Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Типи іміджу політика та їх використання у політичних кампаніях

Карточка работы:11834-2014ф
Цена:
Тема: Типи іміджу політика та їх використання у політичних кампаніях
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Зміст і типи іміджу політика 4 2. Процес формування іміджу політика 7 3. Методи використання іміджу політика у виборчих кампаніях 13 Висновки 18 Список використаних джерел 19  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Напередодні чергових виборів в Україні на перший план виступають нові політичні образи вже відомих українській громадськості людей, вони подаються в нових амплуа, привертаючи увагу до себе особливими типами іміджу. У цьому контексті особливої актуальності набуває вивчення питання того, як саме формується імідж політиків, як залежить успіх політичної кампанії від вдало обраного типу іміджу політика. Закордоном уже напрацьовано значний об’єм літератури щодо проблеми створення політичного іміджу. Однак далеко не завжди викладені в ньому ідеї та узагальнення досвіду можуть задовольнити потреби українського політичного ринку з його особливостями та нинішньою кон’юнктурою. Тільки в останні роки з питань вивчення політичної еліти і лідерства опубліковано монографії В. Журавського, О. Кучеренка, М. Михальченка, М. Томенка, В. Литвина, А. Пахарєва та багатьох ін. Отже, метою даного дослідження є аналіз типів іміджу політика та його впливу на перебіг політичної кампанії. Відповідно, об’єктом дослідження виступає імідж політика, а предметом аналізу – типи іміджу, особливості його формування та вибору і вплив вибору іміджу політика на перебіг його виборчої кампанії.  
Объём работы:
16
Выводы:Проведений аналіз змісту іміджу політика, його основних типів та впливу обрання іміджу політика на перебіг його виборчої кампанії дає підстави говорити про такі висновки. 1. Імідж політика – це той прообраз, який закладається у свідомість електорату з метою досягнення певних привілеїв чи політичної ваги. 2. Для того, щоб бути успішним, імідж політика має відповідати очікуванням електорату, духові часу, оцінкам і уявленням його електорату. 3. Найбільш поширеною класифікацією типів іміджу політика є та, яка базується на трьох підходах: порівняльному, функціональному та контекстному. Українські реалії демонструють, що у свідомості українського суспільства більш корисним є застосування контекстного підходу. 4. Відповідно до потреб сучасного українського політичного ринку відбувся поворот від іміджу «вербального» лідера перших років незалежності до іміджу «лідера-прагматика». Однак останнім часом у громадській думці зростає інтерес до політичних лідерів, що могли б викликати щирі симпатії у більшості населення і значною мірою відповідати іміджеві «улюбленець народу» (очевидно, позначилися прецеденти з В. Гавелом, В. Путіним). 5. Сучасний «ідеальний лідер» повинен синтетично поєднувати в собі якості попередніх типажів з високим професіоналізмом, моральністю і патріотичною відповідальністю перед своїм народом, здатністю об’єднати зусилля мільйонів для кардинального поліпшення як внутрішнього, так зовнішнього становища країни.  
Вариант:нет
Литература:1. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2000. – 384 с. 2. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 1996. –144 с. 3. Бовкун Е. Начальники улыбаются редко, а зря... / Е. Бовкун // Известия. – 1994. – 4 мая. 4. Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология / Г. Г. Дилигенский. – М. : Наука, 1994. – С. 231. 5. Королько В. Г. Основи паблик рилейшнз : учебник для студ. ВУЗов / В. Г. Королько ; отв. ред. Удовик С. Л. – М. : Рефл-бук; – К. : Ваклер, 2000. – 528 с. 6. Костиков В. Роман с президентом / В. Костиков. – М., 1997. – С. 340. 7. Кочубей Л. О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України) : моногр. / Л. О. Кочубей. – К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. – 280 с. 8. Максимов А. А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов: российский опыт / А. А. Максимов. – М., 1999. – С. 50. 9. Маркетингова політика комунікацій : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с. 10. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры / А. Д. Пахарев. – К. : Знание Украины, 2001. – 270 с. 11. Почепцов Г. Имидж-мейкер: Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов / Г. Почепцов. – К. : Рекламное агенство Губерникова, 1995. – 235 с. 12. Почепцов Г. Имидж: от фараона до президента / Г. Почепцов. – К. : Адеф-Украина, 1997. – 328 с. 13. Прикладная политология : учеб. пособ. для ВУЗов / Под ред. Ю. С. Коноплина, А. А. Чемшита, А. С. Каневского. – М., 1998. – 171 с. 14. Шовкун І. В. Імідж політика як комунікативний елемент політичної реклами / І. В. Шовкун // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 69. – С. 104–108. 15. Юрій М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 560 с. 16. Lawson M. Polіtіcal Journal World Cup / Lawson M. // The Guardіan. – 2001. – June.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)