Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Управлінська результативність в міжнародному бізнесі»

Результативна робота в командах. Основні умови ефективної командної роботи в міжнародних компаніях

Карточка работы:11203-2014б
Цена:
Тема: Результативна робота в командах. Основні умови ефективної командної роботи в міжнародних компаніях
Предмет:Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Особливості командної роботи в міжнародних компаніях 4 2. Ефективність командної роботи та чинники її досягнення 8 Висновки 14 Список використаних джерел 15  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Ефективність діяльності будь-якої компанії залежить не тільки від майстерності топ-менеджменту, але й від згуртованості та спрямованості всієї команди на досягнення спільних цілей. Тому дослідження засобів максимізації ефективності командної роботи та напрямків її використання в міжнародних компаніях є актуальним з точки зору сучасного вектору інтеграції у світовий економічний простір. Міжнародна команда – це група людей різних національностей, в якій кожен виконує свою роль. Керувати такою командою повинен компетентний менеджер, який здатний ефективно розподілити обов’язки між представниками різних національностей, делегувати їм відповідні повноваження та доручити виконання правильно підібраного завдання. Метою даної роботи є проведення огляду публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів в галузі міжнародного менеджменту з точки зору командної роботи та її ефективності. Завданням даної роботи є доведення гіпотези, що саме робота в команді є одним з ключових факторів досягнення успіху міжнародної компанії.
Объём работы:
12
Выводы: Таким чином, дослідивши різні погляди на організацію командної роботи в міжнародних компаніях та чинники впливу на її ефективність, можна стверджувати, що командна робота є важливим фактором формування загальної результативності діяльності міжнародної компанії. Проте під час організації командної роботи слід врахувати ряд особливостей як взагалі організації роботи, так і особливостей формування команди з багатонаціональним складом, правильного формування цілей та стратегії їх реалізації. При цьому для ефективного функціонування такої команди слід врахувати національні особливості кожного з її членів і підібрати відповідні мотивуючі фактори, щоб максимізувати корисний вклад кожного з членів команди в загальний результат. Ефективність командної роботи базується на економічних, управлінських та психологічних чинниках. Для досягнення найкращого результату доцільно використовувати рекомендації провідних вчених в цій галузі, які рекомендують, зокрема, використовувати економічні методи для визначення ефективності тієї чи іншої команди, а також психологічні засоби стимулювання активної діяльності членів команди, такі, як застосування методики підприємницького розриву чи вдосконалення корпоративної культури.
Вариант:нет
Литература: 1. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент Електронний ресурс : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Є. Г. Панченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 2. Савченко К. М. Міжнародний менеджмент Електронний ресурс : конспект лекцій / К. В. Савченко. – Суми : СумДУ, 2009. – 154 с. 3. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера Електронний ресурс : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с. 4. Юхименко П. І. Міжнародний менеджмент Електронний ресурс : навч. посіб. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. Г. Півторак та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с. 5. Harvard Business Review on Knowledge Management Harvard Business School Press : / Translated into Russian and edited by D. Bolotina, R. Piskotina. – M. : Publishing House: United Press, 2006. − 208 p 6. Harvard Business Review on Strategic Alliances. − Harvard Business School Press, 2008. – 240 р. 7. The Art of M&A: A Merger Acquisition Buyout Guide. Stanley Foster Reed, Alexandra Reed Lajoux. – 2010. − 957 р. 8. David Gage. The Partnership Charter: How To Start Out Right With Your New Business Partnership (or Fix The One You’re In) – Basic Books, 2008. – 272 р. 9. Lowell L. Bryan, The new metric of corporate peformance: Profit per employee», director in McKinsey’s New York office McKinsey Quartely, [Електронний ресурс Матеріал бізнес журналу McKinsey Quarterly – Режим доступу: http://www.mckinseyquarterly.com/The_new_metrics_of_corporate_ performance_Proкоfit_per_employee_1924. 10. Sachs, J. D. and A. Warner. 1995. Economic Reform and the Process of Global Integration / Sachs, J. D. and A. Warner // Brookings Papers on Economic Activity. − № 1(1). − С. 1−118. 11. Strategic Flexibility: Managing in a Turbulent Environment by Gary Hamel, C.K. Prahalad, Howard Thomas, Don O’Neal – 2005. – 320 р. 12. W. Patrick Naylor. 10 Steps to Financial Success − McGraw-Hill, 2006. – 280 p. 13. Вісник McKinsey #6, 2004. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://vestnikmckinsey.ru/Services/Doc/1878/ 8d7657bbd5fb4259acdcee2d2788c2ce/True. 14. Simons R. Levers of organization design: how managers use accountability systems for greater performance and commitment. – Harvard Business Review Press. – 304 p. 15. Jonah Berger. If You Want to Win, Tell Your Team It’s Losing (a Little) // Harvard Business Review. – 2011. – №10. – P. 36.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (12)