Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська література»

Лісова пісня” Лесі Українки і “Потоплений дзвін” Г. Гауптмана: збіжність мотивів

Карточка работы:13745-2015ф
Цена:
Тема: Лісова пісня” Лесі Українки і “Потоплений дзвін” Г. Гауптмана: збіжність мотивів
Предмет:Українська література
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Філологія / Література творчість / Теорія, історія літератури і мови та компартивістика
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание: Вступ 3 1. Особливості драми-феєрії «Лісова пісня» в літературознавчому дискурсі 5 2. Жанрово-стильова специфіка драми-казки «Затоплений дзвін» 6 3. Компаративний аналіз та збіжність мотивів «Лісової пісні» Лесі України та «Затопленого дзвону» Г. Гауптмана 9 Висновки 14 Список використаних джерел 16  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Літературознавчі студії сьогодення на предмет дослідження компаративних зв’язків між літературними творами та пошуком міжкультурного діалогу стають дедалі актуальнішими. Свого часу, Леся Українка стала першовідкривачем жанру драми-феєрії на теренах української літератури, проте раніше від неї в подібному жанрі творив німецький драматург Г. Гауптман. Існує велика кількість літературознавчих праць, в котрих проведено паралелі між творами «Лісова пісня» та «Затоплений дзвін», проте досі не існує чіткого та конкретного вивчення цього питання, що зумовило актуальність нашого дослідження. Ми прагнемо показати точки дотику та розбіжності в репрезентованих творах в умов сучасного їх перепрочитання. Мета нашого дослідження полягає у співставленні драми феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та казкової феєрії «Затоплений дзвін» Г. Гауптамана за принципами інтертекстуальних сплетінь, шляхом компаративного аналізу та з використанням зіставного методу. Задля розкриття мети, ми ставимо перед собою наступні завдання: 1) здійснити моніторинг літературознавчих досліджень, стосовно вивчення теми нашої роботи; 2) визначити особливості міфологізації та жанрово-композиційного стилю драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки; 3) акцентувати увагу на тому, наскільки важливо зважати на національну ідентичність при вивченні казки-феєрії «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана; 4) здійснити порівняння визначених літературних творів за допомогою інтертекстуальних зв’язків та на основі зіставного методу; 5) зробити відповідні висновки. Об’єктом дослідження стали драма феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки та казкова феєрія «Затоплений дзвін» Г. Гауптамана. Предметом є виявлення спільних та відмінних рис в дискурсі літературознавчого аналізу цих творів. Джерелами нашого дослідження стали, власне, самі тексти художніх літературних творів. Наукова новизна роботи полягає у зіставленні жанрово подібних літературних текстів, що мають схожий сюжет, проте різні особливості міфологізації зображеного, в аспекті пере прочитання творів на сучасний лад.    
Объём работы:
13
Выводы: Питання міжкультурних зв’язків у творах «Лісова пісня» та «Затоплений дзвін» все ще потребує детального вивчення в площині написання монографічного дослідження. Проте, нами була здійснена спроба окреслити основні спільні та відмінні риси в цих творах в межах використання зіставного методу. «Лісова пісня» – нова жанрова форма, створена Лесею Українкою, проблемна філософська драматична поема, де опоетизовано красу людських взаємин: потяг до щастя, силу великого кохання. Найхарактернішою композиційною особливістю «Лісової пісні» є органічне переплетення світу природи і світу людини. Драма складається з прологу й трьох дій, кожна з яких співвідноситься з різними порами року: із зародженням (весна), розвитком (літо) і згасанням (осінь) високого почуття кохання. В той же час композиція «Затопленого дзвону» передбачає зміну дня та ночі, вслід за котрими йдуть дії певного роду людських чи магічних сил. Філософською глибиною думки, красою поетичних образів «Лісова пісня» постала нарівні з такими творами світової класики, як «Сон літньої ночі» Шекспіра, «Пер Гюнт» Ібсена. Не випадково М. Рильський назвав цю драму-феєрію «діамантовим вінцем Українки». Вивченням драми «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана займалася безпосередньо Леся Українка, що й вплинуло на формування її світогляду як автора та письменника, проте художнім тлом міфологізації вона обирає фольклорні мотиви українського села, а не сліпо копіює німецькі традиційні вірування. «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана, безперечно, мав великий плив на письменницю. До цього драматурга Леся Українка ставилася з великим пієтетом і чимало писала про нього. Субстанційними також є змальовані образи чоловіка та жінки. В українському творі ми бачимо жінку сильну духом, що спроможна все побороти та перенести, стати першопрохідцем багатьох життєвих обставин, нести на собі всі труднощі родини. Натомість в Гауптмана – жінка виступає тінню чоловіка. Протилежним описаний чоловік, котрий виступає сильним тілом, але не духом. Проте, якщо Лукаш знайшов у собі сили на те, аби розкаятися в скоєному, попросити вибачення за неправильні вчинки перед Мавкою, то Генріх на таке не здатен, або ж драматург навмисне випустив такий момент з сюжету.
Вариант:нет
Литература:1. Бондаренко Н. Природа і людина у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» / Н. Л. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 30–31. 2. Василенко В. «Лісова пісня» Лесі Українки й «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана: міжкультурний діалог / В. Василенко. – Вінниця, 2011. – 25 с. 3. Гауптман Г. Пьесы: пер. с нем. / Г. Гауптман. – М. : Гудьял Пресс, 1999. – 560 с. 4. Дмитренко А. Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня»: фольклорно-міфологічна основа сюжету / А. Дмитренко // Українська мова та література. – 2014. – Грудень, № 24. – С. 34–36. 5. Кожухова Н. Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня»: проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини: 11-й клас / Н. Кожухова // Українська мова та література. – 2011. – Лютий, № 5/7. – С. 59–62. 6. Кордонська А. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» / А. В. Кордонська // Все для вчителя. – 2014. – Жовтень, № 10. – С. 68–72. 7. Мамбик Ю. «Лісова пісня» Лесі Українки / Ю. В. Мамбик // Все для вчителя. – 2013. – Листопад, № 11. – С. 114–116. 8. Маричевська О. Лісова пісня – postscriptum / О. Маричевська // Образотворче мистецтво. – 2011. – № 2. – С. 10–11. 9. Скрипка Т. «Лісова пісня» Лесі Українки і «Затоплений дзвін» Гергарта Гауптмана / Т. Скрипка // Слово і Час. – 1990. – № 3. – С. 15–20. 10. Українка Леся Лісова пісня / Леся Українка. – Х. : Фоліо, 2011. – 636 с. 11. Циголко Н. Леся Українка. «Лісова пісня» / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – Грудень, № 34/36. – С. 30–34.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (142)