Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Психологія та зв'язок її з іншими науками. Біхевіоризм. Поняття інтеграції діяльності головного мозку та його діяльність. Вимірювання психічних процесів. Закономірності змішування кольорів. Ахроматичні і хроматичні кольори. Сприймання як активний процес.

Карточка работы:61422б
Цена:
Тема: Психологія та зв'язок її з іншими науками. Біхевіоризм. Поняття інтеграції діяльності головного мозку та його діяльність. Вимірювання психічних процесів. Закономірності змішування кольорів. Ахроматичні і хроматичні кольори. Сприймання як активний процес.
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Взаємозв’язок психології з іншими науками. Фундаментальні і прикладні галузі психологічної науки 4 2. Біхевіоризм: поведінка як предмет психології 6 3. Поняття про інтегративну діяльність головного мозку. Принципи функціональної організації людського мозку 7 4. Динамічний стереотип. Розумова діяльність 9 5. Методи вимірювання психічних процесів 11 6. Закономірності змішування кольорів. Ахроматичні і хроматичні кольори 14 7. Сприймання як активний процес. Детермінованість процесу сприймання завданням, що стоїть перед суб’єктом 17 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасна психологія є розгалуженою системою наукових дисциплін, які перебувають на різних сходинках формування і пов’язані з різними галузями практики. Деякі з них мають давні традиції, чітко сформульований предмет, проблематику і методи дослідження. Інші тільки починають розвиватися. Є дисципліни, які поки майже не розробляються, але найближчим часом обов’язково стануть об’єктами досліджень. За даними американської психологічної асоціації, нині налічується більше сотні різних галузей психології. Єдиного підходу до їх класифікації не існує. Не віддаючи переваги жодній із систем класифікацій (кожна має певні недоліки), можна, однак, виокремити найважливіші психологічні галузі. В контрольній роботі я хочу розглянути такі важливі питання: взаємозв’язок психології з іншими науками, фундаментальні і прикладні галузі психологічної науки; біхевіоризм: поведінка, як предмет психології; поняття про інтегративну діяльність головного мозку, принципи функціональної організації людського мозку; динамічний стереотип, розумова діяльність; методи вимірювання психічних процесів; закономірності змішування кольорів, ахроматичні і хроматичні кольори; сприймання, як активний процес, детермінованість процесу сприймання завданням, що стоїть перед суб’єктом.
Объём работы:
20
Выводы:Розвиток психології спричиняє появу нових проблем, що вимагають пошуку нових підходів до їх вирішення, створення нового понятійного апарату і розроблення нових методів дослідження. Нагромадження знань є підставою для перетворення цих проблем на предмет аналізу окремих наукових дисциплін – психологія диференціюється. Водночас спостерігається і процес інтеграції наук, коли психологи починають вивчати проблеми, що виникають на межі з іншими науками. При цьому також конституюються нові наукові дисципліни, наприклад психолінгвістика, психофармакологія, психогігієна та ін. Сучасна психологія є розгалуженою системою наукових дисциплін, які перебувають на різних сходинках формування і пов’язані з різними галузями практики. Деякі з них мають давні традиції, чітко сформульований предмет, проблематику і методи дослідження. Інші тільки починають розвиватися. Є дисципліни, які поки майже не розробляються, але найближчим часом обов’язково стануть об’єктами досліджень. В своїй контрольній роботі я розглянула такі, дуже важливі питання: взаємозв’язок психології з іншими науками, фундаментальні і прикладні галузі психологічної науки; біхевіоризм: поведінка, як предмет психології; поняття про інтегративну діяльність головного мозку, принципи функціональної організації людського мозку; динамічний стереотип, розумова діяльність; методи вимірювання психічних процесів; закономірності змішування кольорів, ахроматичні і хроматичні кольори; сприймання, як активний процес, детермінованість процесу сприймання завданням, що стоїть перед суб’єктом.
Вариант:3
Литература:1. Алексеева Л. Ф. Психология активности личности. - Новосибирск, 2000 2. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 1999. 4. Хайкин В. Л. Активность (характеристика и развитие). – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 448 с. 5. Немов Р.С. Психология. - М.: Просвещение, 1999
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)