Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Моделі зовнішньо економічної діяльності підприємств та їх розвиток в Україні

Карточка работы:34652ф
Цена:
Тема: Моделі зовнішньо економічної діяльності підприємств та їх розвиток в Україні
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності 5 1.1. Суть та види зовнішньоекономічної діяльності 5 1.2.Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності 9 2. Форми ЗЕД підприємств та їх спеціалізація 15 2.1. Спільне підприємництво 15 2.2. Франчайзинг 27 2.3. Лізинг 29 3. Аналіз динаміки розвитку ЗЕД підприємств в Україні 39 Висновки 44 Список використаних джерел 49
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств стає дедалі більш важливою складовою господарських процесів та отримує все вагоміше значення у формуванні фінансових результатів їх діяльності. Тому дослідження основних аспектів організації зовнішньоекономічної діяльності суб’єкту господарювання є актуальним напрямком аналізу й прикладних розробок Актуальність дослідження процесів реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства в нових економічних умовах визначається насамперед триваючим становленням ринкової економіки, що у свою чергу вимагає перебудови не тільки форм і методів управління експортною діяльністю, але і мислення всіх категорій керуючих, що беруть участь у процесі управління господарством. Потрібно докорінна реформа управління зовнішньоекономічною діяльністю не тільки на народногосподарському рівні, але й в основній ланці економіки - підприємстві. Незважаючи на триваючий етап приватизації багатьох великих промислових об'єктів, зміна організаційно-правових форм, поки ще не удалося включити промислові підприємства в ринковий механізм у якості повноцінної складової. Перехід до ринку неможливий також без створення нового механізму господарювання на рівні підприємства, що забезпечує як його стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін кон'юнктури ринку і різних нововведень. Формування такого механізму методом проб і помилок - процес занадто дорогою і затяжний. Тому необхідною умовою дозволу поставлених задач є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи керування підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва і насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача. Слід зазначити, що в умовах конкурентних відносин на ринках товарів основним гравцем на ринку вважається саме споживач, зі своїми особливостями, манерами поведінки та мотивацією до купівлі продукції. Тому основна увага при проведенні досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності приділяється саме вивченню особливостей попиту на продукцію підприємства на зовнішніх ринках. Вивчення проблем, пов’язаних з врахуванням особливостей попиту при формуванні експортної політики підприємства є важливим напрямком як теоретичних досліджень, так й прикладних управлінських програм на діючих підприємствах. Головною метою цього дослідження є узагальнення теоретичних основи зовнішньоекономічної діяльності та її форм. Для реалізації встановленої мети виникла необхідність рішення у роботі наступних задач: визначення сутності та завдань зовнішньоекономічної діяльності, законодавчої бази її здійснення в Україні; розгляд специфічних рис основних форм ЗЕД, а саме: спільного підприємництва, лізингу та франчайзингу; проведення аналізу результативності зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. В ході дослідження було використано методи аналізу, економіко-математичного моделювання, узагальнення, опису, графічного унаочнення тощо.
Объём работы:
49
Выводы:Поняття "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" - порівняно нове. Для того, щоб з'ясувати його суть і особливості, необхідно спочатку з'ясувати зміст поняття "зовнішньоекономічна діяльність". Справа в тому, що менеджмент, як і управління, в загальному вигляді означає вплив системи, що управляє (суб'єкта управління), на систему, якою управляють (об'єкт управління), з метою досягнення запланованих результатів. 1 Зміст менеджменту визначається: По-перше, його сферою, тобто тим об'єктом, про управління яким іде мова. Такою сферою може бути виробництво, транспорт, торгівля, фінанси, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність. Звідси конкретизація видів менеджменту: менеджмент виробництва, менеджмент фінансів, менеджмент торгівлі, менеджмент інвестицій, менеджмент ЗЕД і т.д.; По-друге, рівнем управління, тобто тим рівнем, на якому здійснюється управління даним об'єктом, даною сферою. Таким рівнем може бути державний рівень, регіональний, галузевий, рівень виробничого підприємства та ін. Якщо сфера управління визначає конкретний вид менеджменту, то рівень управління вносить свою специфіку в даний вид менеджменту. Щоб з'ясувати, що являє собою менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, в чому його суть і особливості, яке місце він займає в економіці підприємства, звичайно, спочатку необхідно з'ясувати суть і зміст сфери його управління, тобто зовнішньоекономічної діяльності. На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів. В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД). На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн. Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути : 1.Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку. 2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання. 3. Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком. 4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках. 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта. ЗЕД - поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції. Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Формами виробничої кооперації - спільне виробництво на основі спеціалізації, спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін. Студенти повинні засвоїти важливість знання класифікації ЗЕД для визначення необхідної форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств під час їхнього виходу на зовнішній ринок і більш повного врахування нормативно-правової бази. Матеріальна основа ЗЕД - зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону). Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД. Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються: - зміцнення і нарощування експортного потенціалу; - активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва; - підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського комплексу; - розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. З'ясувавши суть і зміст поняття "зовнішньоекономічна діяльність", можна дати визначення поняття "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". В самому загальному вигляді він являє собою управління виробничо-господарською і комерційною діяльністю підприємства; пов'язаною з його виходом на зовнішній ринок, в зовнішнє міжнародне середовище з метою більш повного використання зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту. В ролі системи управління тут виступає зовнішньоторговий аппарат управління підприємства, а в ролі системи, якою управляють (об'єктом управління), виступають виробничі, функціональні та інші підрозділи даного підприємства, котрі приймають участь прямо чи через посередника в зовнішньоторгових операціях, з урахуванням вибраної зовнішньоекономічної стратегії. Мета управління підприємством - це кінцевий бажаний результат, що досягається шляхом не тільки внутрішніх, але й зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту. Поскільки ЗЕД як об'єкт даного виду управління являється складовою частиною господарської діяльності підприємства, то і менеджмент ЗЕД розглядається як складова частина загального менеджменту підприємства. Такий підхід до визначення поняття менеджменту ЗЕД має важливе практичне значення. Він дає можливість глибше розглянути його зміст, з'ясувати спільні риси і відмінні особливості в співставленні з внутрішнім менеджментом. І так, будучи складовою частиною загальнофірмового, управління, менеджмент ЗЕД має з ним спільні риси. Насамперед, це відноситься до загальної стратегії підприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства - основний орієнтир при організації управління ЗЕД. Спільними в своїй основі для внутрішнього і зовнішнього менеджменту являються також принципи і функції управління, технологія прийняття рішень, основні методи управління і т.ін. В той же час менеджмент ЗЕД має свої специфічні риси, що обумовлено особливостями об'єкта управління, частково тим, що: - керована господарська діяльність підприємства здійснюється в іншій (зовнішній) сфері і на іншому (міжнародному) рівні; - охоплює більш широкий територіальний простір, різний по наявності природних багатств, кліматичних, часових та інших факторів; в світових господарських зв'язках приймає участь більша кількість господарських суб'єктів, що функціонують в різних політичних, економічних, правових і культурних умовах і таких, що мають своє уявлення про цінності; в ролі суб'єктів ЗЕД виступають не тільки підприємства і виробничо-господарські комплекси, але й держави зі своєю зовнішньоекономічною політикою, зі своєю стратегією в сфері ЗЕД, своєю сукупністю інструментів впливу на цю сферу; в міжнародній сфері широко використовуються міждержавні інструменти і засоби впливу на зовнішньоторгові та інші відносини господарських суб'єктів. Все це і виявляє той факт, що менеджмент ЗЕД - відносно самостійна частина загального (внутрішнього) управління підприємством. Він має свою специфічну мету, завдання і функції, свої закономірності, правила і норми, котрі треба знати і враховувати в практичній діяльності по управлінню ЗЕД.
Вариант:нет
Литература:1. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» № 959-XII от 16.04.1991 г., с изменениями и дополнениями. 2. Закон Украины «О Едином таможенном тарифе», № 2097-XIІ от 05.02.92. 3. Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 № 2371-IІI. 4. Бахрамов Ю. Организация внешнеэкономической деятельности. - СПб., 2000. 5. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. – СПб.: Лань, 2000. 6. Белоус А. Лизинг в мировой экономике//МЭМО, 1998. - №12, с. 111-122. 7. Внешнеторговые сделки /Составитель И.С. Гринько. - Сумы: Фирма «Реал», 1994. - 464с. 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Л. Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др. Под ред. проф. Л. Е. Стровского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 823 с. 9. Воронова Є.М. Міжнародні економічні відносини: Конспект лекцій. - К., 2000. 10. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М.: ЮНИТИ, 2001. 11. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с. 12. Дегтярева О.И., Полянова Е.М., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Дело, 2000. 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. Д-ра екон. Наук, проф. І.В. Багрової. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с. 14. Кириченко О.А.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. 15. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп′як Я. С., Григор′єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 16. Козик В.В., Папкова Л.А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К., 2001. 17. Матвеева О.П. Организация и технология внешнеторговых операций. – М., 2000. 18. Менеджмент внешнеэкономической деятельности./Под ред. д. э. н., проф. Кириченко А. А. – К., 1998. - 464 с. 19. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. Вип. 10 (66). Жовтень. - К.: ЕКМО, 2005. - 99 с. 20. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. Вип.1 (81). Січень. - К.: ЕКМО, 2007. - 96 с. 21. Новицький В.Е. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с. 22. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. - М, 2000. 23. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность. - М., 1999 24. Соціально-економічне становище України за 2004 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2005. - № 1. - С. 3-9. 25. Соціально-економічне становище України за 2005 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2006. - № 1. - С. 6-10. 26. Соціально-економічне становище України за 2006 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2007. - № 1. - С. 5-14. 27. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2006. - 577 с. 28. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник/ Під заг. ред. А. І. Кредісова/ Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К., 1997. – 448 с. 29. Черевань В.П., Рум′янцев А.П., Романеско Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність: навч. посіб. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003 р. – 280 с. 30. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. - К.: ООО "Геопринт", 2005. – 200 с. 31. www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики України
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (208)