Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент медицини та фармацевтики»

Сучасні підходи до організації ефективної праці менеджера (на прикладі фармацевтичного підприємства)

Карточка работы:931
Цена:
Тема: Сучасні підходи до організації ефективної праці менеджера (на прикладі фармацевтичного підприємства)
Предмет:Менеджмент медицини та фармацевтики
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент медицини та фармацевтики
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні основи діяльності менеджера медичного закладу 6 1.1.Менеджер в системі управління 6 1.2.Сутність та значення організаційно – розпорядчих методів в процесі управління 11 1.3.Особливості організаційно – розпорядчої діяльності в медичному закладі 14 Розділ 2.Організація праці менеджерів медичного закладу 23 2.1.Нормативно – правове регулювання кадрової роботи в закладах охорони здоров’я 23 2.2.Аналіз кількісно-якісного складу працівників поліклініки 35 2.3.Оцінка впливу існуючої кадрової політики поліклініки на ефективність праці 53 Розділ 3. Вдосконалення праці менеджера медичного закладу........................70 3.1.Моделювання стратегії професійної і соціальної відповідності персоналу при прийманні на роботу 70 3.2.Розробка програми впровадження стратегії підвищення ефективності кадрової політики 84 3.3.Застосування розробленої моделі для оцінки складності праці медичних працівників поліклініки 90 Висновки та пропозиції 97 Список використаних джерел 101
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Українське суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення її з “гвинтика” у самостійний суб’єкт господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, всього нашого життєвого устрою складні тому, що вони потребують зміни нас самих. Одне з вузьких місць здійснення структурної перебудови економіки в Україні - проблема управлінських кадрів. За деякими оцінками, “критична маса” керівників, фахівців з економіки й управління, спроможних перетворити образ наших підприємств і організацій відносно до нових вимог, повинна складати не менше ніж 20% від їх загальної кількості в народному господарстві України. А це не менше ніж мільйон чоловік. Сформувати такий корпус управлінців нового типу - завдання винятково складне. Саме життя, практика ринкової економіки, підприємництва буде сприяти його вирішенню, розташувавши тих, хто сьогодні біля керма підприємств, і тих, хто входить у цю нову для себе роль, у ситуацію соціального добору, який відбувається природно. Але багато чого, звичайно, залежить і від цілеспрямованої діяльності по підготовці та перепідготовці кадрів, по вивченню і поширенню передового досвіду управління, по запровадженню досягнень управлінської науки на практиці. Один з очевидних шляхів пристосування до ринку полягає в освоєнні досвіду країн, які живуть в його умовах уже не одну сотню років. Дуже цінним аспектом цього досвіду в ХХ сторіччі є сфера діяльності та царина знань, яке охоплює ємне поняття “менеджмент”, що вже стало інтернаціональним. У спрощеному розумінні, менеджмент - це здатність домагатися поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Вітчизняна наука управління в сучасний період переживає своєрідний етап інтенсивного розвитку і відновлення. Виникає це за багатьма, як внутрішніми, так і зовнішніми причинам: здійснення реформ у суспільстві, перехід до ринкових відносин, критика авторитарних методів управління, величезний пошук раніше невідомої інформації із Заходу і необхідність її творчої обробки, пошук національної моделі управління і ін. У зв’язку з цим виникає велика кількість питань, дискусійних моментів, які потребують аналізу й обговорення. Проблема організаційно-розпорядчої діяльності керівника медичного закладу є досить актуальною на сучасному етапі розвитку медичної справи, особливо тісно ця проблема стосується діяльності керівника Центральної районної поліклініки Деснянського району міста Києва. Від правильно побудованої діяльності керівника будь-якого закладу, у тому числі і медичного залежить якість надання послуг, рівень смертності обслуговуваних пацієнтів, що, насамперед формує попит на послуги Центральної районної поліклініки Деснянського району міста Києва. Недостатнє вивчення даної проблеми та її актуальність обумовили вибір теми дипломної роботи. Метою дослідження є розробка механізму удосконалення діяльності керівника Центральної районної поліклініки Деснянського району міста Києва. Мета дослідження визначає основні завдання написання дипломної роботи: • вивчити роль менеджера в системі управління; • з’ясувати сутність та значення організаційно – розпорядчих методів в процесі управління; • вивчити особливості організаційно – розпорядчої діяльності в медичному закладі; • дослідити нормативно – правове регулювання кадрової роботи в закладах охорони здоров’я; • здійснити аналіз кількісно-якісного складу працівників поліклініки; • оцінити вплив існуючої кадрової політики поліклініки на ефективність праці; • змоделювати стратегії професійної і соціальної відповідності персоналу при прийманні на роботу; • розробити програму впровадження стратегії підвищення ефективності кадрової політики. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є діяльність керівника Центральної районної поліклініки Деснянського району міста Києва. Предметом дослідження є закономірності, що виникають у процесі діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району міста Києва. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань вдосконалення діяльності керівника медичного закладу.
Объём работы:
100
Выводы:Дипломна робота виконується за матеріалами Центральної районної поліклініки Деснянського району міста Києва. Центральна районна поліклініка Деснянського району міста Києва заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкована Головному управлінню охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації та управлінню охорони здоров’я Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації та створена відповідно до рішення Київської міської ради від 07.02.02 №263/1697 „Про створення центральних районних поліклінік м.Києва”. Місцезнаходження Закладу: м.Київ, вул. Закревського, 81/11. До складу поліклініки входять наступні лікувально-профілактичні заклади, які не є юридичним особами: шкірно-венерологічний диспансер №2 за адресою вул. Висоцького, 8. За даними кадрової характеристики лікарів ДЦРП можна зробити наступні висновки: кількість штатних посад в 2006 році порівняно із 2005 роком зросла на 3%; кількість зайнятих посад в 2006 році порівняно із 2005 роком зросла на 3%; кількість фізичних осіб в 2006 році порівняно із 2005 роком зросла на 5%; % укомплектованості штатних посад фізичними особами зріс в 2006 році порівняно із 2005 роком на 2%; кількість посад, зайнятих по сумісництву, в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилась на 58%; коефіцієнт сумісництва лишився на незмінному рівні; % осіб пенсійного віку зріс на 15%, що свідчить про „старіння” кадрового потенціалу поліклініки в 2006 році порівняно із 2005 роком; число середніх медичних працівників на 1 лікаря в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилось на 14% та складало на кінець 2006 року 1,2. За даними кадрової характеристики середніх медичних працівників ДЦРП можна зробити наступні висновки: кількість штатних посад в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилась на 4%; кількість зайнятих посад в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилась на 3%; кількість фізичних осіб в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилась на 7%; % укомплектованості штатних посад фізичними особами зріс в 2006 році порівняно із 2005 роком на 1%; кількість посад, зайнятих по сумісництву, в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилась на 86%; коефіцієнт сумісництва лишився на незмінному рівні; % осіб пенсійного віку зменшився на 26% в 2006 році порівняно із 2005 роком; число середніх медичних працівників на 1 лікаря в 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилось на 14% та складало на кінець 2006 року 1,2. Слід відмітити позитивну тенденцію до зростання % укомплектованості штатних осіб до рівня 98,6% в 2006 році, % укомплектованості штатних осіб фізичними особами зменшився в 2006 році та склав 85,3%. Кадрова служба складає на основі балансу трудових ресурсів, плану комплектування та джерел покриття некомплекту. В нього включаються наступні питання: підбір працівників, розстановка прийнятих на роботу або переміщення трудових ресурсів, які вже є, підвищення кваліфікації., оцінка діяльності, контроль виконання тощо. План основних заходів по роботі з кадрами в поліклініці узгоджується з начальниками відділень, з профспілковим комітетом. Після всіх узгоджень план основних заходів по роботі з кадрами затверджує головний лікар поліклініки, а виписки з нього направляються начальникам підрозділів для виконання та керівництва. У відповідності з планом основних заходів на поточний рік відділ кадрів складає місячний план роботи відділу кадрів. Форма місячного плану така, як і річна. В план роботи відділу кадрів на місяць включаються деякі поточні питання з кадрами і ті, які необхідно вирішити для забезпечення заходів, намічених в плані на поточний рік. На сьогоднішній день в відділі кадрів поліклініки, крім начальника відділу кадрів є ще 5 діловодів. Вони працюють не тільки з медичними кадрами, а й з усіма кадрами, які забезпечують надання медичної допомоги (відділ статистики і т. д.). Незважаючи на труднощі, які виникають відділ кадрів успішно виконує роботу, яка на нього покладена. Для своєчасного і якісного вирішення завдань, які стоять перед поліклінікою, потрібні ефективні форми управління кадрами, уміння керівників забезпечити систематичний підхід до роботи з кадрами, при якій важливою є чітко продумана система організації роботи з кадрами. Особливу важливість набуває удосконалення кадрової роботи, перехід управління на наукову основу для одержання оптимальних кінцевих результатів роботи. Система роботи з кадрами включає вирішення наступних 13 заходів: організаційні; систематичне інформаційне забезпеченні управління кадрами; підбір і розстановка кадрів; підвищення кваліфікації спеціалістів і формування наукового стилю роботи; організацію обміну досвідом роботи; наукова організація праці; робота з молодими спеціалістами; деонтологічне і моральне виховання колективу; ідейно-виховна робота; забезпечення соціального розвитку колективу; стимулювання праці; виробнича адаптація; психологічні аспекти життя колективу і управління ним. Аналіз тану роботи з кадрами в поліклініці показує, що в ЦРП проводиться першочергова робота по виконанню вищезазначених 13 заходів. Підібраний резерв на керівні посади, розроблені посадові інструкції. Важлива роль у вихованні кадрів належить Раді старших сестер, Раді наставників, Раді по кадрах, Раді по деонтології. Застосовуються різноманітні форми стимулювання праці. Закріплені куратори за окремими розділами роботи, розроблені взаємозв’язки, в т.ч. вирішенні системно-компонентний, системно-структурний, системно-функціональний і інші аспекти. Вивчається і застосовується передовий досвід, використовується директивна і наукова інформацію повно і уміло використовується інформація із власних джерел. Була запропонована удосконалена система стимулювання праці на медичних підприємствах. Оцінку внеску кожного працівника поліклініки в ефективність діяльності закладу запроновано проводити за допомогою кваліметричної моделі.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України, прийнята на 5 сесії ВРУ 28 червня 1996 р. – К.: Феміна, 1996-64 с. 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // Голос України. – № 238. – 1992 р. – с. 5 – 10 3. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, №16, ст.200. 4. Балабанов И.Т. Основы менеджмента. Как управлять капиталом – М.: Финансы и статистика, 1996. – 384 с. 5. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997. - 344с. 6. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с. 7. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 –160 с. 8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с. 9. Глуховский В.В. Вся влада - пацієнтам // Нова медицина. - 2002. - №5. - С. 8-9. 10. Гордон Ю. Керівник в охороні здоров'я: моральні аспекти, стиль, методи // Ваше здоров'я.- 2002.- №. 46, 5 грудня.- С. 14. 11. Гравин В. Дятлов В. Основы кадрового менеджмента – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 608с. 12. Григорьев И.Ю., Григорьев Ю.И., Суворов Е.Г. Управление в сфере охраны здоровья населения //Вестн. нов.мед.технологий.-2002.- Т.IX, №2.-С.90-91. 13. Громовик Б.П., Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2004.-464 с. 14. Гущина И. Трудовая мотивация как фактор повышения эффективности труда // Общество и экономика.- 2004.- № 1. - С. 169-174. 15. Добролюбов Е. А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала // Банковские технологии.- 2004.- № 3. - С. 41-44. 16. Дряхлов Н. , Куприянов Е. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США // Проблемы теории и практики управления.- 2002.- № 2. - С. 83-88. 17. Дряхлов Н. И. , Куприянов Е. А. Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе // СОЦИС: Социологические исследования.- 2005.- № 12. - С. 87-92. 18. Дубинин С. А., Гуров А. Н. Некоторые положения экономической теории развития здравоохранения // Эконом. здравоохранения.-2002.-№5-6.-С.29-32. 19. Завадский И., Червинская Л. Факторы мотивации персонала в менеджменте// Экономика Украины –2003 - №4.- с.79-84. 20. Зайцева О.А., Радугин А.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов.- М.: Центр, 1998.- 264 с. 21. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы: Учеб. пособие для вузов.- СПб. и др.: Питер, 2003.- 508 с. 22. Івановська Л.В., Свистунов В.М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. -М.: ГАУ, 2005. – 132с. 23. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика. /під заг. Ред. М.І. Мадаванова.-К.: Техніка, 1993.-856с. 24. Каверзин Н. Метод кнута и пряника: Всегда ли он оправдывает себя и в каких условиях эффективен? // Служба кадров.- 2002.- № 8. - С. 32-37. 25. Каверин С. Б. Мотивация труда.- М.: Ин-т психологии РАН, 2004.- 224 с. 26. Канюка Г. Психологические особенности управленческой деятельности руководителей медицинских учреждений // Гл.врач. 2002. - №2. С.50-51. 27. Кардашов В. Мотивация персонала: теория и практика: Об управлении персоналом на примере ОАО "Красцветмет", г. Красноярск // Человек и труд.- 2002.- № 10. - С. 80-83. 28. Катаева Л.Д., Абрамова Л.Г. Управление персоналом. – Новосибирск, 2004. – 240с. 29. Катков В. Формирование организационной культуры на промышленном предприятии // Управление персоналом.- 2005.- № 2. - С. 66-70. 30. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. -304 с. 31. Кириллов Л. Как заставить сотрудников "гореть" на работе // Управление персоналом.- 2004.- № 6. - С. 26-31. 32. Комаров Е. И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом.- 2005.- № 1. - С. 38-41. 33. Комаров Е. Фирменный патриотизм или преданность в трудовых отношениях // Управление персоналом.- 2003.- № 5. - С. 63-66. 34. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 556 с. 35. Коротков Є.М. Концепція менеджменту.- Харків: Просвіта, 2002.-258 с. 36. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге перероблене й доповнене. - К.: „Кондор", 2005 - 308 с 37. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с. 38. Литвинова О.Н. Функції менеджера в охороні здоров'я // Вісник соц. гігієни. та організ. охорони здоров'я України. - 2002. - №2. - С.94-95. 39. Майталь Ш. Экономика для менеджеров Учебник. - пер. с англ. - М.: «Инфра-М», 1993. - 306с. 40. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с. 41. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: «Дело», 1994. - 702с. 42. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 1995.-382с. 43. Менеджмент персоналу: Навч.посіб./В.М.Данюк, В.М.Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.: за заг.ред.В.М.Данюка, В.М.Петюха. - К.:КНЕУ, 2004. - 398 с 44. Оганесян И.А. Управление персоналом организации. – Минск: Профит, 2004. - 257 с. 45. Пушкарев И.Ф. Кадровый менеджмент- М.:-Юнити, 1998.- 423 с. 46. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб.пособие для вузов/ Пер.с англ.под ред..проф.Е.А.Климова/ - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 399 с. 47. Саакян А.К., Зайцев Т.Г., Лашманова Н.В., Дягилева Н.В. Управление персоналом в организации. – СПб: Питер, 2001.- 176 с. 48. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Шило С.И., Ильинский., Салимжанов И.Х. Управление персоналом. (Под. ред. С.И.Самыгина). Серия «Учебники, учебные пособия»- Ростов н/Д: Феникс,2001. –512 с. 49. Спивак В.А.Основы кадрового менеджмента- М.: Дело, 2005.-214 с. 50. Старобинский Э.К. Как управлять персоналом.-М: Экономика, 2003. - 327 с. 51. Терещенко В.И. Наука руководить.-К: Наука, 2000.-286 с. 52. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент.-М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 2003.-256 с. 53. Уткин Э.А. Профессия – менеджер. – М.: Наука, 2002. –243 с. 54. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом.-М.: ЮНИТИ, 2001. -346 с. 55. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: Товариство «Знания», КОО, 2002. – 512 с. 56. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. -М.: ЮНИТИ, 2003.- 432 с. 57. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник в 2-х т.- К.: МАУП, 2003.- 368 с. 58. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом.- Київ: Просвіта, 2005. –296с. 59. Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 2001.- 376 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (57)