Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»

Ревізія дотримання штатної дисципліни та оплати праці в бюджетних установах на прикладі бюджетної організації ДКП «Телерадіокомпанії «Київ»

Карточка работы:906
Цена:
Тема: Ревізія дотримання штатної дисципліни та оплати праці в бюджетних установах на прикладі бюджетної організації ДКП «Телерадіокомпанії «Київ»
Предмет:Контроль та ревізія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит (Контроль і ревізія)
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні та методологічні аспекти контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах 6 1.1. Економічна сутність оплати праці в бюджетних установах 6 1.2. Нормативно правове регулювання системи оплати праці та дотримання штатної дисципліни в бюджетних установах 20 1.3. Контроль обґрунтованості планування та ефективності використання бюджетних коштів на оплату праці 25 Додаток „ПОЛОЖЕННЯ про відділ контролю в сфері культури та інформації Контрольно-ревізійного управління в м. Києві” Додаток „ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного контролера-ревізора відділу контролю в сфері культури та інформації” Додаток „Про результати ревізії” Додаток „Інформаційна карта про результати ревізії, перевірки №” Додаток „Звіт про результати діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби” Додаток „План контрольно-ревізійної роботи відділу контролю в сфері культури та інформації на І квартал 2007 року”
Курс:
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:
Объём работы:
40
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України.1996 р.-К. Преса України, 2. Бюджетний кодекс України. Закон від 21.06. 2001 р. № 2542 –ІІІ. 3. Кримінальний кодекс України. 4. Цивільний кодекс України. 5. Кодекс законів про працю України (із змінами і доповненнями) 6. Про бюджетну класифікацію та її запровадження. Наказ МФ України від 27.12.2001 р. № 604 7. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар (за редакц. О.В.Турчинова, Ц.Г.Огня.- К. Парламентське видавництво, 2002 рік. 8. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 р. № 2939 – ХІІ.із змінами і доповненнями 9. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.93 р.№ 3813 – ХІІ. із змінами і доповненнями. 10. Закон України „Про державну службу” від 16.12.93 р.№ 37-24. 11. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20. 12.05 р.№ 3235 –ІУ 12. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна №3202-ІУ від 15.12.2005 року. 13. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ. 14. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.2999 р.№ 996 (із змінами і доповненнями). 15. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України” від15.11.2001 р.№ 2787 – ІІІ. 16. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000 р.№ 1490-ІІІ. 17. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 16.07.99 р.№ 2121-ІІІ. 18. Закон України „ Про вищу освіту” від 17.01.2002 року №2984-ІІІ. 19. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995 року № 108\95 – ВР із змінами і доповненнями. 20. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 № 2240-ІІІ. 21. Закон України „Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 11.01.2001 р.№ 2213-ІІІ. 22. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р № 400\97-ВР із змінами і доповненнями. 23. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ. 24. Закон України „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності” від23.09.1999р. № 1105-ХІУ із змінами і доповненнями. 25. Указ Президента України „Про державне казначейство України” від 27.04.95 р.№ 335/95. 26. Указ Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12.06.99 р.№ 436/95. 27. Постанова КМУ від 20.04.06 р.. № 550 „Про затвердження порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою в Україні”. 28. Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332. „Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів і мобільних телефонів державними органами, а також установами і організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів”. 29. Постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 „Про обчислення середньої заробітної плати”. 30. Постанова КМУ від 30.08.02 р.№ 1298 „Про умови оплати праці працівників закладів окремих галузей бюджетної сфери”. 31. Постанова КМУ „Про порядок складання , розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.2002 р. № 228. 32. Постанова КМУ „Про Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання” від 17.05.2002 р.№ 659. 33. Постанова КМУ „Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів прокуратури , судів та інших органів” від 13.12.99 р. р. № 2288. 34. Постанова КМУ „Про питання стипендіального забезпечення” від 12 липня 2004 року № 882. 35. Положення „Про документальне забезпечення записів в бух обліку”, затв. наказом Мінфіна України № 88 від 24.05.1995 р. 36. План рахунків бух обліку бюджетних установ та порядок його застосування, затвер. наказом Держказначейства від 10.12.1999 р. № 114. 37. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджено Постановою правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637. 38. Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затв. Постановою КМУ від 22.01.96 р. №116. 39. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів і розрахунків і інших статей балансу, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 03.10.98 року № 90. 40. Про бюджетну класифікацію і її запровадження, наказ Мінфіну України від 27.12.2002 р. № 604. 41. Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету. наказ Держказначейства від 04.11.2004 р.№ 194. 42. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, затверджено наказом ГоловКРУ України від 9.08.2002 р. № 168. 43. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затв.наказом Держказначейства України від 17.07.2000р.№ 64. 44. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджена наказом Держказначейства України № 125 від 08.12.2000 р. 45. Про затвердження інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них. Наказ Держказначейства України № 63 від 11 серпня 1999 р. із змінами і доповненнями. 46. Інструкція про порядок касового виконання державного бюджету за видатками, затверджена наказом Держказначейства № 3 від 22 .01.2001 р. 47. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 242 від 26.12.2003 року. 48. Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров′я та установ соціального захисту населення, затверджено наказом Мінпраці та соціальної політики і МОЗ від 05.10.05 р. № 308\519. 49. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджено наказом Держказначейства України від 27.07.2000р. № 68. 50. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Мінфіну та Держказначейства України від 30.10.98 р. № 90 із змінами і доповненнями. 51. Білуха Н.Т. Контроль і ревізія в галузях народного господарства. М. Фінанси і статистика 1992 -368 стор. 52. Дерій В.А. Контроль і ревізія. Курс лекцій. Бучач: МІФ,2000-54 стор. 53. Данилевський Ю.А. Фінансовий контроль в галузях народного господарства. М. Фінанси і статистика,1992-136 стр. 54. Казначейська система виконання бюджету ( Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмоленко Л.В., Шульга Н.П. Підручник.-К.;КНТЕУ, 2000- 249 стор. 55. Булгакова С.О., Колодій О.Т. Історія казначейської справи. Навч.посібник. –К.КНТЕУ, 2002. – 137 с. 56. Карауш М.І. Ревізія в галузях народного господарства.М.-Фінанси і статистика, 1984.-272с. 57. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери.-К.ЄУФ,1999.-148 с. 58. Свірко С.В. Бух облік і прийняття рішень в бюджетних організаціях. Навчально-метод.посібник.КНЕУ.2000. 59. Матвеєва В.О. Бюджетні організації: Бух облік та оподаткування.Х.Фактор,2001. 60. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери. Навч. посібник. (Європ.університет фінансів, інф. систем, менеджменту і бізнесу.- К.Вид-во ЄУІСМБ, 1999.-150 с. 61. Германчук П.В., Петрашко П.Г., Ворона О.І. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. Навч.посібник .- К.2004 р. 590 с. 62. Довідник працівника державної контрольно – ревізійної служби. Том 1-3.Збірник інстр. та нормативно - правових актів. К.- ДІЯ, 2002 р. 63. Фінансове планування в органах місцевого самоврядування. Навч. посіб. Асоціація фінансистів України.К.Норапрінт,2002 -98 с. 64. Юридичний вісник України. - 1998. - №4. - С. 3 65. Соціальний захист. - 1998. - №6. - С. 55-60 66. Урядовий кур'єр. - 1998. - №216-217. - С. 15 Костишина Т. Мотиваційні основи оплати праці на підприємствах торгівлі різних форм власності // Україна: аспекти праці. - 1998. - №2. - С. 19.
Дополнительная информация:Тільки 1 розділ і додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (40)