Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Вплив сірки та її сполук на екологічні властивості палив реактивних палив

Карточка работы:13405-2015ф
Цена:
Тема: Вплив сірки та її сполук на екологічні властивості палив реактивних палив
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Екологія, охорона навколишнього середовища / Екологія та збалансоване прродокористування
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Характеристика палива для повітряно-реактивних двигунів 4 2. Вплив сірки та її сполук на екологічні властивості палив 7 для повітряно-реактивних двигунів 7 Висновки 13 Список використаних джерел 14  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Зростання екологічної забрудненості планети робить проблему очищення повітря та захисту навколишнього середовища дуже актуальною. Не останнє місце в ряду забруднювачів повітря займають двигуни, що працюють на рідкому паливі нафтового походження, зокрема, повітряно-реактивні двигуни. Зростаючий парк повітряних суден, які є носіями таких двигунів, лише посилює актуальність проблеми. Важливим є вивчення походження, складу й особливостей використання палив для повітряно-реактивних двигунів для можливості регулювання їхніх екологічних властивостей. Також задля визначення бажаного рівня екологічних характеристик роблять рекомендації різні організації, які розділяються переважно по географічному принципу. Під час спалювання палива в повітряно-реактивних двигунах утворюються сірчисті сполуки, які мають шкідливий вплив на екологічні, проте позитивний – на технологічні характеристики роботи двигуна. Задля зменшення кількості викидів сірчистих сполук використовують різноманітні технологічні заходи. Докладніше зазначені питання розглянемо у роботі.
Объём работы:
11
Выводы: Палива для реактивних двигунів основне своє застосування отримали в двигунах повітряних суден. Усі реактивні палива підрозділяють на дві підгрупи: прямогонні і термостабільні. Кожна підгрупа може включати 2–3 марки палива різного фракційного складу широко-фракційного складу; легкозаймистий керосин (лігроїно-керосиновий); важкого фракційного (бензино-газойлевого) складу з підвищеною температурою спалаху. Найпоширенішими на території України є три основні марки палива для реактивних двигунів: ТС-1, РТ і та JetA-1. Сполуки сірки в паливах незалежно від їх хімічної будови під час згорання перетворюються, в основному, на діоксид сірки SO2. При цьому лише невелика частина його під дією високої температури та каталітичної дії камери згорання двигуна може окислитись до повного оксиду (триоксид, сірчистий ангідрид SO3). Дія діоксиду сірки на органи дихання є отруйною та посилюється у присутності водяного пару (туману). Діоксид сірки, що виводиться разом з відпрацьованими газами, залишається незмінним від декількох годин до декількох днів. Триоксид сірки SO3 відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання перетворюється через сірчисту кислоту одразу на сульфати, що викидаються у атмосферу. Підвищений вміст сірчистих сполук у паливі призводить до корозії обладнання та збільшує викиди оксидів сірки в атмосферу при згорянні палива. З метою зниження вмісту сполук сірки й ароматичних сполук в нафтових фракціях застосовуються гидрогенізаційні процеси: гідроочищення, гідрооблагороджування, гідродеароматизація. Певна частка сірчастих сполук у паливі (0,005%) сприяє його протизношувальним властивостям і хімічній стійкості, тому при обробці палива все ж залишають частку сірчастих сполук у складі.
Вариант:нет
Литература: 1. Вовк О. О. Сучасний стан забезпеченості авіаційної галузі України паливами для повітряних суден / О. О. Вовк, А. В. Яковлєва, Т. Л. Овчаренко // Наукоємні технології. – 2013. – № 3. – C. 258–262. 2. Кардашев С. В. Основное содержание курса «Роль деароматизации для получения экологически чистых дизельных топлив и топлив для реактивних двигателей» Електронний ресурс / С. В.Кардашев, С. В. Баранова // Химическая информационная сеть сайт. – Режим доступу : http://www.chem.msu.su/rus/teaching/oil-kadry/kurs-dearom.pdf. 3. Медведева Т. В. Сполуки сірки у складі моторних палив. вплив на навколишнє середовище під час експлуатації транспортних засобів / Т. В. Медведева, C. B. Іванов, C. B. Бойченко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2005. – № 2. – C. 64–65. 4. Палива для повітряно-реактивних двигунів Електронний ресурс // Лекціопедія – бібліотека лекційного матеріалу. – 19.05.2014. – Режим доступу : http://lektsiopedia.org/ukr/lek-9966.html. 5. Удаление серы из реактивного топлива способно охладить климат Електронний ресурс // Салон инноваций и инвестиций сайт. – Режим доступу : http://innovex.ru/transport/1128-udalenie-sery-iz-reaktivnogo-topliva-sposobno-ohladit-klimat.html. 6. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості палив для реактивних двигунів Електронний ресурс // Лекціопедія – бібліотека лекційного матеріалу. – 19.05.2014. – Режим доступу : http://lektsiopedia.org/ukr/lek-9967.html.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)