Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Історія становлення української мови як державної

Карточка работы:10381-2014ф
Цена:
Тема: Історія становлення української мови як державної
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Організація захисту інформації з обмеженим доступом
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Державної Служби Безпеки України (НАДСБУ)
Содержание:Вступ 3 1. Державність української мови 4 2. Виникнення та розвиток української мови 5 3. Розквіт української мови та визнання її як державної 9 Висновки 12 Список використаних джерел 14  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу. У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про те, що мова як важливий показник національної ідентичності була і залишається об’єктом державної підтримки та регулювання. Проте в Україні ще не все зроблено для повноцінного впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Потребують удосконалення правові норми, що регулюють її функціонування. Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної України. Питання походження української мови здавна було в полі зору українських і зарубіжних лінгвістів, істориків, частково – етнографів. Зокрема питання походження української мови досліджували О. Соболевський та П. Житецький. Надбанням вітчизняних дослідників історії української мови (О. Потебня, П. Житецький, М. Максимович) є наукове обґрунтування старожитності, самобутності української мови та її говорів. Давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних учених: Павло Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, Агатангел Кримський та ін. Таким чином, метою даної реферативної роботи є окреслення основних періодів становлення української мови як державної.
Объём работы:
11
Выводы:Українська мова, за традиційною генеалогічною класифікацією, належить до слов’янської мовної групи, східнослов’янської підгрупи, до якої окрім неї входять російська та білоруська мови. Право на мову – абсолютне природне право людини, невід’ємна частина особистості. Його особливість полягає в тому, що таке право (як, скажімо, і право людини на вживання їжі, право дихати повітрям тощо) належить до досить «тонкої» сфери правового регулювання, а часом і зовсім йому не підвласне. Історія української мови це повністю підтверджує. Протягом багатовікової історії українського народу колонізатори, ідеологи імперій робили все, щоб викорінити слово народу українського, приректи його на небуття, а разом з ним і сам український народ. «Слов’янська» мова в Київській Русі досягла надзвичайно високого розвитку: стала мовою освіти, науки, законодавства, релігії, а також літератури і всієї культури. Розташована на основних шляхах між Європою та Азією, Україна часто ставала об’єктом впливів різних, часом протилежних культур. У тому числі – мовних впливів. Жорстоку політику денаціоналізації вела польська, литовська, угорська шляхта. При цьому урядуючі режими могли залишати представникам української старшини, селам чи містам навіть їхні маєтності, чини, промисли та угіддя. Але люто, нещадно руйнували школи і храми, нищили колегіуми та освітньо-мистецькі братства, друкарні й книгарні, переслідували інтелігенцію, коли вона орієнтувалася на українську національну культуру та мову. Бо розуміли: доки існує мова – існує й самосвідомість, народ не може бути перетворений на мовчазного раба. Величезної кривди українській мові було завдано російським самодержавством. Невдовзі після Переяславської угоди про повну автономію України було зроблено все, щоб передати владу московським воєводам і митрополитові, позбавивши Гетьманщину права міжнародних відносин, збирання податків, прийняття присяги українськими гетьманами і полковниками. Пізніше – знищення Запорозької Січі та козацтва, чому передувала заборона Петром І друкування книжок українською мовою (розгром Київської та Чернігівської друкарень). Однак, у 1989 р. українська мова нарешті здобула статус державної мови. Слід відмітити, що шлях становлення української мови як державної досить непростий, і дуже шкода, що сьогодні у багатьох, в тому числі політиків та керманичів нашої держави, не має розуміння того, що лишень мова є основою будівництва демократичного, суверенного і неподільного суспільства.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. 2. Про Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року : Постанова Ради Міністрів УСРС від 12.02.1991 № 41/ 3. Вечірко Р. М. Українська та зарубіжна культура : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Р. М. Вечірко. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с. 4. Квасниця І. Ю. З історії становлення державної мови в Україні Електронний ресурс / І. Ю. Квасниця. – Режим доступу : http://www.spadshina.com/blog /publikatsiyi/z-istoriyi-stanovlennya-derzhavnoyi-movi-v-ukrayini.html 5. Крижанівська О. І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика / О. І. Крижанівська. – К. : АМ, 2010. – 248 с. 6. Німчук В. В. Ізборник Електронний ресурс / В. В. Німчук. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/ukrmova/um14.htm 7. Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу / Орест Ткаченко. – К. : Спалах, 2004. – 272 с. 8. Ющук І. П. Про походження української мови / І. П. Ющук // Мова наша українська : статті, виступи, роздуми. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2003. – С. 9–34.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)