Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Проведення глибинного інтерв'ю в маркетинговому дослідженні.

Карточка работы:10545-2014б
Цена:
Тема: Проведення глибинного інтерв'ю в маркетинговому дослідженні.
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание: ВСТУП……………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЛИБИННОГО ІНТЕРВ’Ю МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………….4 1.1. Сутність маркетингових досліджень………………………………………4 1.2. Особливості глибинного інтерв’ю як інструменту маркетингових досліджень………………………………………………………………………..5 1.3. Необхідність проведення глибинного інтерв’ю як кількісного дослідження поведінки споживачів…………………………………………….8 Висновки до розділу 1………………………………………………………….11 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ КОСМЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ХХХХ»…………………………………12 2.1. Аналіз маркетингового середовища компанії «ХХХХ»………………12 2.2. Аналіз поведінки споживачів продукції компанії «ХХХХ»…………..22 2.3. Аналіз даних проведеного глибинного інтерв’ю………………………...28 Висновки до розділу 2………………………………………………………….33 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ «ХХХХ»……………………………………….35 Висновки до розділу 3………………………………………………………….41 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………44  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми, обраної для дослідження в курсовій роботі, обумовлена тим, що сьогодні серед методів маркетингового дослідження чималої популярності набуває метод глибинного інтерв’ю. В ході підготовки та проведення даного виду дослідження передбачено наступні етапи: визначення мети, об’єкта і предмета дослідження; підготовка сценарію бесіди; відбір респондентів для глибинного інтерв’ю; проведення глибинного інтерв’ю; обробка результатів інтерв’ю; аналітичний опис результатів дослідження; підготовка звіту. Метою роботи є маркетингове дослідження поведінки споживачів шляхом використання глибинного інтерв’ю. Об’єктом маркетингового дослідження було обрано маркетингову компанію продуктів «ХХХХ» на косметичному ринку. Предмет дослідження – продукція компанії «ХХХХ» на косметичному ринку Виходячи з мети маркетингових досліджень були сформульовані відповідні задачі: ? визначити сутність маркетингових досліджень; ? встановити особливості глибинного інтерв’ю як інструменту дослідження; ? визначити необхідність проведення глибинного інтерв’ю; ? провести аналіз маркетингового середовища компанії «ХХХХ» на косметичному ринку; ? провести аналіз поведінки споживачів продукції «ХХХХ» на косметичному ринку; ? провести аналіз даних глибинного інтерв’ю. Дослідження базувалося на використанні таких методів: логічного узагальнення; системного аналізу; абсолютних різниць; статистичного аналізу; метод експертних оцінок.
Объём работы:
41
Выводы: Підводячи підсумки, зауважимо, що в першому розділі курсової роботи було визначено методичні основи глибинного інтерв’ю. Ми з’ясували, що глибинне інтерв’ю − це індивідуальна розмова, проведена за заздалегідь розробленим сценарієм. Глибинне інтерв’ю передбачає отримання від респондента розгорнутих відповідей на питання, а не заповнення формальної анкети. Хоча інтерв’юер дотримується нема кого загального плану інтерв’ю, порядок запитань та їх формулювання можуть істотно змінюватися, залежно від того, що говорить респондент. При використанні методу поглиблених інтерв’ю на висловлювання респондента не впливають оточуючі. Глибинне інтерв’ю може тривати від 30 хвилин до 3-4 годин залежно від завдань дослідження і особливостей самого респондента. Найчастіше глибинне інтерв’ювання передбачає опитування однієї людини, але існують модифікації цього методу, коли в бесіді беруть участь 2 або 3 респондента. Глибинні інтерв’ю базуються на використанні методик, що спонукають респондентів до тривалих і розважливих суджень. Це дозволяє дістатися до самих дрібних деталей, з’ясувати всі аспекти поведінки і реакцій респондентів, які можуть бути важливі для вирішення завдань дослідження. Проведення глибинного інтерв’ю вимагає дуже високої кваліфікації інтерв’юера. Інтерв’ю проводиться при особистій зустрічі в відсутність сторонніх осіб, або по телефону, якщо це допускається характером дослідження. Аналіз, проведений в другому розділі курсової роботи, продемонстрував, що об’єкт нашого дослідження, компанія «ХХХХ» працює переважно на сегментах: кінцевий споживач, СПА-ценри та салони краси. Основними конкурентами компанії «Valmont « є : компанії La Prairie, La Colline, Cellcosmet, Swissline, Sisley. В ході аналізу результатів глибинного інтерв’ю ми з’ясували, що найбільш ефективним засобом розміщення реклами є просування професіоналами (косметологами), високого рівня у зв’язку з розвитком інформаційних технологій досягає реклама в світовій мережі Інтернет. Друковані засоби масової інформації займають нижчі позиції, а 38% надають перевагу адресній поштовій розсилці з особистим повідомленням. Було також встановлено, що більшість покупців косметичних засобів виробництва Valmont купують товар за рекомендацією косметолога (40% опитуваних), що говорить про довіру споживачів професіоналам та свідчить про правильність вибору збуту через посередників – салони краси та СПА-салони. Також ми з’ясували, що для покупців косметики Valmont, що виробляє і продає елітні косметичні засоби, має також велике значення ексклюзивність товару, що пропонується (25%). Клієнти опитаних косметологів СПА-салонів не мають бажання користуватися непрофесійною косметикою середнього класу. Насамкінець, серед основних рекомендацій та пропозицій відносно маркетингової стратегії компанії «ХХХХ» слід виокремити запобігання можливому відтоку наявних клієнтів та розширення спектру обслуговування наявних клієнтів. Основними напрямками роботи по залученню нових клієнтів в компанії Valmont виступають розробка і виготовлення необхідних матеріалів для рекламно-інформаційної діяльності, підготовка текстів оголошень і рекламних блоків, вибір і обґрунтування видань, у яких розміщається реклама, моніторинг ринку цін на рекламу, відстеження ефективності рекламних оголошень.
Вариант:нет
Литература: 1. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник для вузів. / С. С. Гаркавенко – К. : Лібра, 2003. – 224 с. 2. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: / Е. П. Голубков. − М. : Издательство «Финпресс», 2003. − 496 с. 3. Глубинные интервью Электронный ресурс / «АРБ-Консалтинг»: решения в области маркетинга и управления. – Режим доступа: http://www.arbconsulting.ru/marketing/uslugi/kachestv/deep.html. 4. Глубинные интервью Электронный ресурс / Южно-Российский исследовательский центр «Фактор». – Режим доступа: http://opros-center.info/method09.htm. 5. Косенков С. І. Маркетингові дослідження. / С.І. Косенко. - К. : Скарби, 2004. - 464 с. 6. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание. / Н. К. Малхотра. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. 7. Маркетинг : учебник / под редакцией А. Н. Романова. − М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 560 с. 8. Маркетинг: Учебник для вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с. 9. Матвеева Л. Психологические методы в маркетинговых исследованиях / Л. Матвеева // Маркетинг в Украине. – 2000. − №1-2. − С. 47−48. 10. Полторак В. А. Маркетингові дослідження. / В.А. Полторак. - Д. : ДУЕП, 2002. - 376 с. 11. Старостина А. А. Маркетинговые исследования / А. А. Старостина. − Издательский дом «Вильямс», 2001. – 320 с. 12. Соколова М. І. Маркетингові дослідження. / М. І. Соколова, В. Ю. Гречков. - М. : Економіст, 2004. – 312 с. 13. Огляд ринку парфумерно-косметичної продукції Електронний ресурс. – Режим доступу: www.credit-rating.com.ua/ru/file_viewer.html?id= 7c2faa7b73ccf734d71bb5613d3dcfd7 14. Офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу: www.valmont.com/ 15. Офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу: lemeurice.com/fitness_spa/index.html. 16. Ядов В. А. Стратегія соціологічного дослідження. / В. А. Ядов. – М. : Добросвет, 2008. – 342 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)