Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Розрахункова робота з дисципліни "Економіка праці", НАУ, 1 курс

Карточка работы:10468-2014п
Цена:
Тема: Розрахункова робота з дисципліни "Економіка праці", НАУ, 1 курс
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Розрахункова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Складання звітного і планового балансів одного середньо облікового робітника 5 2. Розрахунок планової чисельності працівників підприємства, чисельності основних робітників-відрядників, чисельності робітників, зайнятих контролем спостереженням за агрегатами, чисельності льотного складу екіпажів 8 3. Розрахунок продуктивності праці при визначенні її за валовою, чистою, умовно-чистою, нормативно-чистою продукцією 12 4. Розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок окремих та усіх факторів підвищення продуктивності праці 14 5. Розрахунок частки приросту обсягу робіт за рахунок зростання продуктивності праці 20 6. Розрахунок фонду оплати праці з застосуванням нормативного методу 21 7. Розрахунок співвідношення темпів підвищення середньої заробітної плати з темпами зростання продуктивності праці 23 8. Визначення суми економії або перевитрат фонду заробітної плати на основі індексного методу 24 Список використаних джерел 25 Додатки 26  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:8
Литература:1. Акулов М. Г. Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посібник / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. 2. Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини Текст : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 733 с. 3. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини Текст : підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2011. – 390 с. 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч посібник / Л. О. Гopoдeцькa. – К. : НAУ, 2011. – 432 c. 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини Текст : підручник / А. М. Колот та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. А. М. Колота ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с. 6. Економіка праці : методичні вказівки до виконання домашнього завдання / Уклад.: Л. О. Городецька. – К. : НАУ. – 2005. – 32 с. 7. Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – К. : Знання, 2010. – 476 с. 8. Федоренко В. Г. Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / В. Г.Федоренко, М. П. Денисенко, С. В. Бреус, Ю. Б. Пінчук // Ринок праці та зайнятість населення. – 1(30). – 2012. – С. 5–8.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)