Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Фінансові аспекти функціонування сфери послуг в Україні в сучасних умовах

Карточка работы:56841б
Цена:
Тема: Фінансові аспекти функціонування сфери послуг в Україні в сучасних умовах
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Сутність послуги в сучасних ринкових умовах 5 1.1 Визначення поняття послуга 5 1.2 Типи послуг 11 2. Характеристика та структура ринку послуг в Україні 14 2.1 Плюси і мінуси розвитку сфери послуг 21 Висновок 23 Список використаної літератури 25
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сучасному етапі розвитку суспільства сфера послуг має першорядну важливість. Увага до удосконалення структури та якості послуг збільшується через значну роль послуг в розвитку економіки різних країн, що в першу чергу залежить від рівня задоволення потреб споживачів, а також визначення найліпшого і найприбутковішого способу виконання послуг. Підприємства, що надають послуги згодом все більше розуміють значення людського фактору, тому що вони надаються особисто, а їх реалізація залежить від роботи багатьох людей на підприємстві. Слід зазначити наявність певних складностей у визначені якості послуг, тому що у споживачів немає чітких критеріїв оцінки, але виробник послуг повинен враховувати і це. Вихідною передумовою до економічної інтерпретації поняття «послуга» є характеристика окремої споживацької вартості, корисна дія якої не завжди проявляється в істотній формі, а створюється діяльністю. Як споживацька вартість послуга не викликає сумніву, а тому в умовах товарно-грошових відносин вона може приймати економічну форму товарів-послуг, отже, має вартість. Приймаючи участь у формуванні споживання, послуга поряд з матеріальними благами складає його основний елемент. Особливість економічного підходу до розглядання даної проблеми міститься в тому, що дозволяється вивчати не тільки від’ємні властивості послуг, а також відношення між людьми, що відбуваються з приводу створення цих властивостей й використання їх для задоволення різного роду потреб. Таким чином, послуги є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни, що забезпечує економічне зростання, підвищення споживацьких вимог узгодження попиту і пропозиції в сфері послуг, підвищення якості та ефективності послуг і є актуальною проблемою. Незаперечним є одночасний процес надання і споживання послуг з урахуванням особливостей кожної галузі. Не менш важливу роль у наданні послуг відіграє людський фактор, який присутній у виробництві послуг.
Объём работы:
22
Выводы:Нові підходи до економічних і соціальних відносин, що визначаються сучасними об’єднавчими чинниками українського суспільства, посилюють тенденції руху України до демократичних цінностей Європейського Союзу та інших розвинених країн світу. Суспільно-політичні трансформації, що відбуваються в Україні, супроводжуються змінами державно-управлінських відносин, які обумовлюють переорієнтування управлінської діяльності органів влади щодо реалізації конституційних прав і свобод громадян на надання послуг фізичним і юридичним особам. Визначальним критерієм оцінки діяльності органів влади, а також приватних підприємств, стає задоволення потреб громадян в отриманні якісних послуг. Залучення приватного сектора в галузі надання послуг населенню, особливо комунальних, є ефективним засобом максимізації економічної цінності послуг населенню для кінцевих споживачів. Це не самоціль, а захід, спрямований на поліпшення якості послуг, розширення сфери охоплення споживачів та/або скорочення собівартості послуг. Приватний сектор залучають з метою підвищення операційної ефективності підприємств сфери послуг (наприклад, комунальних), впровадження технічних та управлінських нововведень та мобілізації фінансових ресурсів. Мобілізація додаткових фінансових ресурсів виправдовує себе у ситуаціях, коли інфраструктура, наприклад, комунальних послуг (обладнання) конче потребує капітального ремонту чи заміни. За оцінками Світового Банку всім країнам світу лише у наступні 10 років необхідно інвестувати у системи водопостачання 60 млрд. доларів США. Вибір джерел фінансування капітальних інвестицій для багатьох державних комунальних підприємств є доволі обмеженим. Як правило, надходження коштів від оплати послуг споживачами є недостатніми для покриття основних капіталовкладень. Урядові органи, що видають гранти, не відзначаються щедрістю по відношенню до комунальних підприємств, а кредитоспроможність державних комунальних підприємств та їхніх власників не завжди є достатньо привабливими для приватних інвесторів. Як результат, комунальні підприємства не мають можливості забезпечити стабільних потік надходжень, необхідних для виконання своїх боргових зобов’язань, пов’язаних із здійсненням великомасштабних інвестицій. Залучення приватного сектора є одним із засобів подолати обмеженість капітальних ресурсів. Приватним підприємствам легше позичити гроші в банку або іншій приватній фінансовій установі. Крім того, приватні компанії та частково або повністю приватизовані комунальні підприємства можуть отримати кошти інвесторів шляхом випуску акцій. Використання цих додаткових джерел фінансування полегшує реалізацію планів капітального інвестування, що необхідно для забезпечення стабільного надання різних послуг.
Вариант:нет
Литература:1. Агабаб’ян Э.М. Экономический анализ сферы услуг. – М.: экономика. 1968. – 160с 2. Мартынов В.Р. Общественное питание: резервы эффективности. – М.:Экономика, 1985. – 128с 3. Россинский М.В. Планирование развития бытовых услуг // Плановое хозяйство. – 1984. - №2. – с.116-119 4. Чижикова И.А. Соцыально-экономическая сущность услуг при социализме. – Совершенствование производственных отношений и хозяйственный механизм: Сб.науч.трудов. – Л., 1984. – с.85-90. 5. Баранов Л.Я., Левин А.И. Потребность, доходы, потребление: экономический словарь-справочник. – М: Экономика, 1988. – 351 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)