Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Перспективи використання біодизельних палив в Україні

Карточка работы:13457-2015ф
Цена:
Тема: Перспективи використання біодизельних палив в Україні
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Екологія, охорона навколишнього середовища / Екологія та збалансоване прродокористування
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Характеристики біодизельного палива 4 2. Перспективи використання біодизельних палив в Україні 9 Висновки 15 Список використаних джерел 17
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Сьогодні в усьому світі проводять дослідження, спрямовані на забезпечення економії палива і часткової заміни традиційних вуглеводневих джерел енергії, ресурси яких у доступному для огляду майбутньому можуть бути вичерпані. Початок третього тисячоліття ознаменувався трьома світовими кризами: економічною, екологічною та енергетичною. Людству найбільш важливою видається економічна криза і всі зусилля направлені на її подолання. Тим часом, в умовах високих цін на традиційні види палива та невпинне зменшення кількості їх запасів, цілком ясно проявляється друга криза – енергетична. У якості основної тенденції розвитку паливного ринку міжнародними експертами заявлена саме біоенергетика, що повинна стати фундаментом для початку нової ери енергетики. Не викликає сумніву той факт, що в найближчі 30-40 років саме біоенергетика буде виступати в ролі домінуючого тренда в розвитку світової системи енергозабезпечення Постійний ріст цін на нафту, локальне і світове забруднення планети відходами від її використання обумовили привабливість виробництва біодизельного палива – екологічно чистого палива на основі поновлюваних біоресурсів. Біопалива базуються на біотехнології і є одним з видів поновлюваної енергії. Біопалива виробляють з органічного матеріалу – біомаси. Біомаса може бути отримана з насіння їстівних і неїстівних олійних культур, морських водоростей і бактерій, листя і плодів деревних рослин, відходів лісопереробної промисловості, залишків зібраного врожаю, відходів харчової промисловості, кулінарних і твердих побутових відходів тощо. Біомаса, отримана з таких джерел, може бути перетворена в газоподібне і рідке паливо.
Объём работы:
14
Выводы: Біопаливо – це будь-яке паливо, енергія якого отримана за допомогою біологічної фіксації вуглецю – процесу, який приймає неорганічний вуглець (у вигляді ) і перетворює його в органічну сполуку. Якщо він відбувається в живому організмі, то має назву «біологічна фіксація вуглецю». Під час цього процесу можуть утворюватися різні сполуки: білки, жири, спирти. Біодизельне паливо – вид палива, що виробляється з жирів рослинного і тваринного походження та використовується (у чистому, або змішаному виді) для заміни нафтового дизельного палива. Для виробництва 1 тонни біодизельного палива необхідно 980 кг масла, 125 кг метилового спирту, 14,2 кг каталізаторів. Неочищене біодизельне паливо також можна використати як паливо для печі, а гліцерин, що одержується в результаті очищення, використовується у фармакології. Крім того відходи виробництва рапсового масла – це висококалорійний, насичений білком корм для сільськогосподарських тварин. При виробництві біодизеля можна одержувати і фосфорні добрива. З погляду хімії біодизельне паливо є сумішшю метилових (етилових) ефірів насичених і ненасичених жирних кислот. У процесі реакції етерифікації олії жири взаємодіють з метиловим (етиловим) спиртом за наявності каталізатора (лугу), внаслідок чого утворюються складні ефіри, а також гліцеролова фаза: 56% – гліцерину, 4% – метанолу, 13% – жирних кислот, 8% – води, 9% – неорганічних солей, 10% – ефірів. Сьогодні людство є свідком нової революції в області отримання з нехарчової відновлюваної сировини палив, що практично за своїми властивостями не відрізняються від традиційних палив та здатні в майбутньому замінити їх. Таке паливо не потребує конструкційної дорогої переробки двигунів, що пристосовані до роботи на паливі нафтового походження. Мова йде про створення промисловості традиційного моторного палива на основі нового типу відновлюваної сировини. В якості такої сировини були вибрані водорості. Мікроводорості – одноклітинні «фабрики» по переробці сонячної енергії та вуглекислого газу в біопаливо. Водорості – найбільш швидкоростучі рослини у світі, вони можуть подвоювати свою масу декілька разів на день. Містять рекордну кількість олії (до 80%) та не мають аналогів в рослинному світі за цим показником. Можуть використовуватись для виробництва моторних палив, що не відрізняються від традиційних. Від рослин, що вирощуються на твердому ґрунті вони відрізняються рядом переваг: високою врожайністю; здатністю розвиватися у воді, а не на орній землі, що може бути використана під посіви інших продовольчих культур. Вирощуючи водорості з вуглекислоти з фотосинтетичною ефективністю 5-10% та мінімальних затратах води, на землях, що непридатні для сільськогосподарського використання, можна отримати або біопаливо, або сировину для хімічної промисловості.
Вариант:нет
Литература:1. Безуглий М. Енергоносіям з біосировини – науковий підхід / М. Безуглий // Аграрний тиждень. – 2010. – № 16. – С. 10. 2. Вишневська О. М. Альтернативна енергія: реальність та перспективи в Україні / О. М. Вишневська, Н. В. Саваренюк // Економічний простір. – №38. – 2010. – С. 303–310. 3. Воскобійник Ю. П. Проблеми виробництва та формування ринку біопалива в Україні Електронний ресурс / Ю. П. Воскобійник. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2011_79/ VOSKOBIYNYK.pdf 4. Гейд О. П. Виробництво дизельного біопалива як шлях формування енергозбалансованого та екологічно безпечного аграрного сектора економіки в Україні / О. П. Гейд, А. П. Ковтун // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – №4 – 2010. – С. 190–195. 5. Золотарьова О. Куди прямує біопаливна індустрія? / О. Золотарьова, Є. Шнюкова // Вісник НАН України, 2010. – № 4. – С. 10–20. 6. Кирилов Ю. Є. Виробництво та ринок біопалива Світові тенденції Електронний ресурс Ю. Є. Кирилов, М. І. Губа. – режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/.../66_48.pdf . 7. Оцінки ефективності державного регулювання експорту і експортних цін на ринку зернових та олійних культур в Україні / В. Є. Андрієвський, Т. О. Осташко, Н. В. Сеперович та ін. // Посібник українського хлібороба. – 2011. – С. 18–29. 8. Поляков А. П. Спосіб забезпечення необхідних техніко-економічних та експлуатаційних характеристик дизельного двигуна при переводі його на роботу на біодизельному паливі / А. П. Поляков, О. О. Галущак, Д. О. Галущак, К. В. Нгаяхи Аббе // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 3. – 2012. 9. Поляков А. П. Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі / А. П. Поляков, Д. О. Галущак // Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». – Луцьк, 2014. – Вип. № 46. – С. 431–438. 10. Чуваєв П. І. Аналіз залежності паливної економічності автомобілів від умов експлуатації / П. І. Чуваєв // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3 (62). – С. 205–209.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)