Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Звіт з практики з предмету «Менеджмент», Київський міжнародний університет, 4 курс.

Карточка работы:14286-2015б
Цена:
Тема: Звіт з практики з предмету «Менеджмент», Київський міжнародний університет, 4 курс.
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Міжнародний Університет (КиМУ)
Содержание: Вступ 3 Розділ І. Інтеграція бази практики в економічну систему 4 1.1. Загальна характеристика діяльності компанії ХХХХ 4 1.2. Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування бази практики в Україні 5 Розділ ІІ. Особливості функціонування бази практики 7 2.1. Організаційно-виробнича структура бази практики 7 2.2. Історія заснування та становлення бази практики 7 2.3. Аналіз досвіду функціонування бази практики в сучасних умовах 10 Розділ ІІІ. Інформаційна частина 18 3.1. Аналіз міжнародної економічної діяльності бази практики за 2010-2014 рр……………………………………………….………………………..18 3.2 Оцінка ефективності діяльності бази практики 20 Висновки 26 Список використаних джерел 27 Додатки 29  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців з економіки підприємства за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі надання юридичних консультацій на матеріалах «ХХХХ». Головними завданнями практики є: ? дослідити загальну характеристику підприємства «ХХХХ»; ? провести дослідження нормативно-законодавчого забезпечення юридичної діяльності в Україні; ? навести організаційно-виробничу структуру ТОВ «ХХХХ»; ? дослідити історію заснування та становлення бази практики; ? проаналізувати досвід функціонування компанії; ? проаналізувати міжнародну економічну діяльність «ХХХХ»; ? оцінити ефективність діяльності підприємства. Базою для проходження практики є «ХХХХ», яке функціонує в секторі надання юридичних послуг України. Методи дослідження. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів.
Объём работы:
25
Выводы: На основі вище проведеного дослідження варто зробити наступні висновки: Основним видом діяльності ТОВ «ХХХХ» є: представництво юридичних та фізичних осіб в арбітражному суді, судах загальної юрисдикції, юридичні консультації, юридичні послуги та юридичне супроводження бізнесу. Установчими документами фірми ТОВ «ХХХХ» є засновницький договір та статут суб’єкта господарювання. Організаційна структура ТОВ «ХХХХ» включає такі елементи: сильну команду юристів, налаштовану на успіх та вмотивована; потужний партнерський склад, який вміє керувати підлеглими; швидке прийняття рішень для негайної реакції на зміни ринку; введення необхідних інновацій. Проаналізовано, що упродовж 2013-2014 рр. відбулася загальна тенденція скорочення загального капіталу ТОВ «ХХХХ» на 349,0 тис. грн. або на 6,0%, що сталося за рахунок скорочення власного капіталу підприємства на 472 тис. грн. або на 10,3%. Зазначено, що виручка від здійснення міжнародної економічної діяльності в АК «ХХХХ» за 2010-2014 рр. збільшилася на 1060 тис. грн. або на 40,77%. ХХХХ стала першою та наразі єдиною українською юридичною фірмою, яка отримала ексклюзивний статус IPО-партнера Варшавської фондової біржі.
Вариант:нет
Литература: 1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. − № 27. − Ст. 282. 2. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. − № 29. – Ст. 377. 3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. − № 44-45, № 46-47, № 48. − Ст. 552. 4. Абрамцова Т. Зовнішньоекономічна діяльність: Консультації. Розяснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база. Первинна документація / Т. Абрамцова, Є. Аверянова, В. Богданов. – Д. : ТОВ «Баланс–Клуб», 2006. – 175 с. 5. Батченко Л. В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / Л. В. Батченко, Г. М. Дроздова, В. В. Дятлова. – Донецьк : Норд–Прес, 2005. – 244 с. 6. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / М. І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 462 с. 7. Загородній А. Г. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 168 с. 8. Леоненко П. М. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна // Актуальні проблеми економіки (укр.).– 2005.– № 2.– С. 75–85. 9. Омелькін В. Юридичні аспекти спільної діяльності / В. Омелькін // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – № 95. – С. 8−12. 10. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с. 11. Регіональна економіка : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с. 12. Рєзнікова В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Право України.– 2005.– № 2.– С.48–52. 13. Рогожин В. Д. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / В. Д. Рогожин, Л. В. Базалієва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 196 с. 14. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева. – К. : ЦНЛ, 2004. – 377 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)