Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Етика / Естетика»

Основні підходи до визначення здоров’я. Теоретичніта практичні визначення. Здоров’я як соціальнийконструкт.

Карточка работы:14029-2015б
Цена:
Тема: Основні підходи до визначення здоров’я. Теоретичніта практичні визначення. Здоров’я як соціальнийконструкт.
Предмет:Етика / Естетика
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Фармація
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание: Вступ 3 1. Теоретико-методологічні підходи до вивчення здоров’я 4 2. Поняття здоров’я з психолого-соціальних позицій 8 Висновки 17 Список використаних джерел 18  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Поняття здоров’я має різноманітну природу − прийнято розрізняти його підвиди − психологічне, духовне, фізичне, соціальне. З огляду на це можна робити висновки і про теоретичне і про практичне його значення. Основні підходи до визначення здоров’я дають змогу констатувати той факт, що здоров’я − це не тільки стан організму, який дозволяє йому виконувати всі життєво важливі функції, але і повноцінний життєвий стан людини, який не обов’язково пов’язаний з хворобою або дефектами в організмі. Вивчаючи проблему здоров’я, ми можемо виявити фактори, які допомагають позначити здоров’я як один із базових параметрів оцінки розвитку людства. Здоров’я, як відомо − це багатовимірне явище, і вивченням його займаються багато наук, включаючи, насамперед, медицину, психологію, біологію тощо. Також, при вивченні поняття здоров’я, ми розглядаємо цей дискурс в контексті соціокультурного аналізу, адже він є історично і соціально обумовленим і базується на специфічному розумінні та уявленні людей про соціальну дійсність. Мета роботи − розглянути конструкт здоров’я і його складові, а також виявити його значимість в розрізі психолого-соціальної направленості.
Объём работы:
15
Выводы: Отже, соціокультурний аналіз феномену здоров’я осмислюється в порівнянні сучасного та минулого дискурсів, вивчаючи підходи до визначення здоров’я, теоретичної і практичної його частин. Розглядаючи сучасний дискурс та практики здоров’я, було проаналізовано поняття якість життя, та саме поняття здоров’я, і що воно собою представляє з огляду на різноманітні науки. Було також зроблено висновок, що, змінюючи і коригуючи когнітивні, емоційні та поведінкові фактори, ми можемо позитивно впливати на рівень особистісного здоров’я в цілому. Отже, мета роботи − розглянути конструкт здоров’я і його складові, і нами було встановлено, що психолого-соціальний аспект здоров’я ставить перед собою завдання вирішення проблем всередині сучасного дискурсу здоров’я, не торкаючись більш фундаментального культурного цивілізаційного контексту його функціонування.
Вариант:нет
Литература:  1. Васильева О. С. Психология здоровья человека / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с. 2. Даль В. И. Толковый словарь живаго великорускаго языка Электронный ресурс / В. И. Даль. – Режим доступа : http://slovardalya.ru. 3. Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории) / С. А. Лебедев. – М. : Академич. проект, Альма Матер, 2007. – С. 48−50. 4. Мацумото Д. Психология и культура / Д. Мацумото. − СПб. : Питер, 2003. − 718 с. 5. Первомайский В. Категории болезни, здоровья, нормы, патологии в психиатрии: концепции и критерии разграничения / В. Первомайский, Е. Карагодина, В. Илейко, Е. Козерацкая // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. − 2003. − № 1. − С. 14–27. 6. Разумов А. Здоровье здорового человека / А. Разумов, В. Пономаренко, В. Пискунов. − М. : Медицина, 1996. − 413 с. 7. Розин В. М. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема / В. М. Розин // Мир психологи. – 2000. – № 1. – С. 37–38. 8. Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру: Критический очерк экзистенциального психоанализа / А. М. Руткевич. – М. : Политиздат, 1985.– С. 63−66. 9. Юдин Б. Г. Здоровье человека как проблема гуманитарного знания / Б. Г. Юдин // Философия здоров’я. – М., 2001. – С. 56–63.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (155)