Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка", КУРВ, 3 курс

Карточка работы:15572-2015ф
Цена:
Тема: Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка", КУРВ, 3 курс
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:Розписати рішення поетапно 1. Створити табличну базу даних “Календарний звіт продажу товарів” 2. (10 записів) з перевіркою значень, відсортувати її за полем “Дата”, засобом Автофильтр знайти товари одного типу. 3. Створити табличну базу даних “Календарний звіт продажу товарів” (10 записів) з перевіркою значень, відсортувати її за полем “Дата”, знайти записи на заданий діапазон дат і сум. 4. Сформувати таблицю з 7 показників (рядки) за 5 періодів (стовпці) обчислити середні для показників, побудувати діаграми ЧБ ГИСТОГРАММА для усіх даних і ГРАФИК для середніх. 5. Задати вибірку у вигляді 10-15 значень виміру (наприклад, виторг магазину); 6. побудувати гістограми емпіричного розподілу, створивши нерівномірний масив інтервалів (кишені) вручну; обчислити масив частот попадання значень вимірів в інтервали за допомогою функції ЧАСТОТА розміром (n+1), побудувати діаграму Точечная; те ж саме зробити за допомогою процедури ГИСТОГРАММА. 7. Задати вибірку у вигляді 10-15 значень виміру (наприклад, виторг магазину); 8. побудувати гістограми емпіричного розподілу визначивши крок: h = (max-min)/n, і далі визначити рівномірний масив кишень (min, min + h, min + 2h, …, max); обчислити масив частот попадання значень вимірів в інтервали за допомогою функції ЧАСТОТА розміром (n+1), побудувати діаграму Точечная; те ж саме зробити за допомогою процедури ГИСТОГРАММА. 9. Провести дослідження нормального розподілу згенерувавши 500 випадкових чисел з НР і певними значеннями середнього (№ студента за списком) та дисперсії за допомогою процедури ГЕНЕРАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ.Побудувати таблицю частот і частотний графік за допомогою процедури ГИСТОГРАММА. 10. Дослідити вплив значення дисперсії на графік нормального розподілу скориставшись формулою щільності імовірності для НР . 11. Дослідити вплив середнього значення на графік нормального розподілу скориставшись формулою щільності імовірності для НР . 12. Побудувати прогноз поведінки часового ряду за допомогою осереднення(згладжування) графіка часового ряду скориставшись процедурою СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ пакету АНАЛИЗ ДАННЫХ. 13. Побудувати прогноз поведінки часового ряду за допомогою осереднення(згладжування) графіка часового ряду скориставшись процедурою ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ пакету АНАЛИЗ ДАННЫХ. 14. Провести дослідження взаємозв’язку між двома наборами даних за допомогою лінійної регресії процедурою пакету Аналіз данных РЕГРЕССИЯ та командою ВСТАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА, задавши 10-15 пар значень вимірів (х,у); визначити рівняння лінійної регресії і коефіцієнт кореляції. 15. Провести дослідження взаємозв’язку між двома наборами даних за допомогою нелінійної регресії командою ВСТАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА. Побудувати за цими даними рівняння парної нелінійної регресії різного типу(логарифмічну, степеневу, експоненціальну, поліноміальну(степені2-6)). 16. Провести дослідження взаємозв’язку між кількома наборами даних за допомогою нелінійної регресії (задати 10-15 значеньі таблицю невідомих). Побудувати рівняння множинної нелінійної регресії за допомогою ПОИСК РЕШЕНИЯ. Побудувати графік. 17. Кореляційний аналіз статистичних даних. Економічний процес задати таблицею з двох випадкових величин X таY, побудувати кореляційне поле і обчислити коефіцієнт кореляції за допомогою функцій КОРРЕЛ та КОВАР. 18. Кореляційний аналіз статистичних даних. Економічний процес задати таблицею випадкових величин , обчислити для неї кореляційну та коваріаційну матриці процедури АНАЛИЗ ДАННЫХ.
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (294)