Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 2 курс

Карточка работы:13067-2015ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент", НАУ, 2 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Процесуальні теорії мотивації 4 2. Формування організаційної культури 9 Висновки 16 Список використаних джерел 17  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кожна людина щоденно стикається з мотивацією, оскільки кожному з нас доводиться вставати з ранку, йти на навчання або на роботу і робити це нас щось спонукає. Теорії мотивації вивчають, що саме спонукає людей працювати, що впливає на вибір ними того чи іншого способу дії. Процесуальні теорії мотивації пояснюють процес вибору людьми направлених на задоволення індивідуальних потреб зразків поведінки. Найвідомішими є теорія очікувань, теорія справедливості та комплексна процесуальна теорія мотивації. Культура відіграє важливу роль в житті організації, тому керівництво повинно приділяти їй багато уваги. Менеджери усвідомлюють, що організаційна культура – це стратегічний інструмент, який дозволяє зорієнтувати усіх працівників на спільні цілі, забезпечити їх лояльність і полегшити спілкування. Вони не тільки самі відповідають організаційній культурі, а й впливають на її формування та розвиток, можуть змінювати її в бажаному напрямку. Формування організаційної культури відбувається під впливом багатьох факторів. Важливу роль відіграють зовнішнє та внутрішнє середовище організації, особистість керівника тощо.  
Объём работы:
14
Выводы:Було розглянуто три основні теорії мотивації, серед яких теорія очікувань, теорія справедливості та теорія Портера-Лоулера, яка включає елементи теорії очікувань і теорії справедливості. Теорія очікувань – це концепція, згідно якої кількість затраченої працівником праці залежить від очікуваної винагороди. Теорія справедливості стверджує, що на мотивацію людини впливає справедливість оцінки його успіхів у порівнянні з його минулими досягненнями і з досягненнями інших людей. Теорія Портера-Лоулера поєднала елементи двох попередніх в комплексну процесну теорію мотивації. За їх твердженням результати роботи працівника залежать від докладених ним зусиль, його здібностей і усвідомлення своєї ролі, а відчуття виконаної роботи призводить до задоволення та підвищення результативності праці. Друге питання присвячене формуванню організаційної культури. Зараз усі керівники розуміють важливість і необхідність формування організаційної культури, оскільки це об’єднає людей для досягнення цілей організації. На її формування впливають як зовнішні (ділове середовище, національна культура), так і внутрішні (культура працівників, особистість керівника) фактори.  
Вариант:нет
Литература:1. Веснін В. Р. Менеджмент : підр. / В. Р. Веснін – 3-тє вид., перероб. і доп. – М. : ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. – 504 с. 2. Віханський О. С. Менеджмент : підручник / О. С. Віханський, О. І. Наумов. – 3-євид. – М. : Гардарики, 2003. – 528 с. 3. Дафт Р. Л. Менеджмент : підручник / Р. Л. Дафт. – СПб. : Пітер, 2001. – 832 с. – Серія: Теорія і практика менеджменту. 4. Мескон Майкл. Основи менеджменту : Пер. з англ. / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклін Хедоурі. – М. : Дело, 1999. – 704 с. 5. Основи менеджменту : навчальний посібник / В. Л. Полукаров. – 2-ге вид., перероб. – М. : КНОРУС, 2008. – 240 с. 6. Основи менеджменту : підр. для вузів / Д. Д. Вачугов, Т. Є. Березкіна, Н. А. Кислякова та ін. ; під ред. Д. Д. Вачугова. – 2-ге вид. перероб. і доп. – М. : Вища шк., 2005. – 376 с. 7. Осовська Г. В. Основи менеджменту : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К. : «Кондор», 2006. – 664 с. 8. Теорія організації : навчальний посібник / Л. М. Арутюнова, О. В. Пирогова. – Ульяновськ : УлДТУ, 2007. – 110 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (635)