Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Аналіз вимог Євростандартів за вмістом сірки у складі автомобільних палив

Карточка работы:13401-2015ф
Цена:
Тема: Аналіз вимог Євростандартів за вмістом сірки у складі автомобільних палив
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Екологія, охорона навколишнього середовища / Екологія та збалансоване прродокористування
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Характеристики автомобільного палива 4 2. Аналіз вимог Євро-стандартів за вмістом сірки у складі автомобільних палив 8 Висновки 14 Список використаних джерел 15  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:З усіх аспектів загальної екологічної проблеми сьогодні найбільшу увагу в багатьох країнах світу привернуто до проблеми забруднення атмосфери шкідливими речовинами, що утворюються в результаті використання продуктів переробки нафти, перш за все автомобільних бензинів та дизельних палив. Одними зі шкідливих компонентів викидів є сірчисті речовини, які утворюються при спалюванні синтетичних палив. Такими паливами є автомобільні палива, серед яких найбільш поширеними сьогодні видами є бензин та дизельне паливо. В останні десятиріччя 50% моторних палив, які споживаються, складають автомобільні бензини, що загострює екологічну ситуацію, пов’язану з постійним зростанням кількості автомобілів. Це стало причиною посилювання європейських вимог як щодо якості палива, що використовується автомобільним транспортом, так і щодо норм викидів випаровувань нафтопродуктів в атмосферу. Якість палива та склад викидів однозначно визначається складом палива. Тому вивчення вмісту сірки в автомобільному паливі з метою приведення його до відповідності європейським вимогам сьогодні є актуальним питанням.  
Объём работы:
12
Выводы:Сьогодні збільшення автомобільного парку, особливо в мегаполісах, призводить до погіршення екологічної ситуації, адже концентрація шкідливих речовин, що надходять в атмосферу з вихлопними газами, перевищує допустимі норми. Одним із основних показників, що негативно впливає на навколишнє середовище та якість моторних палив, є вміст сполук сірки. Тому сьогодні спостерігається постійне зростання вимог до автомобільних бензинів, дизельних палив щодо вмісту сірки. В результаті порівняльного аналізу вимог європейських та внутрішньо-українських вимог щодо вмісту сірки в автомобільних паливах – бензині та дизельному паливі – можна сказати, що європейські вимоги є суворішими і мають тенденцію до посилення. Виробникам і користувачам автомобільного палива потрібно на це звернути увагу. Згідно діючої постанови Кабінету міністрів України Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, за екологічними показниками встановлено екологічні класи автомобільних бензинів на рівні Європейського Союзу. Але за якістю українські бензини є не набагато гіршими за європейські.  
Вариант:нет
Литература:1. Дизельні палива Електронний ресурс // Лекціопедія – бібліотека лекційного матеріалу. – 19.05.2014. – Режим доступу : http://lektsiopedia.org/ukr/lek-9966.html. 2. Караулов А. К. Бензины и дизельные топлива для автомобилей / А. К.Караулов, Н. Н. Худолей. – К. : Радуга. – 2004. – 55 с. 3. Медведева Т. В. Сполуки сірки у складі моторних палив. Вплив на навколишнє середовище під час експлуатації транспортних засобів / Т. В. Медведева, C. B. Іванов, C. B. Бойченко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2005. – № 2. – C. 64–65. 4. Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив Електронний ресурс : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF. 5. Сидоренко Н. О. Вплив компонентного складу автомобільних бензинів на їх фізичну стабільність / Н. О. Сидоренко // Вісник НАУ. – 2009. – №1. – C. 173–176.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)