Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Особливості розробки реклами у сфері рекреаційних послуг у тренажерному залі «Вікторія»

Карточка работы:130
Цена:
Тема: Особливості розробки реклами у сфері рекреаційних послуг у тренажерному залі «Вікторія»
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та класифікація реклами 5 1.2. Зміст та особливості рекреаційних послуг 11 1.3. Етапи та методи розробки рекламної кампанії підприємства 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛУ «ВІКТОРІЯ» 23 2.1. Загальна характеристика та аналіз діяльності підприємства «Вікторія» 23 2.2. Практика розробки рекламної кампанії підприємством 26 2.3. Оцінка ефективності проведення рекламної кампанії підприємства 39 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 47 3.1. Пропозиції щодо ефективності розробки рекламної кампанії тренажерним залом «Вікторія» 47 3.2. Оцінка ефективності пропозицій та їх впливу на результативність діяльності підприємства 57 ВИСНОВКИ 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТКИ 76
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що в умовах сучасного економічного ринку, часу жорстокої конкуренції підприємств рекреаційного бізнесу важливим напрямком діяльності таких підприємств є вивчення ринку, проведення маркетингових досліджень - забезпечення рекламної діяльності. Відмова від рекламної діяльності рівносильна відходу з ринку. Переставши бути помітною, компанія побічно підтверджує свої наміри залишити зайняту нішу, уступаючи конкурентам. У зв'язку із цим дослідження реклами й рекламної діяльності є актуальним у наш час. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі узагальнення теорії й практики реклами вивчити теоретичні й методичні підходи до управління рекламною діяльністю на прикладі тренажерного залу „Вікторія” і розробити необхідні рекомендації з її вдосконалювання. Об'єктом дослідження обраний тренажерний зал «Вікторія» м. Києва. Предметом дослідження виступають теоретичні й практичні аспекти управління рекламною діяльністю на підприємстві рекреаційної сфери. Метою роботи є дослідження та розробка пропозицій рекламної діяльності в сучасних умовах, її роль у тренажерному залі «Вікторія». Дана мета припускає рішення в дипломному дослідженні наступних завдань: - розглянути теоретичні основи рекламної діяльності в сучасних умовах, тобто дати повну характеристику реклами, її видів, процесів і методів розробки реклами; - провести аналіз загальної характеристики діяльності тренажерного залу «Вікторія»; - проаналізувати рекламну діяльність та її роль для розвитку розглянутого тренажерного залу; - зробити аналіз ефективності проведеної рекламної кампанії тренажерного залу «Вікторія», намітити шляхи її вдосконалення; - розглянути заходи щодо поліпшення розробки рекламної кампанії для підприємств індустрії рекреації. Структура дипломного дослідження: робота складається із вступу, трьох розділів, висновку й списку використаних джерел і літератури
Объём работы:
67
Выводы:Таким чином, як ми побачили з проведеного дослідження, що всупереч поширеній думці реклама є далеко не єдиним “двигуном торгівлі”, а лише одним з безлічі. У загальній системі великого комплексу маркетингових заходів реклама є, як правило, аж ніяк не домінуючим елементом. Практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначає збільшення або зменшення збуту якої-небудь продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальна кон'юнктурна обстановка на ринку, дії конкурентів і т.п. Реклама вимагає великих грошей, які легко розтратити в пусту, якщо фірма не зуміє точно сформулювати завдання, прийме недостатньо продумані рішення щодо рекламного бюджету, вибору й використання засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності. Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя реклама залучає до себе й пильну увагу громадськості. В останні роки часом реклама міцно влаштувалася в нашому житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Швидше за все, реклама прижилася на ринку нашої країни. Залишається тільки вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище й вище, і вона стане справжнім провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різноманітних послуг. У результаті всебічного вивчення рекламної діяльності нами були: - сформульовані принципово важливі особливості управління рекламною діяльністю на підприємствах; - створено сукупність теоретичних положень та практичних методів, що розкривають рекламну діяльність із погляду механізмів, що формуються в ній; - розроблено організаційно-методичну програму управління рекламною діяльністю, що дозволяє розглянути рекламу як цілісну систему, що робить істотний вплив на всі рівні управління; - розроблено алгоритм дослідження маркетингової ситуації, що дозволяє на основі аналізу інформації про групи цільового впливу, ринку й товари запропонувати рекомендації із планування рекламних заходів; - розроблено алгоритм формування рекламної стратегії підприємства, практичне застосування якого показане на прикладі вироблення цілей і рекламної стратегії тренажерного залу «Вікторія»; - використано методики оцінки економічної ефективності реклами (нами була використана модель ROI – найбільш "проста" і в той же час досить "правдива" в оцінці ефективності інвестицій є модель "повернення інвестицій" (return on investment, ROI) або, інакше кажучи, рентабельність інвестицій), апробовані при обґрунтуванні економічної ефективності реклами на прикладі тренажерного залу «Вікторія». Нами було виявлено, що рекламна кампанія – це розробка рекламного звернення і план його показу. Ефективна, успішна рекламна кампанія – це поєднан¬ня влучного рекламного звернення і правильного вибору засобів ма¬сової інформації. Ми побачили з проведеного дослідження, що основними завданнями основними завданнями рекламної діяльності тренажерного залу „Вікторія” є: організація рекламної діяльності фірми у Києві, виходячи з поточ¬них та перспективних комерційних цілей, що стоять перед фірмою; формування доброзичливої громадської думки про діяльність тренажерного залу, зміцнення її престижу серед ділових кіл, партнерів, споживачів та широких кіл громадськості. Для виконання цих завдань тренадерним залом використовувалися такі засоби, як друкована реклама, реклама в пресі та інших засобах ма¬сової інформації, різні виставки, вулична реклама, рек¬ламні кіно- та відеофільми, рекламні сувеніри тощо. Отже, мета реклами комплексу «Вікторія» - залучення уваги потенційних клієнтів до фірми, її можливостей, пропонованим послугам і т.д. Реклама покликана не тільки сприяти попиту на послуги, але й вирішувати цілий спектр інших проблем. Серед них: інформація про підприємство, його досягнення, послуги, формування свідомості клієнтів, що вони зробили вірний вибір, демонстрація солідності підприємства й т.д. Будучи існуючою реальністю сьогоднішнього ринку рекреаційних послуг, реклама вимагає уважного вивчення й віртуозного володіння всіма її інструментами. Таким чином, отримані в ході дослідження результати можуть бути використані в якості організаційно-методичних і науково-практичних рекомендацій для вдосконалювання управління рекламною діяльністю на підприємствах рекреаційної сфери і вироблення на цій основі адекватних рекламних стратегій
Вариант:нет
Литература:1. Академия рынка: маркетинг. Пер. С фр./А.Дайан, Р.Ланкар и др. Научн. ред. А.Д.Худокормов. – М.: Экономика, 2003. – 572 с. 2. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн. Х. Маркетінг. – М.: Академія, 2001. – 288 с. 3. Батра Р., Меерс Д.Дж. Рекламный менеджмент. – К.: Основа, 2005. – 784 с. 4. Бімер С.Б. Наскільки ефективна моя реклама? – К.: Знання, 2005. – 16 с. 5. Блажнов Е.А. Паблик Рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. Учебное пособие для деловых людей. – М.: ИМА-пресс, 2006. 6. Блэк Сэм. Паблик Рилейшнз. Что это такое? – М.: СП "ФСЭС-Москва", 2004. 7. Борова К.О. Реклама // „Маркетинг і маркетингові дослідження”, №№ 1-2, 2005. – 35 с. 8. Вандермейкер Дж. Вимір ефективності реклами. - К.: Либідь, 2005. – 69 с. 9. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2006. – 720 с. 10. Владика С. Реклама - оптимізм без авантюризму // Столиця. – 2004. – № 5 (верес.). – 24 с. 11. Воронова Э. Ю. Социально-економическое значение рекламы// Бизнес и политика. – 2006, № 5. – 59 с. 12. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр, 2002. 13. Гаврилішин І.П., Славута Є.І. Проблеми реклами в Україні: Зб. наук. ст. – К.: Либідь, 2005. – 246 с. 14. Гайдук А. Эффективность рекламы // Региональная экономика. – 1999, № 2. – 178 с. 15. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации. — М.: Рус Партнер Лтд, 2004. 16. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации. Сер. "Практика бизнеса" (Выпуск 1.) – М.: РусПартнер Лтд, 2004. – 252 с. 17. Гольдман И. А., Добробабенко Н. С. Практика рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2005. 18. Грядущая реклама. 199 правил и примеров достижения успеха // Шёнерт В. – М. Академия, 2005. – 302 с. 19. Гуляев П.П. Организация рекламной деятельности. – М.: Высшая школа, 2006. – 345 с. 20. Дейян А. Реклама. Пер. с фран./Общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: А/О Издательская группа "Прогресс", 2003. 21. Дымшиц М. Манипулирование покупателем. – К.: Генеза, 2005. – 252 с. 22. Еремин В. Маркетинг: основы и маркетинг информации. Учебник. –К.: Академия, 2004. – 656 с. 23. Жих Е.М. Маркетинг: как завоевать рынок. – С.-Пб.: Питер, 2001. 24. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг // Экономический журнал, №12, 2005. 25. Завьялов П., Демидов В. Формула успеха: Маркетинг. – М.: Международные отношения, 1998. 26. Згінов А. Аналіз ефективності реклами. Практикум маркетолога. – М.: Академія, 2006. – 56 с. 27. Иванов А. В. Настольная книга маркетолога. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256 с. 28. Ильинский С. В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Оперативный словарь-справочник. – К.: Высшая школа, 2005. – 480 с. 29. Интернет. Адвента. Рекламное обозрение, архив сентября, 2005. 30. Іванух Р., Жученко В. Стратегія рекламної діяльності // Економіка України, 2005, №1. – 67 с. 31. Іваськов В. Про особливості і можливості реклами // Діловий вісн. – 1999, № 10. – 47 с. 32. Інтерв'ю з директором тренажерного залу „Вікторія” Віктором Аксаковським // „Бізнес”, № 46 (513), 11 листопада 2002 року. – 36 с. 33. Капуста Т. Реклама // Уряд. кур'єр. – 2006. – 2 листоп. – 22 с. 34. Картер Гарри. Эффективная реклама. – М.: Прогресс, 2005. 35. Катернюк А.В. Рекламні технології. Комерційна реклама. – М.: Вища школа, 2004. – 146 с. 36. Качалов І., Євдокимов М. Ефективність рекламної кампанії. – М.: Академія, 2006. – 66 с. 37. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг. – Спб.: СГУ, 2006. – 184 с. 38. Кобржицький А. Реклама: учора, сьогодні, завтра // Персонал. – 1999, № 1. – 56 с. 39. Коробицын В.И., Юдина Е.Н. Рекреация. – М.: Высшая школа, 2003. – 199 с. 40. Король О. Д. Реклама та її використання // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Ч.: ЧУНВ, 2006. – 269 с. 41. Корсаков Д. Б. Как увеличить прибыль. Часть 1. – СПб.: Образование-культура, 1999. 42. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: Вища школа, 2000. – 349 с. 43. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. 44. Котлер Ф. Управління маркетингом. – М.: Академія, 2002. – 355 с. 45. Кристи Ли. Законы успеха. – М.: Высшая школа,2005. 46. Крылов И. В. Теория и практика рекламы. – М.: Центр, 2006. – 184 с.. 47. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – СПб.: Наука, 2006. 48. Лебедев О. Т., Филиппова Т. Ю. Основы маркетинга. – М.: Академия, 2005. 49. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. – К.: Основа, 2005. – 112 с. 50. Лора Райс, Эл Райс. Расцвет пиара и упадок рекламы. Как лучше всего представить фирму. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 320 с. 51. Макиенко И.И. Метод определения оптимального рекламного бюджета (метод Данахера-Руста). Маркетинг и маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом Гребенникова, №6(12), 2005. 52. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. – М.: Академия, 2005. 53. Маркетинг: учеб. / под ред. Э. А. Уткина. – К.: Основа, 1999. 54. Миртов Ю.Н., Крымов А.А. Как стать рекламным агентом. Руководство для начинающих и практикующих рекламных агентов. – М.: Тривола, 2005. 55. Морозов А. Оцінка ефективності рекламної кампанії. – К.: Ґенеза, 2004. – 18 с. 56. Наймушин А.Д. Основы организации рекламы. – М.: Внешторгиздат, 2002. – 214 с. 57. Ноздрева Р.Б., Цыпичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 2001. 58. Огилви Д. Тайны рекламного двора. – М: Международный рекламный центр НТД, 2006. 59. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент). Под ред. Власовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 60. Основы рекламного дела: пер. с англ. – У.: Дом печати, 2005. 61. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. – М.: Экономика, 1999. 62. Песиков Э., Фомичев М. Реклама-Модель-Бюджет. Методы расчета рекламного бюджета в примерах // PRINT & PUBLISHING №4(29), 2006. 63. Понкратов Ф.Г.,Серёгина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.: Аспект-пресс,2004. 64. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Реклама. – М.: Аспект-Пресс, 2006. – 544 с. 65. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Рекламные процедуры Клеппнера. – М.: Академия, 2006. – 928 с. 66. Реклама в бизнесе: Учеб. пособие – М: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2005. 67. Реклама в мережі Інтернет // „Інтернет”, № 3, 2002. – 38 с. 68. Реклама в СМИ. Нравственные проблемы рекламы // Персонал, №2, 2005. 69. Реклама и бизнес: Уч. пособие / Сост. Т.К. Серегина, Л.М. Титкова. — М.: Маркетинг,2005. 70. Рекреация: основы отдыха / Уэллс Уильям, Бернет Джон, Мориарти Сандра. – М.: Академия, 2004. – 800 с. 71. Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. Реклама в условиях рынка. – М.: Юрайт, 2007. – 208 с. 72. Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов. – М.: Высшая школа, 1999. 73. Роль рекламы в условиях рынка // Персонал, №6, 2006. 74. Романов А.Н. Маркетинг. – М.: Маркетинг,2005. 75. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. — Х.: Сфера, 2005. 76. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. Всё о маркетинге. – М.: Академия, 2003. 77. Симіонова Н.Е. Методи аналізу ринку. – К.: Ґенеза, 2006. – 143 с. 78. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование. – Х.: Олди-Плюс, 2004. – 416 с. 79. Современная реклама: пер. с англ. – Т.: Издательский Дом Довгань, 2005. 80. Социально-психологические особенности воздействия рекламы на поведение потребителей // Персонал, №3, 2005. 81. Старобинский Е.Е. Самоучитель по рекламе: издание III. – М: ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 2004. 82. Сэндидж Ч. Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. 83. Фарби Э. Как создать успешную рекламу. – К.: Знание, 2005. – 256 с. 84. Фурсов М. Оцінка ефективності рекламної кампанії: міф або реальність? – М.: Справа, 2005. – 55 с. 85. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. –П.: Фолиум, 2004. 86. Чорняк Т. Як оцінити ефективність рекламної кампанії? – К.: Знання, 2005. – 19 с. 87. Шарков Ф.И., Гостенина В.И Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М.: Академия, 2004. – 340 с. 88. Швальбе Х. Практика маркетинга. – М.: Маркетинг,2005. 89. Щетинин В.Д. Правила рынка. – М.: Высшая школа,2004. 90. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. – М.: Экономика, 2003. http://fitnes.kiev.ua/ru - офіційний сайт тренажерного сайту „Вікторія”
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)