Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Охорона праці»

Контрольна робота з дисципліни " Охорона праці / Охорона праці в галузі", НАУ, 4 курс

Карточка работы:22876-2017ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни " Охорона праці / Охорона праці в галузі", НАУ, 4 курс
Предмет:Охорона праці
Дата выполнения:2017
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити такі питання: 1. Метеорологічні умови виробничих приміщень та їхній вплив на організм людини. 2. Види інструктажів з охорони праці. Хто виконує та терміни проведення. Вирішити такі задачі: 1. Визначити силу електричного струму Іл, що буде проходити через тіло людини при однополосному доторканні до двох провідної мережі. Вихідні дані: R1=2*102Ом; R2=104Ом; Rп=103Ом. Напруга двох провідної електричної мережі U=220В, опір тіла людини приймається Rл=103Ом, опори ізоляції проводів 1,2 - R1 та R2, а опір підлоги - Rп. 2. У виробничому приміщенні розміщені джерела надлишкових тепловиділень (150кДж/год), а також випаровувань шкідливих рідин і не лише в середині витяжних шаф, а й поза ними. Визначити необхідну кількість повітря для видалення надлишкових тепловиділень та для зменшення концентрацій шкідливих випаровувань у приміщенні до гранично допустимих, якщо в повітря щогодини надходить Gбензину=4(кг/год), Gацетону=1,6(кг/год), шкідливих випаровувань, сумарна площа всіх вхідних отворів витяжних шаф F=9 (м2), швидкість пароповітряної суміші в цих отворах V=0,8(м/с), а концентрація парів у повітроводі місцевої вентиляції Сбензину=120 (мг/м3), Сацетону=230 (мг/м3), а концентрація пари в приточному повітрі Сбензину=6(мг/м3), Сацетону=12 (мг/м3). Температура видаленого повітря Tвид=300 К. Температура приточного повітря Tвид=293 К.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Метеорологічні умови виробничих приміщень та їхній вплив на організм людини 3 2. Види інструктажів з охорони праці. Хто виконує та терміни проведення 8 Задача 1 12 Задача 2 13 Висновки 15 Список використаних джерел 16  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
13
Выводы:Охорона праці є складовою низки фундаментальних прав людини, закріплених в Конституції та Законах України. Повністю безпечних та нешкідливих умов праці не буває. Виробниче середовище завжди характеризується наявністю певних ризиків для здоров’я людини. Складні виробничі умови, пожежі, вибухи, аварії та інші причини призводять до того, що в світі на виробництві щорічно реєструється до 50 млн. нещасних випадків, внаслідок яких гине більш ніж 250 тис. працездатного населення (в Україні більше 1000 чоловік за рік) та щосекунди травмуються 2 людини. Право на охорону праці має кожна людина і гарантується Конституцією України та низкою законів. Це право регулюється нормами, правилами безпеки, діями державних та відомчих органів, фахівцями в галузі безпеки. Високого рівня безпеки неможливо досягти автоматично, без участі самих працюючих, їх свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. Рівень безпеки на виробництві є таким же загальним надбанням, як і рівень демократії, освіченості, культури виробництва, що залежить він від багатьох чинників: історичного минулого народу, національного менталітету, рівня розвитку економіки, суспільних відносин.  
Вариант:нет
Литература:1. Основи охорони праці : підручник / за ред. М. П. Гандзюка. – К. : Каравелла, 2003. – 408 с. 2. Ганзюк М. П. Основи охорони праці / М. П. Ганзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – K. : Каравела, 2003. – 408с. 3. 14. Основи охорони праці. Підручник / за ред. К. Н. Ткачука, М. О. Халімовського. – К. : Основа, 2003. – 471 с. 4. Трахтенберг Н. М. Гигиена труда и производственная санитария / Н. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, О. З. Чобанова. – К. : Основа, 1997. – 462 с. 5. Демидов П. Г. Горение и свойства горючих веществ / П. Г. Демидов, В. С. Саушев. – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1975. – 280 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)