Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Роль менеджера в системі управління, модель менеджера

Карточка работы:15171-2015ф
Цена:
Тема: Роль менеджера в системі управління, модель менеджера
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Туризм
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Роль менеджера в системі управління 4 2. Модель менеджера 11 Висновки 17 Список використаних джерел 18  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасна туристична галузь в непростих політичних та економічних умовах для виживання потребує ефективного менеджменту, який дозволить отримати прибуток від надання туристичних та супутніх послуг за умов низької купівельної спроможності населення, нестабільної ситуації в світі та інших негараздів. Тому для ефективного керування туристичною компанією потрібно чітке визначення ролі менеджера в управлінні, виконуваних ним функцій та обов’язків. Поняття посади менеджера та його посадових обов’язків відрізняється для різних ланок управління та сфер діяльності, навіть просту прибиральницю можна вважати менеджером з клінінгового обслуговування, проте в загальному значенні роль менеджера зводиться до виконання ряду завдань, які спрямовані на досягнення цілей, що стоять перед відповідним відділом чи підприємством в цілому. Отже, метою даної роботи є дослідження сутності роботи менеджера в цілому та в туристичній сфері зокрема, а також визначення основних особливостей управлінської діяльності та моделей менеджера.  
Объём работы:
14
Выводы:Таким чином, дослідивши основні вимоги до діяльності менеджера та його роль в управлінні, а також професійну та особистісну моделі менеджера, можна дійти наступних висновків. Менеджер займає важливе місце в управлінській діяльності будь-якого підприємства, а особливо в сфері туризму. На менеджера покладається ряд обов’язків, що стосуються як власне професійної сфери, так і з точки зору ділових якостей в цілому, морально-психологічних здатностей, комунікативних здібностей тощо. Менеджер має поєднувати в собі ряд вищеназваних якостей та вміти їх застосовувати для досягнення максимально ефективного результату діяльності свого відділу чи дільниці, а також підприємства в цілому. Завдання, що постають перед менеджером, залежать від ланки керівництва, до якої він належить, а також специфіки діяльності підприємства, галузі, підпорядкування, форми власності тощо. Проте узагальнюючи дані завдання, можна стверджувати, що менеджер має не тільки виконувати якусь роботу власними силами, але й ефективно будувати зв’язки з іншими менеджерами, чітко та вірно ставити задачі перед підлеглими та передавати інформацію до вищого керівництва. Від успішної діяльності менеджера залежить ефективність діяльності підприємства в цілому, не зважаючи на саму сферу відповідальності менеджера, будь то менеджер зі збуту, логістики, зв’язків з громадськістю тощо. Тому роль менеджера в управлінні є досить великою, відповідно і відповідальність менеджера за результати своєї роботи є значною, і на цій посаді можуть працювати тільки люди, які володіють достатнім набором якостей управлінського плану.  
Вариант:нет
Литература:1. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посібник / М. Д. Виноградський, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2002. – 518 c. 2. Жукова М. А. Индустрия туризма : менеджмент организации / М. А. Жукова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 200 с. 3. Комаріст О. І. Професійна модель менеджера підприємства, що функціонує за концепцією маркетингу / О. І. Комаріст, Н. І. Алдохіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: економічні науки. – 2011. – Вип. 112. – С. 341–347 4. Менеджмент організацій : підручник / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 446 с. 5. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посібник / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 264 с. 6. Писаревський І. М. Менеджмент організацій : навч. посібник / І. М. Писаревський та ін. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 133с. 7. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. Сокол ; за заг. ред. В. Ф. Орлова. – К. : Грамота, 2006. – 264 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)