Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Регіональна економіка»

Задачі з дисципліни "Регіональна економіка", КУРВ, 1 курс

Карточка работы:10612-2014к
Цена:
Тема: Задачі з дисципліни "Регіональна економіка", КУРВ, 1 курс
Предмет:Регіональна економіка
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Задача
Задание:ЗАДАЧА 1. Природноресурсний і трудовий потенціал України В регіоні А проживає 2 тис. чол. населення. Частка зайнятого населення складає 50% від усієї його чисельності. В регіоні працюють 50 пенсіонерів за віком та 10 осіб неповнолітньої молоді. В регіоні 60 чоловік – безробітні. Знайти за традиційною методикою рівень безробіття, чисельність трудових ресурсів та рівень їх зайнятості. ЗАДАЧА 2. Сутність, функції та проблеми економічного районування України Завдання для роботи з картою: Позначити на контурній карті мережу економічних макро- і мезорайонів України, виділити у кожному з районів районоутворююче місто за схемою районування, рекомендованою Кабінетом Міністрів у 1998 р. Обґрунтувати і проілюструвати за допомогою карти України проблемність виділення Поліського економічного району. Яке правило районування було порушено при його виділенні в мережі районів за схемою 1998 р.? Як можна вирішити проблему назви Східного району України? Дайте свої пропозиції щодо нової назви Східного району України. Чи можна з Вашої точки зору віднести Кіровоградську область до Центрального економічного району? Обґрунтуйте свою відповідь. Виділивши на карті Україні економічні макрорайони, дати розгорнуту характеристику їх територіальних господарських комплексів. ЗАДАЧА 3. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейський Союз та інші світові структури В регіонах «I» (Грузія) і «J» (Україна) знаходяться 5 виробничих фірм, відповідно: в регіоні (населеному пункті) «I» – «Іверія» (виноробна промисловість) і «Колхіда» (плодоовочеконсервна промисловість), в регіоні (населеному пункті) «J» – «Оріон» (кондитерська промисловість), «Бахус» (виноробна промисловість) і «Алмаз» (склоробна промисловість). «Іверія» поставляє виноматеріали щоквартально у фірми «Оріон» та «Бахус» відповідно на 200 та 400 тис. грн. В свою чергу фірма «Оріон» та «Алмаз» відправляють у фірму «Колхіда» харчові добавки та скляну тару на суму відповідно 250 тис. та 1 млн. грн. Щоквартальний випуск продукції на означених підприємствах такий: «Іверія» – 1,2 млн.грн., «Колхіда» – 6 млн.грн., «Оріон» – 600 тис.грн., «Алмаз» – 8,5 млн.грн.; «Бахус» – 1,5 млн.грн. Визначити коефіцієнти взаємодій у міжнародних зв’язках між районами I і J та дати порівняльну оцінку взаємовпливів економіки регіонів I і J. ЗАДАЧА 4. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил Визначити чисті прибутки від вирощування та оцінити правильність розміщення посівів сільгоспкультур, якщо є три ділянки по 10 Га з однаковими ґрунтово-кліматичними умовами кожна на відстані 3, 8 та 15 км. від агропромислового центру, де посіяні відповідно картопля, цукровий буряк та зернові культури відповідно. Посів картоплі дав урожай 10 ц. з 1 Га, посів цукрових буряків – 25 ц. з 1 Га, посів зернових – 15 ц. з 1 Га. Приведені транспортні витрати на перевезення врожаю – 1 грн. за 1 ткм. Ціна продажу картоплі – 40 коп\кг, цукрових буряків – 20 коп/кг, зерна – 50 коп/кг, Приведені витрати на вирощування 1 т. врожаю картоплі – 100 грн/т, буряків – 120 грн/т, зернових – 125 грн/т. ЗАДАЧА 5. Господарський комплекс України, його структура та трансформація в ринкових умовах В місті А, де виробляється продукції та послуг на 10 млн. грн. на рік, функціонують 7 господарських об’єктів, які створюють відповідні частки валового регіонального продукту: підприємство вантажного автотранспорту (25%), товарна сільськогосподарська ф’ючерсна біржа (5%), таксопарк (10%), авторемонтний завод (25%) комерційний банк (12,5%), комерційний розважально-ігровий комплекс «Луна-парк» (2,5%) та тютюнова фабрика (20%). Знайти обсяг послуг ринкової інфраструктури. ЗАДАЧА 6. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку Круглий стіл: Складання бізнес-плану регіонального розвитку адміністративного району. Складання бізнес-плану регіонального розвитку.
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:ЗАДАЧА 1. Природноресурсний і трудовий потенціал України 3 ЗАДАЧА 2. Сутність, функції та проблеми економічного районування України 4 ЗАДАЧА 3. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейський Союз та інші світові структури 11 ЗАДАЧА 4. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил 13 ЗАДАЧА 5. Господарський комплекс України, його структура та трансформація в ринкових умовах 15 ЗАДАЧА 6. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 16 Список використаних джерел 28 
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Борух В. О. Економічна статистика : навч. посіб. / В. О. Борух, Р. В. Алямкіна. – К. : Ліра-К, 2006. – 318 с. 2. Лишеленко В. І. розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / В. І. Лишеленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384 с. 3. Пістун М. Теоретико-методологічна концепція регіонального соціально-економічного розвитку України: суспільно-географічний аспект / М. Пістун // Часопис соціально-економічної географії. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 5(2). – С. 12–22. 4. Розміщення продуктивних сил України / За ред. проф. Е. П. Качана. – К. : Юридична книга, 2010. – 578 с. 5. Ткаленко Н. В. Структура науково-технічного потенціалу України / Н. В. Ткаленко // Вісник ЖДТУ – № 2 (56). – 2011. – С. 137–140.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (24)