Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Кримінальне право часів гетьманщини

Карточка работы:12616-2014ф
Цена:
Тема: Кримінальне право часів гетьманщини
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Загальні засади формування кримінального права Гетьманської України 4 2. Основні риси кримінального права Гетьманщини 8 Висновки 14 Список використаних джерел 15  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Дослідження системи права будь-якої держави неможливе без визначення історичних особливостей її формування і розвитку. Право Української держави формувалось тривалий час, під впливом законодавства багатьох держав, зокрема тих, у складі яких перебувала Україна. Друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. характеризується якісним розвитком кримінального права Гетьманської України, що віднайшло формальне відображення у позитивних змінах його норм, понять, інститутів та юридичних конструкцій. Так, більш якісно було визначено певні поняття та інститути, ускладнено юридичні конструкції в термінології. У цей період також були сформульовані нові ознаки та риси понять та інститутів, розширені деякі поняття тощо. Наведене свідчить про актуальність теми даного дослідження на сьогоднішній день. Таким чином, метою роботи є визначення особливостей формування кримінального права України періоду Гетьманщини, а також формулювання теоретичних висновків з окресленої проблематики. У відповідності до зазначеної мети було поставлено наступні завдання роботи: 1. Визначити історичні передумови та особливості формування кримінального права Гетьманщини. 2. Дослідити систему злочинів та покарань в праві Української держави періоду Гетьманщини.  
Объём работы:
12
Выводы:Кримінальне право Гетьманщини характеризується з одного боку досить розгалуженою системою злочинів, якими визнавались протиправні діяння практично в усіх сферах суспільних відносин, а також значною кількістю досить жорстоких покарань. У системі злочинів найтяжчими вважались злочини проти держави і церкви, що є традиційним для правової системи більшості держав досліджуваного періоду. При цьому, в кримінальному праві цього періоду визначаються і обставини, що звільняють особу від відповідальності або пом’якшують її покарання, в залежності від ряду критеріїв, також широко використовувалось звільнення від покарання в тому числі й шляхом помилування. Досить часто на визначення покарання або на звільнення від нього впливала і громадська думка, що можна віднести до відголосків звичаєвого права. Доволі прогресивним є розвиток в кримінальному праві досліджуваного періоду категорій співучасті, форми вини, тощо. Також доволі детально регламентувалися процесуально-процедурні питання притягнення до відповідальності та здійснення кримінального судочинства. Отже, можна зробити висновок про значне удосконалення кримінально-правових інститутів Української держави періоду Гетьманату, зокрема поступове введення та розробку категорій, що на сьогоднішній день є невід’ємними елементами кримінального права будь-якої цивілізованої держави.  
Вариант:нет
Литература:1. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.: кордони, населення, право / О. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 223 с. 2. Любченко Д. І. Мета покарання у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами другої половини ХУІІ ст. / Д. І. Любченко // Другі юридичні читання : зб. матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2005. – С. 86–89. 3. Любченко Д. І. Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині XVII-XVIII ст. : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дмитро Іванович Любченко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 18 с. 4. Макаренко О. В. Генезис кримінальних покарань Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII століть Електронний ресурс / О. В. Макаренко ; Національної академії внутрішніх справ. – Рубрика : Соціум. Наука. Культурa. Історія. – Режим доступу : http://intkonf.org/makarenko-ov-genezis-kriminalnih-pokaran-getmanschini-kintsya-xvii-pochatku-xviii-stolit/ 5. Матвеева Т. О. Право Гетьманщини (XVIII століття) / Т. О. Матвеева // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 5. – Том 1. – С. 48–51. 6. Терлюк І. Я. Огляд історії кримінального права України : навчальний посібник / І. Я. Терлюк. – Львів : Ліга-Прес, 2007. – 92 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (124)