Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Технічні дисципліни»Авіаційні системи відображення інформації»

Особливості АСВІ маневрених літаків в процесі виконання пілотажу

Карточка работы:13197-2015б
Цена:
Тема: Особливості АСВІ маневрених літаків в процесі виконання пілотажу
Предмет:Авіаційні системи відображення інформації
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1.Специфіка АСВІ маневрених літаків в процесі виконання пілотажу 4 2. Концепція навігації на основі експлуатаційних характеристик 9 Висновки 15 Список використаних джерел 16  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність дослідження визначається тим, що в сучасних умовах активізуються питання розвитку специфіки авіаційних систем використання інформації (АСВІ) маневрених літаків в процесі виконання пілотажу. Слід пам’ятати, що система управління літального апарату (СУЛА) − комплекс технічних пристроїв, які забезпечують управління літальним апаратом (ЛА). Метою дослідження є виділення напрямків розвитку авіаційних систем використання інформації маневрених літаків в процесі виконання пілотажу. Завданнями дослідження є: ? виявлення сучасної специфіки авіаційних систем використання інформації маневрених літаків в процесі виконання пілотажу; ? розгляд концепції навігації на основі експлуатаційних характеристик з урахуванням специфіки авіаційних систем використання інформації маневрених літаків в процесі виконання пілотажу. Об’єктом дослідження є льотні системи маневрених літаків в процесі виконання пілотажу. Предметом дослідження є особливості авіаційних систем використання інформації маневрених літаків в процесі виконання пілотажу. В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації, групування та інші.
Объём работы:
13
Выводы: Маневрений літак являє собою складну технічну систему, тому його остаточне доведення можлива тільки при проведенні натурного льотного експерименту. Льотні випробування маневрених літаків дозволяють найбільш повно розкрити закономірності складних процесів, що відбуваються в польоті маневрених літаків, і є джерелом інформації, яку в даний час іншим шляхом отримати неможливо. На основі проведеного дослідження встановлено, що на сьогоднішні дні авіація здобула стрімкого розвитку і потребує подальшого удосконалення засобів аеронавігаційного обслуговування. Доведено, що в сучасних умовах інтегровані системи польотної інформації дозволяють пілоту консолідувати системи управління літаком незалежно від його типу, умов експлуатації, польотної програми та інших факторів. Слід зазначити, що інтегровані системи польотної інформації являють собою складові частини системи управління (СУ), які поділяються на системи управління рухом та навігації (судна) корабля, управління бортовими системами (СУБС), управління зближенням і стикуванням корабля, управління переміщенням корисного вантажу та управління корисним вантажем маневрених літаків (СУПГ). Кількість робочих місць при цьому в інтегрованих системах польотної інформації залежить від необхідного складу екіпажу, який визначається відповідно до завдань польоту з урахуванням необхідності одночасного виконання декількох складних функцій.
Вариант:нет
Литература: 1. Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті : наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.11.2005 № 895 // Офіційний вісник України. – 2005. − № 51. – Ст. 3230. 2. Авер’янова Ю. А. Динамічна інтерактивна система отримання та поширення метеорологічної інформації / Ю. А. Авер’янова, Ф. Й. Яновський // Електроніка та системи управління. − 2011. − №2(28). – С. 95−98. 3. Безпека авіації / В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов та ін. –К. : Техніка, 2004. – 584 с. 4. Житомирский Г. И. Конструкция самолетов / Г. И. Житомирский. – М. : Машиностроение, 1991. – 400 с. 5. Козлов А. П. Система визначення положення центра мас літака в режимі польоту / А. П. Козлов, О. В. Мельников, Ю. М. Кеменяш // Електроніка та системи управління. − 2011. − №4(30). – С. 120−126. 6. Луппо О. Є. Концепція навігації на основі експлуатаційних характеристик / О. Є. Луппо, В. А. Лазоренко, А. С. Губаренко // Вісник НАУ. − 2010. №2. – С. 62−65. 7. Лейченко С. Д. Человеческий фактор в авиации: моногр: в 2 кн. Кн. 1 / С. Д. Лейченко, А. В. Малишевский, Н. Ф. Михайлик. – СПб.; Кировоград: С. Петерб. гос. ун-т гражданской авиации, Гос. летная акад. Украины, 2006. – 480 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (17)