Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Технічні дисципліни»Авіаційні системи відображення інформації»

Наземна підсистема відображення інформації і її властивості

Карточка работы:15742-2015б
Цена:
Тема: Наземна підсистема відображення інформації і її властивості
Предмет:Авіаційні системи відображення інформації
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Система відображення авіаційної інформації та її структура 5 2. Особливості наземної підсистеми відображення інформації 11 Висновки 16 Список використаних джерел 17  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Сьогодні у багатьох аеропортах світу застосовуються ІТ-системи, які оптимізують процес управління аеропортом та продаж авіакомпанії і вже стали стандартами в обслуговуванні. Автоматизація бізнес-процесів та інтеграція різноманітних структур та систем аеропорту в єдиний інформаційний простір дозволять вивести управління аеропортом на якісно новий рівень. ІТ-технології допомагають у вирішенні проблеми інтерфейсів. Світові авіакомпанії прагнуть, щоб вся інформація по пасажиру, який прямує декількома рейсами до пункту призначення, передавалася із одного аеропорту в інший. Для цього системи бронювання білетів та відправки пасажирів повинні обмінюватися інформацією з іншими міжнародними системами. Тоді в момент реєстрації пасажир отримує відразу декілька посадкових талонів з конкретними місцями розсадки впродовж маршруту, що безумовно набагато зручніше. В цивільній авіації застосовуються різноманітні технології, які забезпечують безпеку польоту. Наприклад, системи, які консолідують всю інформацію про поточний стан процесу обслуговування повітряного судна, перевіряють його на відповідність технологічним графікам та завданням, а також дозволяють розраховувати оптимальні схеми розподілу ресурсів. В режимі реального часу із єдиного центру вони керують всіма технологічними процесами наземного обслуговування рейсів. Сам процес управління польотами повітряних суден також автоматизований в режимі реального часу, що дозволяє забезпечити високий рівень безпеки та репутацію найбільш надійних авіакомпаній світу. Тому дослідження можливостей систем відображення інформації в авіації є актуальним для вивчення питань вдосконалення цивільної авіації. Метою даної роботи є дослідження наземної підсистеми загальної системи відображення інформації в аеропортах України. Предметом дослідження є використання систем відображення інформації в аеропортах України. Об’єктом дослідження є наземна підсистема загальної системи відображення інформації та особливості її застосування. Завданнями дослідження, виходячи з зазначених мети, предмету та об’єкту, є наступні: ? дослідити сутність системи відображення інформації та її структуру; ? проаналізувати особливості застосування наземної підсистеми відображення інформації.
Объём работы:
14
Выводы: В роботі було досліджено сутність та структуру системи відображення інформації. Система відображення інформації – це сукупність приладів, індикаторів, сигналізаторів, установлюваних на робочих місцях операторів аеропорту відповідно до певних правил; призначається для видачі інформації про стан літального апарата, його положенні в просторі, про роботу силової установки й бортового встаткування. Склад СВІ визначається призначенням аеропорту, парком літальних апаратів, складом встаткування. У СВІ входять: засоби індикації пілотажно-навігаційних параметрів, параметрів силової установки, параметрів систем літального апарата (гідравлічної, енергопостачання, кондиціонування та ін.), а також параметрів спеціальних систем (прицільних, керування зброєю, розвідки); система сигналізації внутрішньокабінної СВІ, до складу яких входять індикатори, що видають узагальнену інформацію, називають інтегральними. Для підвищення швидкості й точності сприйняття інформації при проектуванні СВІ виконують основні ергономічні вимоги. В роботі також було проаналізовано особливості застосування наземної підсистеми відображення інформації. Безпека цивільної авіації не в останню чергу залежить від чіткого та оперативного відображення інформації про стан та положення ПС, зв’язку з іншими літаками та чітким дотриманням умов зльоту та посадки в межах аеропорту. Для керування даними параметрами використовується наземна підсистема відображення інформації, за допомогою якої оператор може відслідковувати стан всіх ПС в межах заданого аеропорту та скеровувати їх в залежності від пропускної спроможності злітно-посадкових смуг, погодних умов та графіку руху. Тому для даної підсистеми важливим є ряд факторів, за яких забезпечуються безвідмовність, швидкість реагування, точність відображення та інші параметри, що безпосередньо впливають на безпеку польотів.
Вариант:нет
Литература: 1. Про затвердження Сертифікаційних вимог до наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України : Перелік від 25.05.2011 № 122 // Офіційний вісник України. – 2011. − № 47. – Ст. 1933. 2. Ануфрієва Є. І. Аналіз методів технологічного оновлення авіатранспортних підприємств Текст / Є. І. Ануфрієва // Економіка. Фінанси. Право: інформ.-аналіт. журнал. – К.: Аналітик, 2009. – Вип. 8. – С. 17–19. 3. Биковцев І. С. Безпека польотів та організація повітряного руху / І. С. Биковцев, В. С. Дем’янчук, В. О. Клименко та ін. – К. : ДП ОПР, 2009. – 424 с. 4. Скрипець А. В. Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнання / А. В. Скрипець – К. : НАУ, 2003. – 396 с. 5. Скрипець А. В. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації : підручник / За заг. ред. проф. А.В. Скрипця. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 696 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (18)