Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Основні етапи процесу планування

Карточка работы:56843б
Цена:
Тема: Основні етапи процесу планування
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Сутність планування як функції управління 5 2. Цілі управлінського планування 8 3. Стратегічне планування – як інструмент досягнення стабільності розвитку підприємства 13 Висновок 20 Список використаної літератури 22
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Планування виробництва в будь-якій економіці прийнято за фактор стабільності роботи підприємства. У планово-адміністративній економіці планування носило директивний характер, у ринковій економіці воно носить рекомендаційний характер, але воно завжди грає істотну роль у стабільності його роботи. Навіть у наш час нестабільності підприємство не може нормально функціонувати і розвиватися без наміченої перспективи. Кожне підприємство будь-якої галузі повинно починати з упорядкування всебічного плану його роботи, при цьому плани повинні бути трьох видів: стратегічний, тактичний, оперативний. Існують такі об'єктивні передумови, що обумовлюють необхідність планування в ринкової економіки. До такого варто віднести такі 3: • нездатність механізму вільного ринку забезпечити макроекономічну непохитність національної економіки, подолати циклічне коливання виробництва; • поява більш складних форм взаємодії суб'єктів, що господарюють і цілих секторів економіки; • виникнення надзвичайних ситуацій, що стимулюють діяльність в області планування; • ріст масштабів впливу людської діяльності на середовище існування наявність негативних “зовнішніх ефектів” економічної діяльності. У в'язі з наростанням динамізму економічних і соціальних процесів, що відбуваються у суспільстві, швидким змінам кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках, необхідності забезпечення стабільності в довгостроковій перспективі усе більше зростає роль стратегічного планування. Стратегічне планування являє собою вид практичної діяльності людства - планової роботи, що складає в розробці стратегічних рішень (у формі прогнозів, планів, програм), що передбачають висування таких цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів керування реалізація яких забезпечує ефективне функціонування даних об'єктів у довгостроковій перспективі, швидку їхню адаптацію до умов зовнішнього середовища що змінюються. Стратегічному плануванню властиві такі риси: • органічне ув'язування намічених цілей із структурою й обсягом ресурсів, що потребуються для їхнього досягнення; • спрямованість у середньострокову і довгострокову перспективу; • урахування численних зовнішніх факторів і їхній вплив на систему, і визначення заходів щодо ліквідації негативного впливу. • орієнтація на рішення ключових, що визначають для планованої системи цілей, від досягнення яких залежить виживання системи. Існують думки про те, що планування в умовах непевності тим більше стратегічне планування, є безглуздим. У деякому роді цей підхід має сенс, але в цілому планування необхідно розглядати не як директиву дій, а як ціль усієї діяльності. Без намічених цілей функціонування в умовах ринку призводить в основному до краху. Будь-який вид плану діє на людину психологічно і говорить про упорядкованість існування. Отже, планування в умовах непевності не тільки можливо, але і необхідно, для цілеспрямованого розвитку. Особливе місце в плануванні займає - стратегічне. Воно здатне порівняти намічені цілі і наявні ресурси для їхнього досягнення. Проведення аналізу факторів впливу зовнішнього середовища на систему, дозволити краще адаптуватися їй на умови, що швидко змінюються, і в остаточному підсумку зроблять позитивний ефект.
Объём работы:
19
Выводы:Стратегічне планування повинно стати основним для підприємств у період невизначеності. Його застосування дозволити цілеспрямовано розвивати підприємство, виключивши або знизивши вплив ризику прийняття помилкових рішень в умовах з обмеженої або недостовірної інформації. При цьому стратегія є основою довгострокового функціонування підприємства і його розвитки. Облічені в стратегічних планах напрямки дій підприємства можуть не відбиватися в середньострокових і короткострокових планах, і тим самим призвести до прийняття недальновидних рішень. Цей підхід дозволяє також відбувати планування технічного поновлення підприємства в довгостроковій перспективі. Таким чином, на сьогоднішній момент застосування стратегічного планування є необхідною мірою для стабілізації станів підприємств, і їхнього перспективного розвитку в довгостроковому періоді часу. Воно також є запорукою стійкості й успіху роботи в умовах ринкової невизначеності. Проаналізувавши методи планування, можна сказати, що вони спроможні врахувати вплив навколишнього середовища на діяльність підприємства, але деякі підходи у корені відрізняються від тих, що використовуються на вітчизняних підприємствах. Процес планування розглядається як комплекс розробки напрямків розвитку підприємства, а не як директиви визначальну кількісну оцінку необхідно до досягнення показнику. Ця відмінність і обумовлює необхідність у зміні концепції керування. Особливу увагу необхідно приділити процесу стратегічного планування. У дійсний момент він може стати фактором стабільності роботи підприємства. Його здійснення потребує виконання таких етапів: визначення, на основі історії підприємства і його сутності, місії; на її основі упорядкування переліку цілей; аналіз зовнішніх можливостей і погроз діяльності підприємства; визначення сильних і слабких сторін внутрішньої структури підприємства; упорядкування переліку альтернативних варіантів стратегічного розвитку; вибір стратегії (не більш 2-3); реалізація стратегічного плану і моніторинг; оцінка результатів процесу планування. Ці етапи відсвічують комплексність підходу в процесі планування. Для оцінки можливостей і погроз, сил і слабостей рекомендовано використовувати SWOT-аналіз. На основі стратегічних планів розробляються короткострокові (на термін до 1 року). Основа їхній упорядкування повинна бути в стратегії й у розрахунку обсягу виробництва в залежності від прибутковості. Такий підхід дозволить збільшити оборотні кошти підприємства. Оцінка факторів невизначеності при розрахунку показнику прибутковості повинна здійснюватися на основі аналізу переліку чинників ризику, і враховуватися виходячи з ймовірностей одержання максимально ефекту і мінімального. Процес планування на вітчизняних підприємствах повинен бути переглянутий і адаптований до сучасних умов.
Вариант:нет
Литература:1. И.Лелюх – “Рациональный бизнес в топливоэнергетическом комплексе” // Экономика Украины / N 5 – 2005г. 2. К.Мельникова, Ю.Лидовский и др. – “От рыночной стихии – к планированию и прогнозированию” // Бизнес-Информ / N21-22 – 2002 г. 3. М.Х. Мескон, М. Альберт и др.- “Основы менеджмента” // М:Дело – 1992г. – 702с. 4. "Маркетинг"/ под ред. проф. Уткина Э.А. // М.:Тандем – 2004г. – 320с. 5. И.Н. Гурчикова – “Менеджмент”: учебник // М.ЮНИТИ – 2005г.- 500с. 6. А.Н. Романов, Ю.Ю. Карлюгов и др. – “Маркетинг”: учебник // М.:ЮНИТИ – 1996г. – 560с. 7. Е.В. Акимова – “Особенности формирвания и функционирования системы бюджетирования в современных услових” // Вісник Технологічного універсітету Поділля N 4 – 2006г./Ч.2. 8. Фатхундинов Е.В. – “Стратегический менеджмент” // М.:ЮНИТИ – 2005г. – 480с. 9. К.С. Жолобова - “Накопление стратегического потенциала успеха как фактор повышения эффективности деятельности фирмы” // Вісник Технологічного універсітету Поділля N 4 – 2004г./Ч.2.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)