Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Аналітико-синтетична переробка інформації»

Контрольна робота з дисципліни "Аналітико-синтетична переробка інформації", КНУКІМ, 3 курс

Карточка работы:14412-2015ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Аналітико-синтетична переробка інформації", КНУКІМ, 3 курс
Предмет:Аналітико-синтетична переробка інформації
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ЗАВДАННЯ 1 4 1. Скласти схему повного однорівневого бібліографічного опису 4 2. Охарактеризувати основні елементи бібліографічного опису та визначити логіку їх розміщення 4 3. Пояснити використання розділових знаків у бібліографічному описі 5 4. З’ясувати, які зони та елементи бібліографічного опису відносяться до повного бібліографічного опису 5 5. З’ясувати, які зони та елементи бібліографічного опису відносяться до розширеного бібліографічного опису 6 6. З’ясувати, які зони та елементи бібліографічного опису відносяться до скороченого бібліографічного опису 6 7. Проаналізувати відмінність загальної і спеціальної методики бібліографічного опису 7 8. Проаналізувати відмінність однорівневого та багаторівневого бібліографічного опису 7 ЗАВДАННЯ 2 9 1. Розкрити особливості спеціальної методики бібліографічного опису документів 9 2. Навести зразки формулювань заголовків опису: 9 4. Включити до бази даних бібліографічні описи документів під назвою 11 5. Скласти бази даних за правилами бібліографічного опису до означених дисциплін з метою професійного спрямування: 11 ЗАВДАННЯ 3 15 1. Навести схему зведеного бібліографічного опису 15 2. Подати коротку характеристику основних елементів бібліографічного опису багатотомних видань 15 3. Виконати бібліографічний опис багатотомних видань 16 4. Виконати бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання 16 ЗАВДАННЯ 4 17 1. Навести схеми бібліографічного опису різних видів документів – газет, журналів, видань, що продовжуються, картографічних, нотних, кіно фотодокументів, стандартів, електронних документів 17 2. Подати коротку характеристику основних елементів бібліографічного опису кожного виду документа 18 3. Навести порівняльну характеристику розбіжностей основних елементів бібліографічного опису різних видів документів 22 4. Скласти бази даних періодичних документів з означених тем: 23 ЗАВДАННЯ 5 25 1. Скласти схему аналітичного бібліографічного опису 25 2. Подати коротку характеристику аналітичного бібліографічного опису 25 3. Скласти бази даних складової частини документа з означених тем: 26 ЗАВДАННЯ 6 27 1. Розкрити особливості складання бібліографічних посилань, виділених з тексту в примітки 27 2. Розкрити особливості складання бібліографічних посилань, включених у текст документу 28 3. Розкрити особливості складання бібліографічних пристатейних посилань 28 4. Навести приклади оформлення різних видів бібліографічних посилань 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 2. Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Харків : Основа, 1992. – 160 с. 3. Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с. 4. Бібліографічний опис документів : навчальний посібник / Упоряд. Н. Г. Духновська, А. С. Близнюк. – Житомир, 2006.– 60 с. 5. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів / Н. М. Кушнаренко, Б. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (22)