Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Земельне право»

Право землекористування: проблеми поняття та видів

Карточка работы:15366-2015ф
Цена:
Тема: Право землекористування: проблеми поняття та видів
Предмет:Земельне право
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 Поняття права землекористування 4 Види права землекористування 6 Висновки 9 Список використаних джерел 10  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Розвиток і становлення всіх виниклих відносин приватної власності на землю в Україні на мають бути обмежені на вільне використання земель як одного із базових природних ресурсів та місця життєдіяльності. Зокрема земельна ділянка призначена не тільки для задоволення потреб власника, а й залишається частиною земної поверхні, котра являє собою споживчий інтерес для суспільства в цілому як територія, що задовольняє потреби населення як: духовні, естетичні, оздоровчі, рекреаційні, та виступає засобом сполучення в процесі реалізації права загального землекористування громадян. Головний закон України розкриває право кожного громадянина на користування природними об’єктами (землями, лісами, водами тощо) відповідно до ст. 13 1. Вказане вище право кожного громадянина на користування природними ресурсами, а у відповідності до теми – землями, реалізується в процесі здійснення права загального землекористування громадян. Проте варто відмітити, що у силу невизначеності механізмів його реалізації в чинному законодавстві України, крім того за відсутності ґрунтовних доктринальних досліджень з даного питання, в свою чергу вимагає комплексного наукового осмислення у контексті вдосконалення чинного законодавства та потреб практики у відповідній сфері.  
Объём работы:
7
Выводы:Землекористування може бути постійним і тимчасовим: 1) право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. 2) право тимчасового користування земельною ділянкою на умовах оренди. Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Таке право може належати громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам. Щодо вирішення проблем видів землекористування то можна виділити: – приведення термінології норм ЗК України, які регулюють питання постійного користування земельними ділянками, у відповідність із Господарським кодексом України; – захист прав громадян та юридичних осіб, які набули право постійного користування земельними ділянками до набуття чинності Земельним кодексом України, але згідно із статтею 92 цього Кодексу не можуть бути суб’єктами такого права; – врегулювання на законодавчому рівні питання тимчасового землекористування.  
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України № 254к/96-ВР. – 1996. – Ст. 13. 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України 2003. –№ 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144. 4. Земельне право : курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. – К. : Юмана, 2001. – 208 с. 5. Корнєєв Ю. В. Земельне право : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 248 с. 6. Третяк А. М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування / А. М. Третяк, В. М. Другак. – К. : ЦЗРУ, 2003. – 337 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (65)