Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Види тренінгових груп: основна характеристика

Карточка работы:5678б
Цена:
Тема: Види тренінгових груп: основна характеристика
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 1. Визначення тренінгової групи 2. Критерії класифікації тренінгових груп 3. Норми і принципи тренінгової групи Висновки Література
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Тренінг - це сукупність психотерапевтичних, психокорекційних і навчальних методів, спрямованих на розвиток навичок самопізнання і саморегуляції, спілкування і міжперсональної взаємодії, комунікативних і професійних умінь. Психологічний тренінг - це: • особлива атмосфера безпеки й емоційної підтримки; • практичні вправи, що допоможуть відповісти на виникаючі питання; • можливість познайомитися з різними моделями поводження і вибрати найбільш підходящу для себе. Тренінговими групами називаються такі групи, у яких проводяться тренінги визначеної орієнтації або групова психотерапія. Їхній склад, особливості процесів, що відбуваються, мети і методика роботи залежать від вихідної теоретичної позиції. Цілі тренінгових груп можуть бути різними: навчання навичкам саморегуляції, розвиток комунікативних можливостей, особистісний ріст учасників. Набір у групи відбувається за результатами співбесіди. Чисельність груп не перевищує 6 чоловік. Виділяють основні тренінгові групи: • тренінги саморегуляції (аутотренінг, тренінг біологічної саморегуляції); • тренінги комунікативних умінь (групові варіанти поведінкового і соціально-психологічного тренінгу); • тренінгові групи, що стимулюють особистісний ріст (тренінги, що мають різні теоретичні основи і спрямовані переважно на розвиток окремих сторін особистості учасників, наприклад, саморозуміння, розвиток стратегії особистісного розвитку і т.д.). • навчальні тренінги (спрямованість на удосконалювання навичок, необхідних для професій, де визначальним фактором є ефективність спілкування).
Объём работы:
11
Выводы:У сучасній теорії тренінгових груп співіснують різні підходи, що історично розвивалися по декількох напрямках. Можна вказати три основних. Перший пов'язаний з досвідом проведення психотерапії з групою пацієнтів. До емпіричних спроб психотерапевтів застосовувати групові форми проведення психотерапії приєдналися психологи, що займалися проблемами соціальної психології, що можна розглядати як другий напрямок у розвитку тренінгових груп. Третім напрямком у розвитку тренінгової групи можна вважати недирективний підхід Роджерса і його послідовників, що вважали, що терапія або консультування, центроване на клієнті, мають справу головним чином із ситуативними конфліктами, що спостерігаються в даний момент. Мета тренінгової групи може бути різною: навчання навичкам саморегуляції, розвиток загальних комунікативних можливостей і навчання спеціальним комунікативним навичкам, особистісний ріст учасників. Відповідно до класифікації до груп інтрапсихічного напрямку можна віднести: групи зустрічей, гештальт-групи, групи трансакційного аналізу, психоаналітичні групи, групи, що використовують психосинтез, групи артотерапії. До груп, орієнтованих на поведінкову терапію, відносяться Т-групи, групи тілесної і танцювальної терапії, групи тренінгу умінь і Кпп-групи, психодраматичні групи. Таким чином, тренінгова група - це складний і різноманітний феномен, для адекватного використання можливостей якого необхідний великий груповий досвід і спеціальна підготовка керівників тренінгової групи.
Вариант:нет
Литература:1. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения. - СПб,: "Светоч", 1994. - 316 с. 2. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. - М.: "Ось-89", 1999. 3. Вачков И. В. Основные виды тренинговых групп в западной практической психологии. – Деп. в ИТОП РАО. № 20-96. – М., 1996. 4. Игры - обучение, тренинг, досуг, (под ред. В.В. Петрусинского) - М,: "Новая школа", 1994. - 368 с. 5. Козлов Н. И. Лучшие психологические игры и упражнения, Екатеринбург, АРД ЛТД, 1997. - 144 с. 6. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг, - М,: "Совершенство", 1998. - 208 с. 7. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М: Прогресс, 1994. - 480 с. 8. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика, - М,: Прогресс, 1993. - 368 с. 9. Харин С. С. Искусство психотренинга. Заверши свой гештальт. - Мн,: Изд. В.П. Ильин, 1998. - 352 с. 10. Шибутани Т. Социальная психология, - Ростов н/Д,: изд-во "Феникс", 1998, - 544 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)