Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Свідок в кримінальному процесі, його права та обов’язки. Спостереження за особою, річчю або місцем. Завдання і мета цих оперативних заходів, процесуальне оформлення

Карточка работы:22453-2017ф
Цена:
Тема: Свідок в кримінальному процесі, його права та обов’язки. Спостереження за особою, річчю або місцем. Завдання і мета цих оперативних заходів, процесуальне оформлення
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити такі питання: Вступ 3 1. Свідок в кримінальному процесі, його права та обов’язки 2. Спостереження за особою, річчю або місцем. Завдання і мета цих оперативних заходів, процесуальне оформлення Вирішити таку задачу: Розглядаючи кримінальну справу по обвинуваченню Капітонова в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) суд встановив, що підсудний раніше до вбивства вчинив розбій, однак ці факти на досудовому слідстві виявлені не були. Як вирішити справу в цьому випадку? Обґрунтуйте рішення.
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Свідок в кримінальному процесі, його права та обов’язки 4 2. Спостереження за особою, річчю або місцем. Завдання і мета цих оперативних заходів, процесуальне оформлення 9 3. Задача 12 Висновки 14 Список використаних джерел 15  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність обраної теми обумовлена тим, що жодний громадянин України не застрахований від того, що може бути викликаний для допиту та набути статус свідка у кримінальному провадженні, оскільки випадково може побачити якусь подію або дізнатися про фактичні дані, що в подальшому може стати предметом кримінального провадження. Крім того, актуальність полягає у тому, що візуальне спостереження є одним із видів слідчих (розшукових) дій, що передбачає постійне або вибіркове дослідження стану та діяльності об’єкта спостереження, з подальшим узагальненням і аналізом отриманих даних. Метою роботи є дослідження таких питань: ? свідок у кримінальному процесі, його права та обов’язки; ? спостереження за особою, річчю або місцем. Завдання і мета цих оперативних заходів, процесуальне оформлення. У процесі роботи були використані основні джерела літератури таких авторів: А. Гетьман, О. П. Кучинська, В. Я. Тацій та ін. Робота складається зі вступу, пунктів, висновку, списку використаних джерел.    
Объём работы:
12
Выводы:Опираючись на загально визначене значення терміну свідка, можна констатувати про те, що він вживається у двох значеннях, перше у значенні, як людина, що була присутня під час якої-небудь події, пригоди й особисто бачила що-небудь; очевидець, а друге – особа, яку викликають до суду для посвідчення відомих їй обставин справи. Також термін «свідок» може вживатися у наступному значенні, як особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що мають значення для розслідування і вирішення кримінальної, адміністративної чи цивільної справи, і яка викликана для дачі свідчень Підсумовуючи, слід зазначити, що свідок є основним та особливим учасником кримінального провадження, ключовим джерелом інформації на якій базується кримінальне провадження. Однак, свідок є найбільш уразливою фігурою кримінального провадження у відношенні до якої можуть бути цілеспрямовано використані небезпечні методи, зокрема погрози, шантаж, заходи фізичного та психічного впливу для недопущення надання правдивих показань під час здійснення кримінального провадження і тільки створення надійної цілісної системи механізмів процесуальної підтримки та захисту його прав і свобод зможуть стати реальним гарантом безпеки свідка та значно посилити його правові позиції у кримінальному провадженні. Спостереження – це збирання фактичних даних, що потрібні для виявлення, припинення, попередження, розкриття злочинів і розшуку осіб, які їх вчинили, та здійснюється шляхом прихованого стеження за фізичними особами у громадських місцях працівниками відповідних підрозділів, у тому числі із застосуванням технічних засобів. Суть цієї роботи полягає в організації та тактиці проведення спостереження за особами або іншими об’єктами, які становлять оперативний інтерес, для отримання і закріплення відомостей, що сприяють попередженню і розкриттю злочинів, викриттю злочинців, які розшукуються.  
Вариант:5
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (поточна редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (поточна редакція від 03.08.2017, підстава 2136-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-13. – Ст. 88. 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (поточна редакція від 03.09.2017, підстава 2063-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. 4. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII (поточна редакція від 12.04.2017, підстава 1965-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 5. Волобуєв А. Ф. Криміналістика : навч. посіб. / А. Ф. Волобуєв. – К. : КНТ, 2011. – 504 с. 6. Гетьман А. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України / А. Гетьман. – Х. : Право. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України, 2012. – 682 с. 7. Журов Д. Свідок. Його права та обов’язки в кримінальному провадженні Електронний ресурс / Д. Журов. – Режим доступу : http://protokol.com.ua/ru/svidok_yogo_prava_ta_obov_yazki_v_kriminalnomu_provadgenni/ 8. Кучинська О. П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України / О. П. Кучинська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 295–300. 9. Кучинська О. П. Деякі питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі України / О. П. Кучинська // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – 2012. – № 9. – С. 163–169. 10. Лисюк Ю. Процесуальна фігура свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи / Ю. Лисюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014.– № 4. – С. 90–95. 11. Нор В. Т. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет / В. Т. Нор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – №37. – С.491 – 498. 12. Проценко О. О. Проблемні питання взаємодії суб’єктів кримінального провадження при проведенні спостереження за особою, річчю або місцем / О. О. Проценко // Юридична наука. – 2014. – № 4. – С. 145–149. 13. Савонюк Р. Свідок: його права, обов’язки та відповідальність / Р. Савонюк // Кримська світлиця. – 2009. – № 9 – С. 1–2. 14. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2006. – 588 с. 15. Слінько С. В. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі / С. В. Слінько // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 878–882. 16. Тацій В. Я. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / В. Я. Тацій. – X. : Право, 2012. – 768 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)