Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Історія зарубіжної літератури»

Концепція особистості у творах Харукі Муракамі

Карточка работы:10385-2014ф
Цена:
Тема: Концепція особистості у творах Харукі Муракамі
Предмет:Історія зарубіжної літератури
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 4 1. 1. Розвиток концепції особистості в європейській літературі ХХ століття 5 1. 2. Вплив світового літературного доробку на японську літературу 11 Висновки до розділу І 16 РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ТВОРАХ МУРАКАМІ 18 2. 1. Творчий шлях Харукі Муракамі 18 2. 2. Розкриття концепції особистості в творах Муракамі 20 2. 3. Еволюція стилю письменника 29 Висновки до Розділу ІІ 31 ВИСНОВКИ 33 SUMMARY 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розгляду концепції особистості в світовій літературі присвячена велика кількість творів, починаючи з давніх часів історії. Знову повстала в нелегкі часи світових воїн та революцій, тема особистості розкривається і в творах сучасних письменників. В той же час через географічну віддаленість культура, зокрема література Японії залишається слабо вивченою для європейців. З огляду на актуальність концепції особистості в сучасному світі, а також на цікавість читача до японської літератури, темою курсової роботи було обрано «Розкриття концепції особистості в творах Муракамі». Об’єкт дослідження – творчість Харукі Муракамі. Предмет – концепція особистості в творах Харукі Муракамі. Мета дослідження – проаналізувати розкриття концепції особистості в творах Харукі Муракамі на прикладі його романів. Згідно з метою та предметом були визначені наступні завдання: 1) дослідити розвиток концепції особистості в європейській літературі ХХ століття; 2) визначити вплив європейської літератури на японську; 3) прослідкувати творчий шлях Харукі Муракамі; 4) проаналізувати розкриття концепції особистості в творах Харукі Муракамі. Для вирішення поставлених завдань використано такі методі наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел, узагальнення, порівняння. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 29 найменувань. Робота викладена на 38 сторінках друкованого тексту.
Объём работы:
34
Выводы:Курсова робота «Концепція особистості в творах Харукі Муракамі» присвячена дослідженню особистісних мотивів у творчості японського письменника. Провівши дослідження художніх літературних джерел та науково-дослідної літератури, можемо зробити наступні висновки. Концепція особистості зародилася в античні часи, коли людина усвідомила свою індивідуальність і почала протиставляти себе іншим людям та оточуючому світу. Пізніше, в період Середніх віків, церква жорстоко придушувала найменші прояви особистої думки, і відродження особистісної концепції відбулося за часів Ренесансу. В ХХ столітті, столітті світових воїн та національних революцій, тема існування особи в жорсткому світі набула особливої актуальності. В роботі розглянутий творчий доробок представників європейської літератури, які творили у цей важкий час. Не дивлячись на географічну віддаленість від Європи – колиски світової культури та літератури – Японія зазнала впливу європейських митців на власну культуру, зокрема літературу. Найкращі зразки європейських письменників надихали японських прозаїків, поетів і драматургів на написання творів. Проте, унікальна культурна спадщина, географічні та історичні умови внесли риси відмінності до японської літератури. Неспокійна історія країни, зокрема в ХХ столітті неодноразово призводила до протистояння різних літературних течій: письменників, які підтримували мілітаризм та демократів, авангардистів та реалістів. Спільним для більшості японських письменників залишалося споглядання власного світу, глибока філософія творів. Одним із продовжувачів традицій інтимної літератури є Харукі Муракамі – сучасний японський письменник-постмодерніст. В його романах «Слухай пісню вітру»,«Пінбол 1973», «Полювання на овець», «Денс, Денс, Денс», «Норвезький ліс», «На південь від кордону, на захід від сонця», «Хроніки Заводного Птаха», «Мій улюблений sputnik», «Безбарвний Цукуру Тадзаки і рік його паломництва», які проаналізовані в даній роботі, головною метою є розкриття особистого світу героїв.
Вариант:нет
Литература:1. Алкора. Харуки Мураками. Мой любимый спутник Размышляя о прочитанном Электронный ресурс // Режим доступа. – http://www.proza.ru/2010/08/07/624 2. Алпатов В. М. Япония: язык и общество / В. М. Алпатов. – М. : Муравей, 2003. – 194 с. 3. Аністратенко Л. С. Відображення традицій японської середньовічної літератури у творчості Ясунарі Кавабата / Л. С. Аністратенко // XI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей міжнародної наукової конференції (7-8 червня 2007 року) – К., 2007. – С. 182–183. 4. Березина А. Г. Роман Г. Гессе «Нарцисс и Гольмунд» / А. Г. Березина // Вестник ЛГУ. Серия: История, язык и литература. 1967. – № 8. – С. 97–107. 5. Боева С. А. Творчество Харуки Мураками в условиях глобализации межкультурной коммуникации : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. культурологии : спец. 24.00.01 «Теория и история культуры» / С. А. Боева. – Владивосток, 2009. – 20 с. 6. Головачева И. В. Извилистый путь интроспекции Олдоса Хаксли. Вопр. филологии / И. В. Головачева // С.-Петерб. гос. политехи, ун-т. – СПб., 2007. – № 13. – С. 42–56. 7. Горобченко И. В. Британские прозаики 90-х годов XX века: Айрис Мердок / И. В. Горобченко // Филологический вестник. Саранск, 2002. – №. 3. –С. 121–130. 8. Гюльназарян Н. Е. Художественная концепция личности в историческом романе конца ХХ века (А. Ю. Сегень, В. В. Личутин) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. фил. наук: спец. 10.01.01 «Русская література» / Н. Е. Гюльназарян. – Армавир, 2008. – 20 с. 9. Два романа о Крысе Харуки Мураками Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.moscowout.ru/articles/dvarom 10. Ёсимура Т. Обзор новой книги Харуки Мураками Электронный ресурс / Т. Ёсимура. – Режим доступа : http://yarcenter.ru/ content/view/64374/163/ 11. Кабанова С. Русская литература XX века: общая характеристика Электронный ресурс / С. Кабанова. – Режим доступа : http://www.habit.ru/20/94.html 12. Кельтс Р. Там внизу, в темноте Электронный ресурс / Р. Кельтс // Кансай тайм-аут Осака – 1999. – Режим доступа : http://www.susi.ru/HM/int2.html 13. Коваленин Д. Суси-нуар. Занимательное муракамиедение / Д. Коваленин. – М. : Эксмо, 2011. – 185 с. 14. Кузнецова А. То, что вы хотели знать о Мураками, но боялись спросить Электронный ресурс / А. Кузнецова // Русский Журнал – 2004. – Режим доступа : http://old.russ.ru/culture/literature/20040412_ak.html. 15. Мильчин К. Харуки Мураками. Dance, dance, dance... Электронный ресурс / К. Мильчин // Русский Журнал – 2001. – № 44. – Режим доступа : http://old.russ.ru/krug/vybor/20010917-pr.html#kn2. 16. Мориак Ф. Избранные произведения. Романы и повесть / Сост. М. Ваксмахера ; предисл. Л. Андреева. – М. : Прогресс, 1971. – 506 с. 17. Мураками Х. Хроники заводной птицы / Х. Мураками ; пер. с яп. И. Логачева, С. Логачева // Новая Юность, 2001 – № 1, 2 (46, 47) 18. Оэ К. Эхо небес / К. Оэ ; пер. с англ. В. Кобец. – СПб. : Амфора, 2011. – 256 с. 19. Пинус Е. М. Городская литература Японии XVII в. и вопросы развития литературного метода / Е. М. Пинус // Вестник Ленинградского ун-та, 1960. – № 14. – С. 51–60. 20. Полозов Г. Новый шедевр от Мураками Электронный ресурс / Г. Полозов // Morning news – 2010. – Режим доступа : http://www.utronews.ru/culture/001271410675730/ 21. Творчество Генриха Манна. «Верноподданный» Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.gumfak.ru/zarub_html/bilet3/zaruba23.shtml 22. Турков Г. Ісікава Такубоку Електронне джерело / Г. Турков // Режим доступу : http://tvory.net.ua/zarubizhna_literatura/biografii/isikava.html 23. Харуки Мураками пишет «гигантский роман, который бы поглотил хаос всего мира и ясно показал направление его развития» Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.newsru.com/cinema/ 08apr2008/murakami.html 24. Харуки Мураками. «Норвежский лес» Электронный ресурс / Харуки Мураками. – Режим доступа : http://selfire.com/2008/05/500/ 25. Харуки Мураками: «Я не хочу ничему принадлежать» Электронный ресурс / Харуки Мураками. – Режим доступа : http://www.pravda.ru/economics/finance/19-03-2003/36027-murokami-1/ 26. Хильшер Э. Значение Томаса Манна: искусство и наука / Э. Хильшер // В сб. Поэтические картинки мира. – М. : Худлит, 1979. – 200 с. 27. A Conversation with Haruki Murakami, author of Sputnik Sweetheart Internet source // URL: http://www.randomhouse.com/features/murakami/ printable.php?file=xml/books/sputnik/qa.xml 28. Poole S. Tunnel vision Internet source / Poole S. // The Guardian – 2000. – URL : http://www.theguardian.com/books/2000/may/27/fiction.harukimurakami 29. Suzuki Takao. Reflections of Japanese Language and Culture / T. Suzuki. – Tokio : Keio University, 1987. – 155 p.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (10)