Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Відповіді на залікові питання із дисципліни "Макроекономіка", КНУ ім. Т. Шевченка, 1 курс

Карточка работы:11045-2014ф
Цена:
Тема: Відповіді на залікові питання із дисципліни "Макроекономіка", КНУ ім. Т. Шевченка, 1 курс
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:1. Рівні економічної системи: особливості та взаємозв’язок. Суперечність між матеріальними потребами та економічними ресурсами. Об’єкт і предмет макроекономіки. Функції макроекономіки. 3 2. Методологія та методи макроекономічних досліджень. Макроекономічне моделювання: типологія, принципи, параметри 4 3. Зміст економічного кругообігу та його об’єкти. Модель макроекономічного кругообігу в закритій приватній економіці: проста і ускладнена моделі. 6 4. Модель макроекономічного кругообігу в закритій змішаній економіці. Модель макроекономічного кругообігу у відкритій економіці. 7 5. ВВП: економічний зміст та методи розрахунку. 9 6. Похідні від ВВП макроекономічні показники: економічний зміст та вимірювання. 9 7. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор та індекс споживчих цін 10 8. Система національних рахунків (СНР) як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва. Зміст окремих рахунків і тотожностей у СНР. 11 9. Сукупний попит: зміст, цінові та нецінові фактори. Крива АD. 11 10.Сукупна пропозиція: зміст, цінові та нецінові фактори. Крива АS. 13 11. Модель АD – АS як вияв взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції. Три варіанти макрорівноваги. 14 12. Довгострокова та короткострокова макроекономічна рівновага. 15 13. Споживання та заощадження в моделі макрорівноваги. Споживання та заощадження як функції доходу. 16 14. Кейнсіанська функція споживання. 17 15. Функції споживання з урахуванням фатору часу. 17 16. Сутність інвестицій та їх значення для економіки. Інвестиції та заощадження. 18 17. Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична моделі автономних інвестицій. 20 18. Мультиплікатор інвестицій. Рецесійний та інфляційний розриви. 21 19. Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. 23 20. Національний ринок та його структура. Модель загальної рівноваги Леона Вальраса. 23 21. Сучасна неокласична модель загальної рівноваги. 24 22. Модель Дж.М. Кейнса («витрати-випуск») і модель «ін’єкції – вилучення» у поясненні загальної рівноваги. Модель IS. 25 23. Монетаризм, теорія «раціональних сподівань» та «економіка пропозиції» про формування загальної рівноваги. 26 24. Грошова маса. Зміст та структура. 27 25. Пропозиція грошей та грошовий мультиплікатор. 28 26. Попит на гроші: неокласична та кейнсіанська теорії. 28 27. Ринок грошей. Механізм рівноваги грошового ринку. Модель LM. Пояснення взаємодії грошового та фінансового ринку за моделлю IS – LM. 29 28. Модель ринку праці. Зайнятість та безробіття як макроекономічні явища. 30 29. Чинники попиту і пропозиції на працю. 31 30. Кейнсіанська та неокласична модель пояснення функціонування ринку праці. Умови рівноваги трьох ринків. Модель Хікса-Хансена. 32 31. Макроекономічна рівновага та економічні коливання. Промислові цикли та їх фази. 33 32. Види і причини циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання. 34 33. Моделі економічних коливань. 35 34. Суть інфляції, її причини та види. Вимірювання інфляції. 35 35. Соціально-економічні наслідки інфляції та антиінфляційні заходи держави. 36 36. Безробіття як порушення рівноваги на ринку праці., його види та вимірювання. 37 37. Втрати від безробіття. Закон А. Оукена. Державна політика регулювання зайнятості. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива А. Філліпса. 38 38. Економічне зростання та економічний розвиток. Типи, джерела, фактори і показники вимірювання економічного зростання. 39 39. Кейнсіанські моделі економічного зростання Є. Домара та Р. Харрода. 40 40. Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу. 40 41. Економічна роль держави, функції та причини втручання в економіку. 41 42. Напрямки державного регулювання економіки. 42 43. Види, цілі та інструменти макроекономічної політики. 42 44. Зміст та структура грошово-кредитної політики. 43 45. Структура банківської системи. Функції Центрального та комерційних банків. 44 46. Небанківські фінансові та кредитні установи як суб’єкти грошово-кредитної системи. 44 47. Зміст монетарної політики. Класифікація інструментів монетарної політики. Засоби прямого впливу Центрального банку на пропозицію грошей. 45 48. Фіскальна політика: зміст та завдання. Види фіскальної політики: автоматична та дискреційна. 46 49. Інструменти фіскальної політики. Структура державних витрат. 47 50. Особливості податкової системи як засобу впливу на економіку. Крива Лаффера. 48 51. Бюджетна система та державний бюджет. Види державного бюджету. 48 52. Проблема балансування державного бюджету. Дефіцит та профіцит державного бюджету. Види бюджетного дефіциту та способи його фінансування. 49 53. Державний борг та його вплив на національну економіку. Управління державним боргом. 50 54. Макроекономічний зміст соціальної політики та її засоби. Оцінка нерівності розподілу доходів. Модель кривої Лоренца. Коефіцієнт Джині. 51 55. Сутність світового господарства. Класифікація світового господарства. Закрита та відкрита економіки. Показники відкритості національної економіки 52 56. Світова валютна система: зміст, структура, етапи розвитку. Валютні курси 53 57. Міжнародні економічні відносини та їх елементи. Суб’єкти та інститути міжнародних економічних відносин 55 58. Глобалізація світогосподарських зв’язків: перспективи та суперечності 56 59. Платіжний баланс країни: зміст та структура 57 60. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків. Модель Манделла-Флемінга 58  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
60
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)