Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Взаємозв'язок влади і права. Еволюція концепцій

Карточка работы:12828-2014ф
Цена:
Тема: Взаємозв'язок влади і права. Еволюція концепцій
Предмет:Право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Стаття
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:1
Реферат:Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку влади і права. Автор обґрунтовує тезу, що влада не може реалізовуватися інакше, як спираючись на право. Цим обумовлена необхідність легітимації влади – обґрунтування її правомочності. У статті також розглядаються три основні аспекти співвідношення держави і права: їх єдність, відмінність і взаємозв’язок. Проведено аналіз поглядів на взаємозв’язок держави і права політико-правових мислителів. Позначені різні підходи до розуміння природи і ознак держави і права. 
Язык:укр
Вступление:У сучасних умовах розбудови Української держави, надзвичайної актуальності набуває проблема створення необхідних соціально-економічних і правових чинників щодо формування громадянського суспільства, що є необхідною умовою становлення демократичної, соціально-правової держави. Проблема взаємозв’язку держави і права актуальна для будь-якого соціуму. Безумовно, вони визначальні і для розбудови Української держави та громадянського суспільства в цілому. Звертаючись до проблеми влади і її структури, ми стикаємося не тільки з безліччю визначень, концепцій, а й прагненням філософів, політичних мислителів, вчених знайти її коротку формулу. Однак слід зауважити, що в міру, здавалося б наближення до розуміння сутності влади, вона віддаляється від нас як горизонт. І справа не тільки в складності і різноманітних проявах даного феномена, але і в його історичній мінливості, еволюції. Таким чином, проблеми природи, структури, джерел влади та її співвідношення з правом належать до категорії вічних або фундаментальних проблем. До них доводиться повертатися і переглядати, хоч здавалося б це вже остаточно усталені положення.  
Объём работы:
15
Выводы:Таким чином, право впливає на державу, упорядковуючи діяльність державного апарату, визначаючи компетенцію її органів. Вся побудова держави та її діяльність регламентуються правовими нормами, а правові норми визнаються і забезпечуються державою. Тому держава немислима без права як системи розв’язання державних завдань і виконання своїх фундаментальних функцій. У нормах права держава набуває юридичного оформлення, її діяльність здійснюється на основі правових норм.  
Вариант:нет
Литература:1. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем.; ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с. 2. Копилов В. О. Філософія влади : діагноз поточного стану / В. О. Копилов // Гуманітарний часопис. – 2009. – №1. – С. 26–36. 3. Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и современность / В. С. Нерсясянц. – М. : Наука, 1974. – 287 с. 4. Платон. Собрание сочинений в 4 т. – Т. 3. – М. : Мысль, 1994. – 654 с. 5. Прокопов Д. Є. Проблеми визначення поняття природного права в добу Нового часу (на матеріалі правової теорії Дж. Локка) / Д. Є. Прокопов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 5. – С. 23–32. 6. Соколов В. В. Философия как история философии / В. В. Соколов. – Москва: Академический Проект, 2010. – 843 с. 7. Сотнікова К. В. Нормативний аспект феномену влади : логічний аналіз / К. В. Сотнікова // Філософський альманах. – К, 2006. – № 55. – С. 1–3. 8. Уявлення про державу англійських філософів XVII століття на прикладі Томаса Гоббса / І. В. Бредун // Гуманітарний часопис. – 2011. – № 1. – С. 122–126. 9. Філософія права : навч. посіб. / О. Г. Данільян, Л. Д. Байрачна, С. І. Максимов та ін.; за заг. ред. О. Г. Данільяна. – К., 2005. – 272 с. 10. Фома Аквинский. О правлении властителів / Фома Аквинский // Политические структурыэпохи феодализма в Западной Европе (VI—XVII вв.). – Л., 1990. – С. 235. 11. Faiella G. John Locke: champion of modern democracy / G. Faiella. – N. Y.: The Rosen Publishing Group, 2006. – P. 84–97.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)