Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Ресторнний та готельний бізнес»

Особливості організаційно-адміністративної діяльності менеджерів в сфері ресторанного бізнесу.

Карточка работы:95032
Цена:
Тема: Особливості організаційно-адміністративної діяльності менеджерів в сфері ресторанного бізнесу.
Предмет:Ресторнний та готельний бізнес
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент і психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти АПН України (ЦІППО)
Содержание:Вступ 3 1.Служба менеджменту в ресторанному бізнесі та основні напрями її роботи 5 2. Завдання та обов’язки менеджера з ресторанного бізнесу 8 3. Конкурентноздатність готельно-ресторанного бізнесу 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ресторанний бізнес, як одна з основних складових туристичної індустрії, що динамічно розвивається та включає комплекс послуг для туристів, є ключовим чинником розвитку туризму в Україні. Він впливає на індустрію туризму загалом, на виробництво туристичних послуг та інші ключові сектори економіки: як транспорт, зв’язок, торгівлю, будівництво, сільське господарство та ін. Таким чином, створення розвинених ресторанних господарств, що визначено як один з пріоритетів в «Державній програмі розвитку туризму на 2002–2010 роки», затверджений постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583, слід розглядати як один з ефективних напрямів структурної перебудови економіки України. Готельні господарства, крім послуг з проживання, можуть також надавати послуги з харчування (ресторани, бари, кафе), торгово-побутового обслуговування (перукарня, хімчистка, пральня, ательє тощо), для занять спортом (фітнес-центр, басейн, сауна, спортивні зали, кегельбан тощо), для розваг (кіно-концертні програми, організація та проведення банкетів, дискотека, казино тощо), для бізнесу (проведення ділових зустрічей, семінарів, роботи багатофункціонального бізнес–центру, виставок, надання банківських послуг). Проблема впровадження в менеджмент вітчизняних ресторанних господарств сучасних ефективних моделей менеджменту, що відповідають світовим стандартам, зумовлена необхідністю надавати високоякісні послуги клієнтам та безпеку їм, а також обслуговуючому персоналу. Серед заходів, що покращують вітчизняний ресторанний сервіс можна назвати будівництво нових готельних господарств, модернізацію діючих, а також зростання якості обслуговування в них. Важливим у сфері ресторанного обслуговування є так званий людський чинник, тому слід звертати увагу на менеджмент, структуру та добір персоналу готельного господарства. Працівники готельних господарств повинні бути підготовлені, мати професійну освіту, необхідні особисті та ділові якості. В умовах переходу до ринку відбувається повільне відмирання ієрархічного менеджменту, жорсткої системи адміністрування, практично необмеженої виконавчої влади. Тому необхідно виробити принципово нові підходи до менеджменту ресторанного бізнесу. Успіхи провідних світових готельних структур полягають в наданні високоякісних ресторанних послуг, в їх швидкому оновленні, в зниженні витрат й інтеграції зусиль персоналу зумовлені тим, що в них створено високоефективні системи менеджменту. Велике значення для ефективного менеджменту має аналіз характеристик як туристичного ринку, так і світових досягнень з теорії та практики менеджменту.
Объём работы:
14
Выводы:Готельне господарство – це складне багатофункціональне господарство, до якого у більшості випадків входить значна кількість підрозділів, що є основними для суміжних сфер діяльності. Це пов’язано з тим, що за своїм призначенням, крім основної послуги - надання ночівлі, готельне господарство надає значну кількість додаткових послуг. Сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств готельного господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю створення запасів специфічного продукту – готельної послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування при невисокій еластичності попиту за ціною, організаційним консерватизмом процесу управління. За останні роки завантаження підприємств готельного господарства України не перевищувало 25 % пропускної спроможності; питома вага збиткових підприємств у загальній кількості готельних підприємств складала близько 30%, майже 80% потребують модернізації, автоматизації та комп’ютеризації. Ситуація також ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині підприємств, не адекватному ринковим вимогам управлінню господарською діяльністю. Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави (лише у проблемних питаннях тарифів, стандартів, готельного збору), налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток готельно-ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестиції та жорстка конкуренція - збільшення рівня її глобальної та регіональної конкурентноздатності.
Вариант:нет
Литература:1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2006. – 352 с. 2. Безрукова Н. Гостиничные рестораны тенденции их развития/ Н. Безрукова//Гостиница и ресторан. - 2003. - N1. - С. 70-71. 3. Гальшин С. Food Service: борьба за продуктивності.: Концепция финансовой успешности ресторана / С. Гальшин //Отель. - 2003. - N6. - С. 52-53. 4. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания / Сост. Ю. Н. Борисова, Н. И. Гаранин, Ю. В. Забаев, А.И. Сеселкин. - М.: РМАТ, 1997. – 264 с. 5. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2006. – 348 с. 6. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 360 с. 7. Перлик 3. Они довольны. Вы знали об этом?: О методах изучения психологии клиента/ 3. Перлик //Ресторанные ведомости. - 2003. - N1. - С. 42-43.Ресторан начинается с рекламы //Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2002. - N8. - С. 75-76. 8. Рогалева А. Персонал для ресторана: покупать или взращивать?: На вопрос отвечает ген. директор тренинговой компании "Бизнес-Мастерская" Наталья Кангун/ А. Рогалева //Ресторанная жизнь. - 2003. - N2. - С. 20. 9. Тарнавская Н. Чего хочет ресторатор?: Два разных взгляда на ресторанный бизнес. Мнение поставщиков и рестораторов/ Н. Тарнавская //Ресторанные ведомости. - 2003. - N2. - С. 10-12. 10. Чудновский А. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 329 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)