Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Физика(Середня школа)

Карточка работы:90541
Цена:
Тема: Физика(Середня школа)
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Школа
Содержание:1. Як зміниться період коливань математичного маятника із збільшенням довжини нитки в А рази (0,5 б)? 2. Визначити період, амплітуду і частоту коливань вантажу на пружині, використовуючи дані графіка. (І б.) 3. На малюнку точками А, В, С показані по¬слідовні положення математичного маят¬ника. Що відбувається з кінетичною енергією маятника під час переходу з т. А в т. В? (0,5 6.) 1. За яким законом змінюється струм, графік якого зображено на малюнку? (І б.) 2. Яке призначення ділянки кола ра¬діоприймача, що зображено на ма¬люнку? З яких елементів воно складається? (0,5 б.) 3. На малюнку зображений хід про¬менів на межі розділу двох середовищ. Вказати правильне співвідношення між швидкостями світла в цих середовищах (0,5 б.) І. Яка точка вольт-амперної характеристики вакуумного фотоелемента відповідає силі струму, за умови якої тільки частина електронів, що вирива¬ються світлом з поверхні металу, досягає анода? (0,5 б.) 2. На малюнку зображені графіки залежності абсолютної величини затримуючої напруги від частоти опромінення для двох речовин. Порівняти значення роботи виходу даних речовин. (7 б) 3. Що таке зовнішній і що таке внутрішній фотоефект? (0,5 б.) 1. Використовуючи періодичну таблицю елементів, визначити заряд ядра і число електронів в атомі кальцію. (0,5 б.) 2. На малюнку зображено спектри випромінювання гелію (1) і двох сумішей газів (2 і 3). Який із спектрів сумішей показує наявність 3. За діаграмою енергетичних рівнів визначити, під час якого переходу енер¬гія випромінювання максимальна (0,5 б.) 1. Чому дорівнює число протонів (z) і число нейтронів (N) в ізотопі 511В? (0,5 б.) 2. Ізотоп якого хімічного елемента утворюється під час b-розпаду нептунію(записати реакцію) (0,5 б.) 3. Яка частинка вивільнюється під час ядерної реакції? (0,5 б.) 4. Яка енергія виділяється під час термоядерної реакції? (2 б.) 5. За умови якого значення коефінієнта k розмноження нейтронів відбувається ланцюгова реакція в атомній бомбі? (0,5 б.)
Курс:
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)