Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Історія економіки»

Контрольна робота з дисципліни "Історія економіки", НАУ, 2 курс

Карточка работы:11338-2014ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Історія економіки", НАУ, 2 курс
Предмет:Історія економіки
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичні питання: 1. Особливості формування ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації на початку XIX ст. 2. Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва. 3. Поглиблення криз національних економік у 70-80-х роках ХХ ст.: причини і наслідки. 4. Історія формування і загальна характеристика еволюції теорії соціал-демократії. Розкрити зміст категорій і понять Емпіричні дослідження; економічні концепції; економічні явища; економічні закони; методи дослідження; функції предмету; економічна роздробленість; функціональний капітал; “романтичний рух”; кредитне господарство; "виховний протекціонізм".
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 3 1. Особливості формування ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації на початку XIX ст. 3 Вступ 3 1. Значення промислового перевороту у формуванні ринкових відноси 3 2. Особливості формування ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації на початку XIX ст. 4 Висновки 7 Список використаних джерел 7 2. Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва 9 Вступ 9 1. Погляди С. Сісмонді як основоположника дрібнобуржуазної критики капіталізму 9 2. Економічна концепція П. Ж. Прудона 10 Висновки 11 Список використаних джерел 12 3. Поглиблення криз національних економік у 70-80-х роках ХХ ст.: причини і наслідки 13 Вступ 13 1. Причини кризових явищ національних економік у 70-80-х роках ХХ ст. 13 2. Наслідки кризи 70-80-х рр. ХХ ст. 14 3. Вплив кризових явищ на розвиток економічної теорії 17 Висновки 18 Список використаних джерел 19 4. Історія формування і загальна характеристика еволюції теорії соціал-демократії 20 Вступ 20 1. Виникнення соціал-демократичного руху в Європі 20 2. Причини еволюції ідей соціал-демократизму 21 3. Передумови формування та сучасна спрямованість соціал-демократичної теорії 22 Висновки 24 Список використаних джерел 24 ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ 25 ТЕСТИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
26
Выводы:
Вариант:4
Литература:1. Злупко С. М. Основи історії економічної теорії : навч. посіб. / С. М. Злупко. – Львів, 2001. – 628 с. 2. Історія економіки та економічної думки : курс лекцій уклад. : Л. В. Лощина, В. Г. Подлєсна, І. В. Ткаченко ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 207 с. 3. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / С. В. Степаненко С. Н. Антонюк, В. М. Фещенко, Н. О. Тимочко ; за ред. проф. С. 1. Історія економічних учень : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 251 с. 4. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с. 5. Мазурок П. Б. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / П. Б. Мазурок. – К. : Знання, 2004. – 287 с.В. Степаненка. – К. : КНЕУ, 2010. – 743, 1 с. 6. Історія економіки та економічної думки : навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей / Б. Г. Ревчун ; Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2007. – 255 с. 7. Мазурок П. Б. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / П. Б. Мазурок. – К. : Знання, 2004. – 287 с. 8. Холопов А. В. История экономических учений / А. В. Холопов. – М., 2008. – 448 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (9)