Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Біологія»

Будова і функція ядра

Карточка работы:62381б
Цена:
Тема: Будова і функція ядра
Предмет:Біологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фармація
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Загальне поняття про ядро, його значення для життєдіяльності клітини 4 2. Будова інтерфазного ядра 7 2.1. Будова та функції каріолеми, поняття про ядерні пори 7 2.2. Каріоплазма 8 2.3. Ядерце 10 3. Хромосоми 11 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ядро (лат. nucleus, грец. caryon – ядро) є вмістилищем генетичного матеріалу і місцем, де цей матеріал реалізується. Біологічне значення ядра визначається головним його компонентом – молекулами ДНК, здатними до реплікації та транскрипції. Ці дві властивості ДНК лежать в основі двох найважливіших функцій ядра клітини: 1) подвоєння спадкової інформації та передача її в ряді клітинних поколінь; 2) регулювання транскрипції (переписування інформації з ДНК на іРНК) і транспорт синтезованих всіх трьох видів РНК (іРНК, рРНК, тРНК) у цитоплазму клітини. Іншими словами, ядро є системою генетичної детермінації та регуляції білкового синтезу. Реплікація молекули ДНК дає можливість при мітозі двом дочірнім клітинам отримати якісно і кількісно однакові об’єми генетичної інформації. Маса ДНК в інтерфазній клітині людини дорівнює ± 5 пг, в дрозофіли ±0,25 пг, але в клітинах тритона ± 95 пг. В ядрі є так звані репараційні ферменти, які ліквідують спонтанне пошкодження молекули ДНК. Клітина звичайно містить одне ядро, рідше 2–3 (у печінкових клітинах) або багато (в остеокластах). Аналогом ядра в прокаріот є нуклеоїд (від лат. nucleus – ядро і грец. eides – подібний), сплетена “гола” (не оточена білками), циркулярна (замкнута) ДНК, занурена в цитоплазму. Нуклеоїд представлений ДНК, накрученою на стабілізаційні білки та РНК. Розрізняють інтерфазні ядра – звичайні ядра функціональних клітин, що не діляться, метаболічні ядра і ядра клітин під час мітозу. Будова клітинного ядру і його функції будуть докладно висвітлені у рамках даної роботи.
Объём работы:
26
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки і узагальнення із проведеного дослідження: Ядро – клітинна органела, знайдена у більшості клітин еукаріот і містить ядерні гени, які складають більшу частину генетичного матеріалу. Ядро має дві первинні функції: керування хімічними реакціями в межах цитоплазми і збереження інформації, потрібної для поділу клітини. Ядро було відкрито близько 1833 ботаніком Робертом Брауном. Ядро звичайно має розмір 8-25 мікрометрів в діаметрі. Воно оточено подвійною мембраною, яка називається ядерною оболонкою. Крізь внутрішню і зовнішню мембрани на деяких інтервалах проходять ядерні пори. Ядерна оболонка регулює і полегшує транспорт між ядром і цитоплазмою, відокремлюючи хімічні реакції, що мають місце в цитоплазмі, від реакцій, що трапляються в межах ядра. Зовнішня мембрана безперервна з грубим ендоплазматичним ретикулумом (RER) і може мати зв’язані рибосоми. Простір між двома мембранами (який називається "перинуклеарним простором") безперервний з люменом RER. Ядерна сторона ядерної оболонки оточена мережею філаментів, яка називаються ядерною ламіною. Ядро виконує дві групи загальних функцій: одну, зв’язану зі зберіганням генетичної інформації, другу – з її реалізацією, тобто із забезпеченням синтезу білка. Генетичний матеріал присутній в ядрі у вигляді хроматину, або комплексу білка і ДНК. ДНК присутня як цілий ряд дискретних молекул, відомих як хромосоми. Є два види хроматину: еухроматин і гетерохроматин. Еухроматин - менш компактна форма ДНК, області ДНК які знаходяться у формі еухроматину містять гени, які часто зчитуються клітиною.
Вариант:нет
Литература:1. Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: Изд-во. МГУ, 1978.– С.17–40. 2. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. – М.,1983. – С. 14-18. 3. Луцик О. Д., Іванова А. Й., Кобак К.С. Гістологія людини. – Львів: Мир, 1983 – С. 5-11. 4. Шуст І. В. Загальна гістологія з основами ембріології. Розділ 1. ? Тернопіль, 1999. ? С.4-20. 5. Заварзин А.А., Заварзин А.Д. Основы общей цитологии. – Ленинград: Издат. Ленингр. ун-та, 1982. – С. 6-22. 6. Антипчук Ю.П. Практикум з гістологіі з основами ембріологіі. – К.,1978. – С. 5.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (104)