Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Патопсихологія : Історія хвороби і психологічний статус пацієнта

Карточка работы:62423
Цена:
Тема: Патопсихологія : Історія хвороби і психологічний статус пацієнта
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Історія хвороби 4 2. Психологічний статус пацієнта 7 ВИСНОВОК 10 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 11
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сьогоднішній день, у швидкозмінному суспільстві виникає безліч проблем, які потребують негайного вирішення. Зазвичай людина сама здатна розібратися зі своїми проблемами, але бувають такі ситуації, коли дійсно потрібна кваліфікована допомога психолога-консультанта. Широке впровадження психології в практику закономірно приводить до розвитку тих її областей, що традиційно позначаються як методи психологічного впливу. Основним напрямом психологічної науки, яка дозволяє лікувати пацієнтів та вирішувати їх проблеми ще й медикаментозним шляхом, є патопсихологія. Вона має на меті виправлення певних відхилень у розвитку особистості людини, лікує психічні хвороби пацієнтів. Цією проблемою займаються багато психологів, особливо з області клінічної психіатрії та патопсихології. Вони оперують різними засобами та лікарськими прийомами. І звичайно ж – у них є своя специфіка діяльності. Так, зокрема, історія хвороби пацієнта, яка заводиться на кожного клієнта, має спільне із звичайною лікарняною історією хвороби, але також і відрізняється тим, що психолог туди може записувати свої спостереження, висновки, побажання, записує свої рекомендації щодо покращення роботи з конкретним клієнтом. У звичайній же історії хвороби пишуть тільки конкретні факти та дані обстеження пацієнта. Також при лікуванні пацієнта важливим є його психологічний статус, та лише психолог має змогу впливати на його стан. Адже звичайні лікарі лікують організм, а психолог лікує душу. Він сприяє створенню позитивної атмосфери, працює із клієнтом як з особистістю, поважає його та цінує його пріоритети в житті, що є незмінними та обов’язковими принципами роботи з клієнтами та запорукою успішності їх лікування.
Объём работы:
10
Выводы: Проблема психологічної допомоги клієнту існувала давно та і сьогодні залишається актуальною. Науковцями вже було досліджено багато шляхів сприяння вирішенню нагальних питань клієнта. Та якщо пацієнт потребує більш глибокого лікування, то мова йде про патопсихологічний напрямок. На прийом до патопсихолога потрапляють люди із певними відхиленнями у розвитку та активності діяльності, тобто люди із конкретними хворобами нервової системи, які потребують не тільки «словесного» лікування, а й медикаментозного також. На основі загальних принципів допомоги психолога клієнтові («підтримка та безоцінне відношення, повага, орієнтування на життєві пріоритети клієнта тощо») відбувається підтримка необхідних складових процесу становлення психологічного статусу пацієнта. Також особливістю роботи з пацієнтами патопсихолога є специфіка історії хвороби, в яку психолог, крім конкретних результатів, отриманих в ході проведення методик та тестів, записує власні спостереження, вказує, які рекомендації та поради були надані пацієнтові, вказує, як той справляється із всіма призначеними завданнями. Важливим у справі лікування людей із психічними відхиленнями є їх усвідомлення відповідальності за своє здоров’я та бажання до одужання. Якщо бажання вилікуватися відсутнє, якщо немає мотивації до покращення життєвої ситуації, то такому пацієнтові потрібно приділити більше уваги, допомогти йому відчути свою «потрібність», цінувати його як особистість, допомагати повернути віру в життя.
Вариант:нет
Литература:1. Бондарчук І.О. Експериментальна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. 2. Быков А.К. Психолого-педагогический практикум. – М.: Сфера, 2006. 3. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии: общий психологический практикум. - М.: Смысл, 1997. 4. Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. — К., 2002. 5. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія: Навч. посібник. – 2-е вид., переробл. – К.: МАУП, 2004. 6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. 7. Пономаренко Л.Ю. Клиническая психология. – М., 2004. 8. Психологическая помощь и консультирование в практической психологи/Под ред. М.К. Тутушкиной. – 3-е изд. – СПб.: Дидактика Плюс, 2001.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)