор і не ставить перед собою такого завдання. Утопічний роман – це чітко сконструйована модель досконалого світового порядку, або, якщо завгодно, велике креслення, що не претендує на те, щоб бути живописним полотном. Тільки Рафаїл Гітлодей є в романі по-справжньому живою фігурою. В його особі автор зобразив допитливого гуманіста, філософа і мореплавця, який прагне пізнати світ. У нього обличчя, обпалене від спеки, відпущена борода і плащ, «недбало звисаючий з плеча». Подібні люди, овіяні духом мандрів, нерідко зустрічалися в епоху Відродження.
Вариант:нет
Литература:1. Алексеев М. Т. Из истории английской литературы: Этюды. Очерки. Исследования / М. Т. Алексеев. – М.-Л.: Госиздат. худ. лит., 1960. – 499 с. 2. Карп С. Я. Бриссо об «Утопии» Томаса Мора (80-е годы XVIII в.) / С. Я. Карп // История социалистических учений. – М. : изд-во АН СССР. – 1987. – С. 76-85. 3. Касьян В. Філософія : навч. посібник / В. Касьян. – К. : Знання, 2008. – 347 с. 4. Кудрявцев О. Ф. Гуманистические представления о справедливости и равенстве в «Утопии» Томаса Мора / О. Ф. Кудрявцев // История социалистических учений. – М. : изд-во АН СССР. – 1987. – С. 197–214. 5. Литературоведение и теория литературы / Под ред. А. Н. Орлова. – М., 1990. – 500 с. 6. Літературознавчий словник-довідник / Піл ред. Р. Г. Гром’яка. – К. : Академія, 2006. – 751 с. 7. Любимова А. Ф. Утопия и антиутопия: опыт жанровых дефиниций / А. Ф. Любимова // Традиция и взаимодействие в зарубежных литературах. – Пермь, 1994. – С. 61–86. 8. Макалін Г. В. Історія англійської літератури / Г. В. макалін, Н. П. Михальські. – К., Вища школа, 1987. – 528 с. 9. Мор Т. Утопія / Т. Мор. – К. : Дніпро, 1988. – 240 с. 10. Мортон А.-Л. Английская Утопия / Перевод с англ. О. В. Волкова, под ред. и со вступительной статьей В. Ф. Семенова. – М. : Иностранная литература. 1986. – 240 с. 11. Осиновский И. Н. Эразм Роттердамский и Томас Мор: из истории ренессансного христианского гуманизма: (учебное пособие по средним векам для студентов МГПУ) / И. Н. Осиновский. – М., 2006. – 217 с. 12. Панченко Д. В. Кампанелла и «Утопия» Томаса Мора / Д. В. Панченко // История социалистических учений : сб. статей. – М. : изд-во АН СССР. – 1984. – С. 241–251. 13. Пархоменко І. І. Антиутопія: інтерпретація в сучасному літературознавстві / І. І. Пархоменко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – №963: сер.: філологія. – Вип. 62. – С. 217–222. 14. Пархоменко І. І. Утопія і антиутопія як соціальний міф / І. І. Пархоменко // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень. – Суми : СумДУ, 2009. – С. 67–68. 15. Петрушенко О. Утопія і наука: аспекти єдності та протистояння / О. Петрушенко // Філософські науки. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. – С. 44–48. 16. Поспелов Т. Теория литературы / Т. Поспєлов. – М. : Высшая школа. – 1988. – 344 с. 17. Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. Идея «универсального человека» : курс лекции / Б. И. Пурищев. – М. : Высш. шк., 1996. – 366 с. 18. Романчук Л. Утопии и антиутопии: их прошлое и будущее / Л. Романчук // Порог. – 2003. – № 2. – С. 48–49. 19. Сабат Г. У лабіринтах утопії та антиутопії / Г. Сабат. – Дрогобич : Коло, 2002. – 160 с. 20. Соловйова А. С. Антиутопія як символічна модель суспільства тотальної деперсоналізації / А. С. Соловйова // Наукові праці. – 2011. – Вип. 150. – Т. 162. – С. 57–63. 21. Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы / Сост. В. Чаликова. – М. : Прогресс, 1991. – 405 с. 22. Фрейденберг О. М. Утопия / О. М. Фрейденберг // Вопросы философии. – 1990. – № 5. – С. 141–167. 23. Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализеев. – М. : Высшая школа, 2002. – 437 с. 24. Чернець А. В. Введение в литературу. Основные понятия и термины / А. В. Чернець. – М. : Высшая школа, 2000. – 556 с. 25. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалові. – Львів: «Вища школа», 1982. – 440 с. 26. Шацкий Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий; пер. с польск. общ. ред. В. А. Чаликовой. – М. : Прогресс, 1990. – 454 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (10)